LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Notaris concludeert ten onrechte tot onwaardigheid in verklaring van erfrecht

Uitspraak

Vrijstelling van art. 15 lid 1 onder g WBR ook van toepassing indien de woning economisch gezamenlijk is verkregen

Uitspraak

Bedrijfsopvolgingsvrijstelling niet van toepassing op overdracht van losse onroerende zaken aan BV van kinderen

Uitspraak

Betaalde schenkbelasting behoort niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang

Uitspraak

Nietig testament tijdens leven wegens gebrek aan verweer

Uitspraak

Grootmoeder kon in haar testament geen nieuwe voogd voor kleinkind aanwijzen

Uitspraak

Geen toestemming art. 1:88 BW vereist, want giften reeds (mondeling) voor huwelijk tot stand gekomen

Uitspraak

Valse opgave van btw-nummer in notariële akte

Uitspraak

Geen verbeuring van rechtswege van verzwegen buitenlands vermogen vanwege bijzondere familierechtelijke situatie

Uitspraak

Vordering meerinbreng samenwoners zonder samenlevingscontract was verjaard

Woonbestemming van onroerende zaak is niet verloren gegaan door sloop, schade en verval

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 26-04-2021, nr. AWB - 19 _ 6016, ECLI:NL:RBGEL:2021:2104

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)


Mail a friend

Casus
X heeft een onroerende zaak in eigendom die oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd als woning. Op enig moment gaat X over tot een gedeeltelijke sloop van het bouwwerk, waarna nog slechts (een gedeelte van) het souterrain resteert. X verkoopt en levert vervolgens de onroerende zaak vrij op naam aan Y. Y voldoet de overdrachtsbelasting tegen een tarief van 6%, maar maakt bezwaar tegen de voldoening op aangifte. In geschil is of de verkrijging van het perceel met de resterende bebouwing kan worden aangemerkt als de verkrijging van een woning in de zin van art. 14 lid 2 WBR. Y stelt dat de onroerende zaak kan worden aangemerkt als woning omdat deze als zodanig is bestemd. Ook na de sloop kan nog steeds worden gesproken van een bewoonbaar souterrain met basisvoorzieningen, dan wel een souterrain dat met eenvoudige ingrepen bewoonbaar kan worden gemaakt. Reeds voor de levering heeft de gemeente aan Y vergunning verleend om op het perceel een appartementencomplex met zorgfunctie te bouwen. 

Rechtbank
In de memorie van toelichting bij het Belastingplan 2012 (TK 2011-12, 33003, nr 3) is opgemerkt dat als woning wordt beschouwd de onroerende zaak die op het moment van de juridische overdracht naar zijn aard is bestemd voor bewoning. Of een onroerende zaak naar zijn aard voor bewoning is bestemd, wordt volgens ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.