LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Hoge Raad in proefprocedures vermogensrendementsheffing: rendement niet haalbaar; geen cassatie op grond van rechtstekort op stelselniveau

Uitspraak

Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen

Uitspraak

Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen

Uitspraak

Bij schenking onder last vormt last een tegenprestatie in zin van art. 4.17c lid 2 Wet IB 2001

Uitspraak

Kandidaat-notaris berispt wegens belegging in registergoederen

Uitspraak

Verwijzingshof kwalificeert gedeelten van etages als zelfstandige onroerende zaken

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Kadaster kan niet als rechthebbende van de derdenrekening worden aangemerkt

Uitspraak

Afschrijving op erfpachtrecht met terugkooprecht alleen mogelijk bij aannemelijke waardedaling

Uitspraak

Kettingbeding houdt geen zelfstandige en rechtstreekse verplichting in waarop derden een beroep kunnen doen

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 06-05-2019, nr. AWB 17/144, ECLI:NL:RBGEL:2019:1932, Notamail 2019, nr 108

Gerelateerde thema's
Teruggaaf van overdrachtsbelasting bij herstel in oude toestand
Vrijstelling bij herstel in oude toestand


Mail a friend

Casus
X houdt alle aandelen in A BV. X levert in 2009 appartementsrechten aan A BV, waarbij is overeengekomen dat de levering onvoorwaardelijk geschiedt. Direct na het verlijden van de akte van levering maken X en A BV een onderhandse akte op, waarin X zich het recht tot wederinkoop voorbehoudt voor een periode van vijf jaar en zodat op grond van deze overeenkomst de levering van appartementsrechten aan A BV is geschied onder ontbindende voorwaarde van inroeping van dit recht. Deze overeenkomst wordt tegelijk met de akte van levering geregistreerd bij de Belastingdienst.
In 2014 sluit X een koopovereenkomst met Y met betrekking tot de appartementsrechten. In hetzelfde jaar is de akte van teruglevering van de appartementsrechten tussen X en A BV verleden. Hierbij is beroep gedaan op de vrijstelling van art. 15 lid 1 onderdeel r WBR, omdat volgens X de toestand van de appartementsrechten van vóór de levering in 2009 feitelijk en rechtens wordt hersteld als gevolg van de vervulling van een ontbindende voorwaarde (art. 19 lid 1 onderdeel a WBR). De Inspecteur legt een naheffingsaanslag op met betrekking tot de teruglevering. In geschil is of de levering in 2009 onder ontbindende voorwaarden heeft plaatsgevonden.

Rechtbank
De Rechtbank is van oordeel dat de overeenkomst tot ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.