LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Faillissementswet biedt geen ruimte om tussen meerdere vennootschappen samengesteld akkoord ter homologatie aan te bieden

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Verzoek om gezamenlijke taxatie rechtvaardigt niet het doen van een nihilaangifte overdrachtsbelasting

Uitspraak

2%-tarief van toepassing bij verkrijging van perceel grond met fundering van gesloopte woning

Uitspraak

Van aandelenfusie geen sprake indien doel is uitstel van inkomstenbelasting bij beoogde verkoop

Uitspraak

Notaris voldeed niet aan zijn informatieplicht ten opzichte van de koper bij het passeren van 41 leveringsaktes

Uitspraak

Vooruitbetaalde rente met betrekking tot periode ná overlijden in hetzelfde kalenderjaar is aftrekbaar als eigenwoningrente

Uitspraak

HR oordeelt dat sale-and-leasebacktransactie leidt tot levering van een goed in de zin van de omzetbelasting, geen art. 37d Wet OB

Uitspraak

Geen splitsingsvrijstelling indien blijkt dat minimalisering van heffing overdrachtsbelasting hoofddoel is voor de keuze voor juridische (af)splitsing

Wijziging van gerechtigdheid huwelijksgemeenschap van 50% - 50% naar 10% - 90% levert geen belaste schenking op

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Holland, 08-12-2020, nr. AWB - 19 _ 2137, ECLI:NL:RBNHO:2020:9677, Notamail 2020, nr 286

Gerelateerde thema's
Reikwijdte SW (art. 1 SW)
Fraus legis


Mail a friend

Casus
A en B zijn in september 2015 gehuwd in wettelijke gemeenschap van goederen. In oktober 2017 gaan A en B huwelijkse voorwaarden aan, waarin ze een wijziging in de gerechtigdheid tot de huwelijksgemeenschap overeenkomen. B is nadien gerechtigd tot 10% en A tot 90% van zowel de schulden als de goederen van de huwelijksgemeenschap. In december 2017 overlijdt B. A is de enig erfgenaam. A doet aangifte erfbelasting uitgaande van een gemeenschappelijk vermogen van 50% - 50%. Hierbij maakt A aantekening dat het aangifteprogramma niet voorziet in een verdeling van 10% - 90%. De Inspecteur gaat aan deze aantekening voorbij en legt een aanslag op uitgaande van een 50% - 50% gerechtigdheid tot de huwelijksgemeenschap. In geschil is of de aanslag erfbelasting terecht is opgelegd en meer in het bijzonder of de wijziging in de gerechtigdheid in de huwelijksgemeenschap moet worden beschouwd als een schenking, dan wel of sprake is van een verblijvingsbeding (art. 11 lid 4 SW), dan wel of sprake is van fraus legis.

Rechtbank
De Rechtbank overweegt dat de Hoge Raad in de arresten van 28 februari 1959 (nr 13787, ECLI:NL:HR:1959:AY1786, brondocument niet beschikbaar) en van 17 maart 1971 (nr 16473, ECLI:NL:HR:1971:AX5018, brondocument niet beschikbaar) heeft geoordeeld dat voor de heffing van schenkingsrecht (thans: schenkbelasting) noodzakelijk is dat een eenzijdige vermogensverschuiving tot stand wordt gebracht. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.