LOADING  
Fiscaal
Civiel
Open in nieuw venster

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor intern gesloopt kantoorpand dat wordt getransformeerd tot woningen

Terug
Instantie: Hoge Raad
Datum: 29-11-2019
ECLI: ECLI:NL:HR:2019:1779
Zaaknummer: 18/04593
Notamail: 2019, nr 273
Samenvatting:

Aan A is een appartementsrecht overgedragen in een gebouw dat was gebouwd als kantoorgebouw. Ten tijde van de overdracht was een omgevingsvergunning voor woningbouw afgegeven, was het gebouw intern geheel gesloopt en waren de opbouwwerkzaamheden reeds begonnen.
De Hoge Raad neemt bij de vraag welk overdrachtsbelastingtarief van toepassing is als uitgangspunt de in de arresten van 24 februari 2017 geformuleerde regel en overweegt dat in een geval waarin - al dan niet voltooide - verbouwingswerkzaamheden hebben plaatsgevonden die de gevolgtrekking kunnen rechtvaardigen dat die werkzaamheden onmiskenbaar strekken tot (op)levering van een woning, het bouwwerk alleen kan worden geacht de oorspronkelijke aard te hebben behouden indien de Inspecteur aannemelijk maakt dat niet meer dan beperkte aanpassingen nodig zijn om het weer voor het oorspronkelijke doel geschikt te maken.
De vaststelling van de strekking van de verbouwingswerkzaamheden dient te geschieden met inachtneming van alle omstandigheden van het geval. Het oordeel van het Hof dat op grond van de feiten A een woning heeft verkregen, getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting.
De Hoge Raad merkt voorts op dat er geen wettelijke basis is om het tarief van 2% voor een in aanbouw zijnde woning in een voormalig kantoor-/bedrijfspand afhankelijk te stellen van de mate waarin de verbouwingswerkzaamheden zijn voltooid. Derhalve moet een in aanbouw zijnde verbouwwoning - nadat de oorspronkelijke aard verloren is gegaan - gelijk worden behandeld als een op een stuk grond in aanbouw zijnde woning (nieuwbouwwoning).

Gerelateerde thema's Tarief overdrachtsbelasting
Mail a friend

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.