LOADING  
Fiscaal
Civiel
Open in nieuw venster

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor intern gesloopt kantoorpand dat wordt getransformeerd tot woningen

Terug
Instantie: Hof Den Haag
Datum: 21-09-2018
ECLI: ECLI:NL:GHDHA:2018:3224
Zaaknummer: 18/00020
Notamail: 2018, nr 229
Samenvatting:

In casu is sprake van de overdracht van een appartementsrecht in een gebouw dat oorspronkelijk was gebouwd als kantoorgebouw. Tijdens de overdracht was een omgevingsvergunning voor woningbouw afgegeven, was het pand intern geheel gesloopt en waren de opbouwwerkzaamheden reeds begonnen. In geschil is of de verkrijging is belast met 2% of 6% overdrachtsbelasting.
De Rechtbank heeft geoordeeld dat op het moment van overdracht het gebouw zich bevond in een staat waarvan niet kan worden geconcludeerd dat het zijn bestemming als kantoorpand had behouden, noch dat het naar zijn aard was bestemd voor bewoning. Daarom kent de Rechtbank doorslaggevende betekenis toe aan de eisen en/of beperkingen die voor (het gebruik van) de onroerende zaak voortvloeien uit publiekrechtelijke voorschriften. Op basis van de afgegeven omgevingsvergunning ten tijde van de overdracht oordeelt de Rechtbank vervolgens dat de onroerende zaak bestemd was voor bewoning en dat dus het tarief van 2% van toepassing is.
Het Hof is eveneens van oordeel dat op de verkrijging van de onroerende zaak het tarief van 2% overdrachtsbelasting van toepassing is, maar komt op andere gronden tot dat oordeel. 
De feiten en omstandigheden van het geval rechtvaardigen de conclusie dat het bouwwerk in zijn totaliteit oorspronkelijk is ontworpen voor ander gebruik dan bewoning, maar dat de onroerende zaak door de later verrichte werkzaamheden in samenhang met de juridische splitsing in afzonderlijke onroerende zaken, een bouwwerk is dat is bestemd voor bewoning. Kortom, de tot aan de verkrijging van de onroerende zaak verrichte werkzaamheden hebben het verkregene naar de aard bestemd als woning.

Gerelateerde thema's Tarief overdrachtsbelasting
Mail a friend

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.