LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Notaris concludeert ten onrechte tot onwaardigheid in verklaring van erfrecht

Uitspraak

Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR ook van toepassing indien de woning economisch gezamenlijk is verkregen

Uitspraak

Bedrijfsopvolgingsvrijstelling niet van toepassing op overdracht van losse onroerende zaken aan BV van kinderen

Uitspraak

Betaalde schenkbelasting behoort niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang

Uitspraak

Nietig testament tijdens leven wegens gebrek aan verweer

Uitspraak

Grootmoeder kon in haar testament geen nieuwe voogd voor kleinkind aanwijzen

Uitspraak

Geen toestemming art. 1:88 BW vereist, want giften reeds (mondeling) voor huwelijk tot stand gekomen

Uitspraak

Valse opgave van btw-nummer in notariële akte

Uitspraak

Geen verbeuring van rechtswege van verzwegen buitenlands vermogen vanwege bijzondere familierechtelijke situatie

Uitspraak

Vordering meerinbreng samenwoners zonder samenlevingscontract was verjaard

Voor rechtspersoon geen recht op vrijstelling overdrachtsbelasting art. 15 lid 1 sub b WBR (bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer)

Procedureverloop
Hof Den Haag, 29-04-2021, nr. BK-20/00682, ECLI:NL:GHDHA:2021:883

Gerelateerde thema's
Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR)


Mail a friend

Casus
In 1996 brengt V zijn onderneming (fotowinkel) en het bijbehorende (woonwinkel)pand, bestaande uit een winkelruimte en vijf bovenwoningen in Y BV in. Vervolgens is door Y BV de onderneming ingebracht in Werk BV en het pand in Vastgoed BV. De winkelruimte wordt door Vastgoed BV verhuurt aan Werk BV. X BV, de vennootschap van A (de schoonzoon van V) verkrijgt in 2002 40% van de aandelen Werk BV en in 2007 de resterende 60% Werk BV. Vastgoed BV verleent in 2005 met betrekking tot het pand, een voorkeurs- en optierecht aan B, dochter van V en de echtgenote van A. Op 30 maart 2017 is het pand gesplitst in appartementsrechten. Op dezelfde datum verkrijgt X BV (van Vastgoed BV) het appartementsrecht, rechtgevende op het gebruik van de winkelruimte (benedenverdieping) van het woonwinkelpand. Naar aanleiding van de verkrijging van het appartementsrecht voor een koopsom van € 718.000 heeft X BV een bedrag van € 43.080 aan overdrachtsbelasting op aangifte voldaan. Hiertegen is vervolgens bezwaar gemaakt met een beroep op de vrijstelling van art. 15 lid 1 onder b WBR. Het bezwaar is door de inspecteur ongegrond verklaard.

Rechtbank
Rechtbank Den Haag (28 augustus 2020, 19/6751, ECLI:NL:RBDHA:2020:9965 (geen brondocument beschikbaar)) oordeelt dat geen beroep ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.