LOADING  

Kennisdossiers

Familierecht

Ondernemingsrecht

Vastgoed

Wwft

 

Samenwonen Vereniging Koop en levering onroerende zaken UBO-check (cliëntenonderzoek)  
Samengestelde gezinnen Stichting Nieuwbouw PEP-check  
  ANBI   UBO-register  
Huwelijksvermogensrecht   Beperkte rechten Meldingsplicht  
Gemeenschap van goederen NV/BV Hypotheek Risicomanagement  
Huwelijkse voorwaarden Aandelenoverdracht Vruchtgebruik Verhoogd risico en extra maatregelen  
Vergoedingsrechten Certificering en decertificering Erfdienstbaarheid Wwft-Alerts  
Verrekenbedingen Fusie Appartementsrechten (splitsing)    
Echtscheiding Splitsing Opstal    
Geregistreerd partnerschap Staken onderneming/Liquidatie      
Alimentatie   Diversen vastgoed    
Draagplichtovereenkomst Diversen ondernemingsrecht Agrarisch recht Diversen  
  Omzetting Blijverslening Belastingpakketten  
Erfrecht DGA Duurzame energie Notarisambt  
Wettelijk erfrecht   Economische eigendom Uitleg van notariële akten en overeenkomsten  
Wettelijke verdeling   Eigen woning Goede doelen  
Tweetrapsmaking   Huur Bedrijfsopvolging  
Wilsrechten en andere wettelijke rechten   Natuurschoonwet Terbeschikkingstellingsregelingen  
Testament   Schenkvrijstelling eigen woning Beslag  
Legitieme portie   Verhuurderheffing    
Executeur   Woonboten    
Aanvaarding en verwerping nalatenschap        
Afwikkeling en vereffening nalatenschap        
Gehandicaptentestament        
Oud erfrecht        
         
Internationaal         
Internationaal huwelijksvermogens- en erfrecht        
         
Diversen familierecht        
Bewind        
Bewind, mentorschap en curatele        
Levenstestament        
Levensverzekering        
Pensioen            
Schenking        
Stiefkind        
Wils(on)bekwaamheid        
Zorg