Kennisbank voor het notariaat
Wetstoelichting

Omgevingswet (art. 1.1 Ow)

Bijgewerkt tot 01-02-2023 Auteur prof. mr. J.W.A. (Jeroen) Rheinfeld

1 InleidingIn het voorjaar van 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Omgevingswet (Handelingen I 2015/16, nr. 24, item 4, p. 1–2). In de Omgevingswet (Stb. 2016, 156) wordt een groot aantal wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving (bodem, geluid, lucht, milieu, waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur) geïntegreerd.De Omgevingswet wordt 'gevuld' via vier separate aanvullingswetten, die ieder een eigen…

Verder lezen?

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn.

Geen inloggegevens?

Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een gratis studentenabonnement beschikbaar.


Gebruikers van Via Juridica

Bekijk alle

Rechtspraak

Titel Instantie Datum Nummer
Koopovereenkomst nietig verklaard op grond van Wet voorkeursrecht gemeenten Instantie Rechtbank Midden-Nederland Datum 23-03-2022 Nummer ECLI:NL:RBMNE:2022:2327
Toedeling woning vormt verkrijging onder algemene titel voor planschadevergoeding Instantie Raad van State Datum 10-04-2019 Nummer ECLI:NL:RVS:2019:1124
Voorpootrecht tenietgegaan door titelzuiverende werking van ruilverkaveling Instantie Rechtbank Oost-Brabant Datum 27-06-2018 Nummer ECLI:NL:RBOBR:2018:3141
RvS geeft overzichtsuitspraak over planschade Instantie Raad van State Datum 28-09-2016 Nummer ECLI:NL:RVS:2016:2582

Wetsvoorstellen

Titel Dossiernr. Status Samenvatting
Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet Dossiernr. 35133 Status In werking getreden Samenvatting -
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken Dossiernr. 33323 Status In werking getreden Samenvatting -

Literatuur

Titel Auteur(s) Bron
Titel De Omgevingswet; het voorkeursrecht Auteur(s) W.J.E. van der Werf Bron WPNR 2023/7406
Titel De Omgevingswet; landinrichting: eenvoudig beter voor de notariële praktijk? Auteur(s) J.W.A. Rheinfeld Bron WPNR 2023/7404
Titel De Omgevingswet; landinrichting: eenvoudig beter voor de notariële praktijk? Auteur(s) J.W.A. Rheinfeld Bron WPNR 2023/7404
Titel De Omgevingswet; de positie van de notaris onder het nieuwe onteigeningsrecht Auteur(s) J.A.M.A. Sluysmans Bron 2023/7402
Titel De Omgevingswet; een eerste verkenning Auteur(s) W.J. Haeser, E.P.H. Vogelaar Bron WPNR 2023/7401
Titel De klimaatdoelen wettelijk vertaald: een greep uit de huidige en toekomstige vastgoed-gerelateerde regelgeving Auteur(s) A. Praat, K. van Ettekoven Bron VGFC 2021/34
Titel J.A.M.A. Sluysmans, 'De notaris in het nieuwe onteigeningsrecht', WPNR 2020/7301
Titel Themanummer WPNR: 'Publiekrechtelijke aspecten van onroerende zaken', WPNR 2020/7301
Titel J.W.A. Rheinfeld,'De aanvullingswet grondeigendom, landinrichting en het notariaat', WPNR 2019/7263
Titel W. Korthals Altes, 'Stedelijke kavelruil niet in het publieke belang',  Vastgoedrecht 2019-2
Titel J. Struiksma, 'Digitaal Stelsel Omgevingswet', WPNR 2018/7179
Titel W.G.Huijgen,'Art. 7:15 BW en de nieuwe Omgevingswet', WPNR 2018/7179 
Titel De woning in het buitengebied Auteur(s) J.W.A. Rheinfeld Bron FBN 2017/44
Titel Privaatrechtelijke notities bij de nieuwe Omgevingswet en de daarin op te nemen ontwerp-Aanvullingswet grondeigendom Auteur(s) A.A. van Velten Bron WPNR 2017/7150
Titel J.W.A. Rheinfeld en D.W. Bruil, 'Landinrichting in de Omgevingswet', Tijdschrift voor Bouwrecht 2017/3
Titel M. van Dalen-Distelblom, 'Wordt de Omgevingswet civielrechtelijk een succes?', NJB 2017/13
Titel J.R. Vermeulen, 'De Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet: verbetering of niet?', Tijdschrift voor Omgevingsrecht 2016/6
Titel J.W.A. Rheinfeld, 'Hangt men de Wilg aan de wilgen?', Agrarisch Recht 2015/3
Titel F.G. Boonstra, D.W. Bruil, R.J. Fontein en W. de Haas, Evaluatie landinrichtingsinstrumentarium Wet inrichting landelijk gebied, Wageningen: Alterra Wageningen UR, 2014

Praktisch

Titel Bron Type Categorie
Aan de slag met de Omgevingswet Bron Rijksoverheid Type Omgevingswet Categorie Verwijzingen voor de notaris
Infographic De bruidsschat Bron Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Type Omgevingswet Categorie Verwijzingen voor de notaris
Informatie over de Omgevingswet Bron Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Type Omgevingswet Categorie Verwijzingen voor de notaris
Informatiepunt Leefomgeving Bron Rijksoverheid Type Omgevingswet Categorie Verwijzingen voor de notaris
Aan de slag met de Omgevingswet Bron Rijksoverheid Type Agrarisch recht Categorie Verwijzingen voor de particulier
Inhoudsopgave
Overzicht
Wetstructuur
Diversen