LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Notaris concludeert ten onrechte tot onwaardigheid in verklaring van erfrecht

Uitspraak

Verkrijging juridisch eigendom van art. 4 WBR-aandelen is belastbaar feit voor overdrachtsbelasting bij verkrijging door (beheerder van) Sondervermögen

Uitspraak

Vermogen in Stiftung wordt toegerekend aan de erfgenamen van de inbrenger

Uitspraak

Koopovereenkomst met als doel het voorkomen dat de Staat verhaal zou halen nietig

Uitspraak

Biologisch kind van erflater is juridisch voor erfbelasting geen kind

Uitspraak

Terugverkrijging economisch eigendom leidt niet tot vermindering maatstaf van heffing overdrachtsbelasting

Uitspraak

aandeel in mandeligheid kwalificeert met appartement als één onroerende zaak

Uitspraak

Geen 2%-tarief omdat units kwalificeren als hotelkamer

Uitspraak

Bijstandsgerechtigde was verplicht om te procederen tegen bewindvoerder van het testament

Uitspraak

Testamentaire bepaling was in strijd met gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen

Geen geruisloze inbrengfaciliteit voor inbreng van verhuurde onderneming in BV

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Holland, 01-12-2020, nr. AWB - 20 _ 1608, ECLI:NL:RBNHO:2020:11280

Gerelateerde thema's
Omzetting in NV of BV (art. 3.65 Wet IB 2001)


Mail a friend

Casus
E drijft sinds 1997 een onderneming in motorbrandstoffen, shop-artikelen en carwash in de vorm van een eenmanszaak. Daarnaast wordt één caravan verhuurd. Vanaf juli 2010 verhuurt E het motorbrandstofpunt inclusief shop en carwash aan D BV. E richt in maart 2018 F BV op waarin hij de eenmanszaak inbrengt. In geschil is of E gebruik kan maken van de geruisloze inbrengfaciliteit van art. 3.65 Wet IB 2001 onder de goedkeuring zoals bedoeld in onderdeel 2.2.2.a van het Besluit van 30 juni 2010, nr. DGB 2010/3599M.

Rechtbank
De Rechtbank overweegt dat de verbondenheid van E en later F BV voor verbintenissen betreffende het tankstation met carwash in de verhuurperiode van dusdanig geringe betekenis is, dat geen sprake is van een objectieve onderneming die mede voor rekening en risico van E respectievelijk F BV wordt gedreven als bedoeld in art. 3.4 Wet IB 2001. De omstandigheid dat nog één caravan wordt verhuurd en dat op grond van een huurovereenkomst met de gemeente Z een plicht voor E respectievelijk F BV bestaat om het LPG-punt volledig te onderhouden en BV F in dat kader een grasmaaier heeft aangeschaft, doen hier volgens de Rechtbank niet aan af. Dit geldt ook voor het feit dat E in zijn positie als aandeelhouder van F BV nog steeds betrokken is bij ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.