LOADING  

Kennisdossiers

Familierecht

Ondernemingsrecht

Vastgoed

Diversen

 

Samenwoners Vereniging en Stichting Koop en levering    
Samenwonen Vereniging Koop en levering onroerende zaken Belastingpakketten  
  Stichting   Notarisambt  
Huwelijksvermogensrecht ANBI Beperkte rechten Goede doelen  
Gemeenschap van goederen   Hypotheek    
Huwelijkse voorwaarden NV/BV Vruchtgebruik    
Vergoedingsrechten Aandelenoverdracht Erfdienstbaarheid    
Verrekenbedingen Certificering en decertificering Appartementsrechten (splitsing)    
Echtscheiding Fusie Opstal    
Geregistreerd partnerschap Splitsing      
  Staken onderneming/Liquidatie Diversen vastgoed    
Erfrecht   Agrarisch recht    
Wettelijk erfrecht   Blijverslening    
Wettelijke verdeling   Economische eigendom    
Wilsrechten en andere wettelijke rechten   Eigen woning    
Testament   Natuurschoonwet    
Legitieme portie   Schenkvrijstelling eigen woning    
Executeur   Verhuurderheffing    
Aanvaarding en verwerping nalatenschap   Woonboten    
Afwikkeling en vereffening nalatenschap        
Gehandicaptentestament        
         
Internationaal         
Internationaal huwelijksvermogens- en erfrecht        
         
Diversen familierecht        
Levenstestament        
Levensverzekering        
Pensioen            
Schenking        
Stiefkind        
Zorg