LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Uitspraak

Nietigverklaring testament voorafgaand aan overlijden testateur

Uitspraak

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren niet als fictieve onroerende zaak

Uitspraak

Schenking onder opschortende voorwaarde wordt voor verkrijger in box 3 gewaardeerd als bezitting belast met een genotsrecht

Uitspraak

Geen toepassing BOR SW omdat BV geen materiële onderneming drijft

Uitspraak

Aanvang termijn vernietiging besluit van VvE afhankelijk van gebruik binnen VvE om eigenaars te informeren over genomen besluiten

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting taakoverdracht ANBI geldt niet doordat te hoge koopsom is bedongen

Uitspraak

Hoge Raad in proefprocedures vermogensrendementsheffing: rendement niet haalbaar; geen cassatie op grond van rechtstekort op stelselniveau

Uitspraak

Hoge Raad inzake rechtsgevolgen van een gekwalificeerde elektronische handtekening

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Procedureverloop
Hoge Raad, 30-11-2018, nr. 17/04543, ECLI:NL:HR:2018:2110, Notamail 2018, nr 287
A-G Hoge Raad, 30-05-2018, nr. 17/04543, ECLI:NL:PHR:2018:615, Notamail 2018, nr 142
Hof Arnhem-Leeuwarden, 15-08-2017, nr. 16/01058, ECLI:NL:GHARL:2017:6787, Notamail 2017, nr 210
Rechtbank Noord-Nederland, 12-07-2016, nr. AWB 15/4030, ECLI:NL:RBNNE:2016:3373, Notamail 2016, nr 185

Gerelateerde thema's
Fictieve onroerende zaken
Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer


Mail a friend

Casus
Moeder M schenkt eind 2014 alle aandelen in A BV aan haar kind K. A BV kwalificeert als een onroerendezaakrechtspersoon (fictieve onroerende zaak) als bedoeld in art. 4 WBR. Voor de schenkbelasting en inkomstenbelasting is de bedrijfsopvolgingsregeling respectievelijk doorschuifregeling van toepassing, omdat sprake is van een materiële onderneming.
De Inspecteur en K verschillen van mening over de vraag of de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting bij een bedrijfsoverdracht binnen de familiesfeer (art. 15.1.b WBR) van toepassing is op de verkrijging van aandelen in A BV.

Rechtbank
Tussen partijen is niet in geschil dat A BV een materiële onderneming drijft zoals is vereist voor de toepassing van art. 15.1.b WBR en dat ook aan de overige gestelde voorwaarden is voldaan.
Uit de totstandkomingsgeschiedenis en de wettekst van de vrijstelling volgt niet of de wetgever welbewust heeft beoogd om de vrijstelling exclusief te reserveren voor (objectieve) ondernemingen in de zin van de Wet IB 2001.
De Rechtbank overweegt dat onder het begrip 'onderneming' in art. 15.1.b WBR moet worden verstaan de 'onderneming in materiële zin'. Daarbij moet dezelfde criteria worden gehanteerd als voor de bepaling of sprake is van een objectieve onderneming in de zin van art. 3.2 Wet IB 2001. De vraag die moet worden beantwoord is of het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.