LOADING  

Kennisdossiers

Wilt u in de dossiers hieronder zoeken? Gebruik dan de functie "CTR + F" en voer uw zoekterm in.

Familierecht

Ondernemingsrecht

Vastgoed

Wwft

 

Samenwonen ANBI Koop en levering onroerende zaken Cliëntenonderzoek  
Samengestelde gezinnen Coöperatie Nieuwbouw Meldingsplicht  
  Stichting   PEP-check  
Huwelijksvermogensrecht Vereniging Beperkte rechten Risicomanagement  
Gemeenschap van goederen   Hypotheek UBO-check (cliëntenonderzoek)  
Huwelijkse voorwaarden NV/BV Vruchtgebruik UBO-register  
Vergoedingsrechten Aandelenoverdracht Erfdienstbaarheid Verhoogd risico en extra maatregelen  
Verrekenbedingen Certificering en decertificering Appartementsrechten (splitsing) Wwft-Alerts  
Echtscheiding Fusie Opstal    
Geregistreerd partnerschap Splitsing   Diversen  
Alimentatie Staken onderneming/Liquidatie Diversen vastgoed Notarisambt  
Draagplichtovereenkomst   Agrarisch recht Uitleg van notariële akten en overeenkomsten  
  Diversen ondernemingsrecht Blijverslening Beslag  
Erfrecht Omzetting Duurzame energie    
Wettelijk erfrecht DGA Economische eigendom Fiscaal  
Wettelijke verdeling   Eigen woning Belastingpakketten  
Tweetrapsmaking   Huur Goede doelen  
Wilsrechten en andere wettelijke rechten   Natuurschoonwet Bedrijfsopvolging  
Testament   Schenkvrijstelling eigen woning Terbeschikkingstellingsregelingen  
Legitieme portie   Verhuurderheffing Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies  
Executeur   Woonboten    
Aanvaarding en verwerping nalatenschap        
Afwikkeling en vereffening nalatenschap        
Gehandicaptentestament        
Oud erfrecht        
         
Internationaal         
Internationaal huwelijksvermogens- en erfrecht        
         
Diversen familierecht        
Bewind        
Bewind, mentorschap en curatele        
Levenstestament        
Levensverzekering        
Pensioen            
Schenking        
Stiefkind        
Wils(on)bekwaamheid        
Zorg