LOADING  

Kennisdossiers

Familierecht

Ondernemingsrecht

Vastgoed

Diversen

 

Samenwonen Vereniging Koop en levering onroerende zaken Belastingpakketten  
  Stichting Nieuwbouw Notarisambt  
  ANBI   Uitleg van notariële akten en overeenkomsten  
Huwelijksvermogensrecht   Beperkte rechten Goede doelen  
Gemeenschap van goederen   Hypotheek Bedrijfsopvolging  
Huwelijkse voorwaarden NV/BV Vruchtgebruik Terbeschikkingstellingsregelingen  
Vergoedingsrechten Aandelenoverdracht Erfdienstbaarheid    
Verrekenbedingen Certificering en decertificering Appartementsrechten (splitsing)    
Echtscheiding Fusie Opstal    
Geregistreerd partnerschap Splitsing      
Alimentatie Staken onderneming/Liquidatie Diversen vastgoed    
    Agrarisch recht    
Erfrecht Diversen ondernemingsrecht Blijverslening    
Wettelijk erfrecht Omzetting Economische eigendom    
Wettelijke verdeling DGA Eigen woning    
Tweetrapsmaking   Huur    
Wilsrechten en andere wettelijke rechten   Natuurschoonwet    
Testament   Schenkvrijstelling eigen woning    
Legitieme portie   Verhuurderheffing    
Executeur   Woonboten    
Aanvaarding en verwerping nalatenschap        
Afwikkeling en vereffening nalatenschap        
Gehandicaptentestament        
Oud erfrecht        
         
Internationaal         
Internationaal huwelijksvermogens- en erfrecht        
         
Diversen familierecht        
Bewind        
Bewind, mentorschap en curatele        
Levenstestament        
Levensverzekering        
Pensioen            
Schenking        
Stiefkind        
Zorg