LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Gemeenschap van vruchten en inkomsten en beslag op goederen

Uitspraak

Lidstaten kunnen herziening met terugwerkende kracht effectueren en formaliseren indien niet is voldaan aan voorwaarden bij optie belaste levering

Uitspraak

Verzoek door bewindvoerder tot nietigverklaring van testament terwijl testateur nog leeft

Uitspraak

Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft

Uitspraak

Tijdelijke verhuur gedeelte eigen woning niet belast op grond van art. 3.113 Wet IB 2001

Uitspraak

A-G oordeelt dat de verkrijging van zendmasten niet onder de netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) valt

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk

Uitspraak

Wettelijke bedenktijd geldt niet voor koop van pand dat in overwegende mate als bedrijfspand in gebruik was

Uitspraak

Langstlevende testament en terugvordering bijstandsuitkering kind na overlijden langstlevende ouder

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 06-05-2019, nr. AWB 17/144, ECLI:NL:RBGEL:2019:1932, Notamail 2019, nr 108

Gerelateerde thema's
Teruggaaf van overdrachtsbelasting bij herstel in oude toestand
Vrijstelling bij herstel in oude toestand


Mail a friend

Casus
X houdt alle aandelen in A BV. X levert in 2009 appartementsrechten aan A BV, waarbij is overeengekomen dat de levering onvoorwaardelijk geschiedt. Direct na het verlijden van de akte van levering maken X en A BV een onderhandse akte op, waarin X zich het recht tot wederinkoop voorbehoudt voor een periode van vijf jaar en zodat op grond van deze overeenkomst de levering van appartementsrechten aan A BV is geschied onder ontbindende voorwaarde van inroeping van dit recht. Deze overeenkomst wordt tegelijk met de akte van levering geregistreerd bij de Belastingdienst.
In 2014 sluit X een koopovereenkomst met Y met betrekking tot de appartementsrechten. In hetzelfde jaar is de akte van teruglevering van de appartementsrechten tussen X en A BV verleden. Hierbij is beroep gedaan op de vrijstelling van art. 15 lid 1 onderdeel r WBR, omdat volgens X de toestand van de appartementsrechten van vóór de levering in 2009 feitelijk en rechtens wordt hersteld als gevolg van de vervulling van een ontbindende voorwaarde (art. 19 lid 1 onderdeel a WBR). De Inspecteur legt een naheffingsaanslag op met betrekking tot de teruglevering. In geschil is of de levering in 2009 onder ontbindende voorwaarden heeft plaatsgevonden.

Rechtbank
De Rechtbank is van oordeel dat de overeenkomst tot ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.