Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Overzicht voorbeelden UBO-kwalificatie

1 Inleiding 2 Specifieke leidraad BFT 2.1 Voorbeeld 1 - BV direct aandeelhouderschap 2.2 Voorbeeld 2 - BV indirect aandeelhouderschap 2.3 Voorbeeld 3 - STAK 2.4 Voorbeeld 4 - Nominee shareholder 2.5 Voorbeeld 5 - Nominee shareholder en director 2.6 Voorbeeld 6 - SPF 3 Voorbeelden uit de toelichting bij het UBO-begrip 3.1 Voorbeeld 1 - indirect belang BV 3.2 Voorbeeld 2 - STAK 3.3 Voorbeeld 3 - Contractueel winstrecht 3.4 Voorbeeld 4 - BV, alleen recht op liquidatieoverschot 3.5 Voorbeeld 5 - BV, cumulatief preferente aandeelhouder als 'incidentele UBO' 3.6 Voorbeeld 6 - afwijkende winstverdeling 3.7 Voorbeeld 7 - BV, gewone en stemrechtloze aandelen 3.8 Voorbeeld 8 - BV, vruchtgebruik of pandrecht 3.9 Voorbeeld 9 - BV, stemovereenkomst 3.10 Voorbeeld 10 - BV, bevoegdheid benoemen of ontslaan meerderheid bestuurders 3.11 Voorbeeld 11 - economische eigendom 3.12 Voorbeeld 12 - BV, goedkeuringsrecht besluit statutenwijziging 3.13 Voorbeeld 13 - BV, bestuur van een STAK 3.14 Voorbeeld 14 - Stichting, begunstigden 3.15 Voorbeeld 15 - Stichting, bestuurder(s) als echte UBO('s) 3.16 Voorbeeld 16 - Stichting, bestuurders als pseudo-UBO 3.17 Voorbeeld 17 - Stichting, stemrecht besluit tot statutenwijziging 3.18 Voorbeeld 18 - STAK, stemrecht besluit tot statutenwijziging 3.19 Voorbeeld 19 - STAK, stemrecht besluit tot statutenwijziging (2) 3.20 Voorbeeld 20 - BV, ingekochte aandelen 4 Kamer van Koophandel 4.1 Handleiding NAU 4.1.1 Voorbeeld 1 - Personenvennootschap, eigendomsbelang 4.1.2 Voorbeeld 2 - Personenvennootschap, stemrecht 4.1.3 Voorbeeld 3 - Personenvennootschap, feitelijke zeggenschap 4.1.4 Voorbeeld 4 - BV, NV, SE of SCE, direct aandeelhouderschap 4.1.5 Voorbeeld 5 - BV, NV, SE of SCE, indirect aandeelhouderschap 4.1.6 Voorbeeld 6 - BV, NV, SE of SCE, economisch belang 4.1.7 Voorbeeld 7 - BV, NV, SE of SCE, feitelijke zeggenschap 4.1.8 Voorbeeld 8 - Stichting, begunstigde / eigendomsbelang 4.1.9 Voorbeeld 9 - Stichting, stemrecht 4.1.10 Voorbeeld 10 - Stichting, feitelijke zeggenschap 4.1.11 Voorbeeld 11 - Coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging, gerechtigde tot het vermogen 4.1.12 Voorbeeld 12 - Coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging, stemrecht 4.1.13 Voorbeeld 13 - Coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging, feitelijke zeggenschap 4.2 Voorbeelden bij voorbereiding UBO-opgave 4.2.1 Voorbeeld 1 - BV, NV, SEof SCE, aandelen in beheer bij STAK 4.2.2 Voorbeeld 2 - BV, NV, SEof SCE, aandelen in beheer bij STAK 4.2.3 Voorbeeld 3 - stichting, feitelijke zeggenschap 4.3 UBO’s bepalen bij vereniging of stichting 4.3.1 Voorbeeld 1 – op basis van vermogen 4.3.2 Voorbeeld 2 – op basis van stemrecht 4.3.3 Voorbeeld 3 – op basis van feitelijke zeggenschap 4.3.4 Voorbeeld 4 – op basis van hoger leidinggevende(n) 5 Artikel: 'De impact van het UBO-register op de praktijk', A.B.D. Kootstra in WPNR 2020/7293 5.1 Voorbeeld 1 -  BV, aandelenbelang (vier aandeelhouders met ieder 25% van de aandelen) 5.2 Voorbeeld 2 - Stichting ANBI 5.3 Voorbeeld 3 - BV, indirect aandelenbelang via een dochtervennootschap (opgericht naar buitenlands recht) 5.4 Voorbeeld 4 - STAK 5.5 Voorbeeld 5 - Commanditaire vennootschap 6 Artikel: 'Het UBO-register: registreren, raadplegen en rapporteren', B. Snijder-Kuipers in TOP 2022/64 6.1 Voorbeeld 1 - Oprichting BV met enig aandeelhouder 6.2 Voorbeeld 2 - Manon BV 6.3 Voorbeeld 3 - Vrijstelling beursgenoteerde vennootschap? 7 Implementatiewet UBO-register - memorie van antwoord (EK 2019-20, 35179, C) en nadere memorie van antwoord (EK 2019-20, 35179, I) 7.1 Voorbeeld 1 - Cumulatief preferente aandelen (MvA) 7.2 Voorbeeld 1 - cumulatief preferente aandelen (vervolg, nadere MvA) 7.3 Voorbeeld 2 - STAK 7.4 Voorbeeld 3 - Stichting die uitkeringen doet (MvA) 7.5 Voorbeeld 3 - Stichting die uitkeringen doet (vervolg, nadere MvA) 7.6 Voorbeeld 4 - UBO en invloed huwelijksgoederenregime 7.7 Voorbeeld 5 - UBO en wettelijke vergoedingsvordering 8 Implementatiewet UBO-register - nota naar aanleiding van het verslag (TK 2019-20, 35179, 6)
Bijgewerkt tot 15-09-2023 Auteur De redactie

1 InleidingIn praktijk blijkt dat voorbeelden een goed handvat vormen om de juiste UBO('s) te kunnen vaststellen. Om die reden is hieronder een overzicht gemaakt van voorbeelden, afkomstig uit diverse bronnen, waaronder de voorbeelden die zijn opgenomen in de toelichting UBO-begrip alsmede voorbeelden uit externe bronnen (met bronvermelding). Het overzicht wordt actueel gehouden aan de hand van literatuur en jurisprudentie en wordt aangevuld zodra er nieuwe voorbeelden in leidraden of hand…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Kennisdossiers

Titel Categorie
Titel UBO-onderzoek (cliëntenonderzoek) Categorie Wwft
Titel UBO-register Categorie Wwft

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Stroomschema UBO-kwalificatie BV en NV Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Stroomschema UBO-kwalificatie overige rechtspersonen Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Stroomschema UBO-kwalificatie personenvennootschappen Bron Databank Wwft Type Wwft Categorie Stroomschema’s en visuals
Kamer van Koophandel (KvK) Bron - Type Notaris en aanverwante instanties Categorie Verwijzingen voor de notaris
Inhoudsopgave
1 Inleiding 2 Specifieke leidraad BFT 2.1 Voorbeeld 1 - BV direct aandeelhouderschap 2.2 Voorbeeld 2 - BV indirect aandeelhouderschap 2.3 Voorbeeld 3 - STAK 2.4 Voorbeeld 4 - Nominee shareholder 2.5 Voorbeeld 5 - Nominee shareholder en director 2.6 Voorbeeld 6 - SPF 3 Voorbeelden uit de toelichting bij het UBO-begrip 3.1 Voorbeeld 1 - indirect belang BV 3.2 Voorbeeld 2 - STAK 3.3 Voorbeeld 3 - Contractueel winstrecht 3.4 Voorbeeld 4 - BV, alleen recht op liquidatieoverschot 3.5 Voorbeeld 5 - BV, cumulatief preferente aandeelhouder als 'incidentele UBO' 3.6 Voorbeeld 6 - afwijkende winstverdeling 3.7 Voorbeeld 7 - BV, gewone en stemrechtloze aandelen 3.8 Voorbeeld 8 - BV, vruchtgebruik of pandrecht 3.9 Voorbeeld 9 - BV, stemovereenkomst 3.10 Voorbeeld 10 - BV, bevoegdheid benoemen of ontslaan meerderheid bestuurders 3.11 Voorbeeld 11 - economische eigendom 3.12 Voorbeeld 12 - BV, goedkeuringsrecht besluit statutenwijziging 3.13 Voorbeeld 13 - BV, bestuur van een STAK 3.14 Voorbeeld 14 - Stichting, begunstigden 3.15 Voorbeeld 15 - Stichting, bestuurder(s) als echte UBO('s) 3.16 Voorbeeld 16 - Stichting, bestuurders als pseudo-UBO 3.17 Voorbeeld 17 - Stichting, stemrecht besluit tot statutenwijziging 3.18 Voorbeeld 18 - STAK, stemrecht besluit tot statutenwijziging 3.19 Voorbeeld 19 - STAK, stemrecht besluit tot statutenwijziging (2) 3.20 Voorbeeld 20 - BV, ingekochte aandelen 4 Kamer van Koophandel 4.1 Handleiding NAU 4.1.1 Voorbeeld 1 - Personenvennootschap, eigendomsbelang 4.1.2 Voorbeeld 2 - Personenvennootschap, stemrecht 4.1.3 Voorbeeld 3 - Personenvennootschap, feitelijke zeggenschap 4.1.4 Voorbeeld 4 - BV, NV, SE of SCE, direct aandeelhouderschap 4.1.5 Voorbeeld 5 - BV, NV, SE of SCE, indirect aandeelhouderschap 4.1.6 Voorbeeld 6 - BV, NV, SE of SCE, economisch belang 4.1.7 Voorbeeld 7 - BV, NV, SE of SCE, feitelijke zeggenschap 4.1.8 Voorbeeld 8 - Stichting, begunstigde / eigendomsbelang 4.1.9 Voorbeeld 9 - Stichting, stemrecht 4.1.10 Voorbeeld 10 - Stichting, feitelijke zeggenschap 4.1.11 Voorbeeld 11 - Coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging, gerechtigde tot het vermogen 4.1.12 Voorbeeld 12 - Coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging, stemrecht 4.1.13 Voorbeeld 13 - Coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of vereniging, feitelijke zeggenschap 4.2 Voorbeelden bij voorbereiding UBO-opgave 4.2.1 Voorbeeld 1 - BV, NV, SEof SCE, aandelen in beheer bij STAK 4.2.2 Voorbeeld 2 - BV, NV, SEof SCE, aandelen in beheer bij STAK 4.2.3 Voorbeeld 3 - stichting, feitelijke zeggenschap 4.3 UBO’s bepalen bij vereniging of stichting 4.3.1 Voorbeeld 1 – op basis van vermogen 4.3.2 Voorbeeld 2 – op basis van stemrecht 4.3.3 Voorbeeld 3 – op basis van feitelijke zeggenschap 4.3.4 Voorbeeld 4 – op basis van hoger leidinggevende(n) 5 Artikel: 'De impact van het UBO-register op de praktijk', A.B.D. Kootstra in WPNR 2020/7293 5.1 Voorbeeld 1 -  BV, aandelenbelang (vier aandeelhouders met ieder 25% van de aandelen) 5.2 Voorbeeld 2 - Stichting ANBI 5.3 Voorbeeld 3 - BV, indirect aandelenbelang via een dochtervennootschap (opgericht naar buitenlands recht) 5.4 Voorbeeld 4 - STAK 5.5 Voorbeeld 5 - Commanditaire vennootschap 6 Artikel: 'Het UBO-register: registreren, raadplegen en rapporteren', B. Snijder-Kuipers in TOP 2022/64 6.1 Voorbeeld 1 - Oprichting BV met enig aandeelhouder 6.2 Voorbeeld 2 - Manon BV 6.3 Voorbeeld 3 - Vrijstelling beursgenoteerde vennootschap? 7 Implementatiewet UBO-register - memorie van antwoord (EK 2019-20, 35179, C) en nadere memorie van antwoord (EK 2019-20, 35179, I) 7.1 Voorbeeld 1 - Cumulatief preferente aandelen (MvA) 7.2 Voorbeeld 1 - cumulatief preferente aandelen (vervolg, nadere MvA) 7.3 Voorbeeld 2 - STAK 7.4 Voorbeeld 3 - Stichting die uitkeringen doet (MvA) 7.5 Voorbeeld 3 - Stichting die uitkeringen doet (vervolg, nadere MvA) 7.6 Voorbeeld 4 - UBO en invloed huwelijksgoederenregime 7.7 Voorbeeld 5 - UBO en wettelijke vergoedingsvordering 8 Implementatiewet UBO-register - nota naar aanleiding van het verslag (TK 2019-20, 35179, 6)
Overzicht
Wetstructuur
Wwft