LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Uitspraak

Onterecht opgeheven conservatoir beslag kon door veranderde rechtstoestand zaak niet herleven

Uitspraak

Notaris houdt zich aan beroepsgeheim, maar brengt ten onrechte kosten in rekening

Uitspraak

Terugneemrecht ex art. 61 Fw (oud) en 50%-regel in geval van faillissement vóór 1 januari 2018

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Procedureverloop
Hoge Raad, 30-11-2018, nr. 17/04543, ECLI:NL:HR:2018:2110, Notamail 2018, nr 287
A-G Hoge Raad, 30-05-2018, nr. 17/04543, ECLI:NL:PHR:2018:615, Notamail 2018, nr 142
Hof Arnhem-Leeuwarden, 15-08-2017, nr. 16/01058, ECLI:NL:GHARL:2017:6787, Notamail 2017, nr 210
Rechtbank Noord-Nederland, 12-07-2016, nr. AWB 15/4030, ECLI:NL:RBNNE:2016:3373, Notamail 2016, nr 185

Gerelateerde thema's
Fictieve onroerende zaken
Vrijstelling bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer


Mail a friend

Casus
Moeder M schenkt eind 2014 alle aandelen in A BV aan haar kind K. A BV kwalificeert als een onroerendezaakrechtspersoon (fictieve onroerende zaak) als bedoeld in art. 4 WBR. Voor de schenkbelasting en inkomstenbelasting is de bedrijfsopvolgingsregeling respectievelijk doorschuifregeling van toepassing, omdat sprake is van een materiële onderneming.
De Inspecteur en K verschillen van mening over de vraag of de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting bij een bedrijfsoverdracht binnen de familiesfeer (art. 15.1.b WBR) van toepassing is op de verkrijging van aandelen in A BV.

Rechtbank
Tussen partijen is niet in geschil dat A BV een materiële onderneming drijft zoals is vereist voor de toepassing van art. 15.1.b WBR en dat ook aan de overige gestelde voorwaarden is voldaan.
Uit de totstandkomingsgeschiedenis en de wettekst van de vrijstelling volgt niet of de wetgever welbewust heeft beoogd om de vrijstelling exclusief te reserveren voor (objectieve) ondernemingen in de zin van de Wet IB 2001.
De Rechtbank overweegt dat onder het begrip 'onderneming' in art. 15.1.b WBR moet worden verstaan de 'onderneming in materiële zin'. Daarbij moet dezelfde criteria worden gehanteerd als voor de bepaling of sprake is van een objectieve onderneming in de zin van art. 3.2 Wet IB 2001. De vraag die moet worden beantwoord is of het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.