LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Onwaardige echtgenoot niet gerechtigd tot aandeel in huwelijksgemeenschap

Uitspraak

Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren

Uitspraak

Bewindvoerder mag afzien van inroepen legitieme portie gehandicapt kind

Uitspraak

Hof past regels versterferfrecht strikt toe bij op huwelijksreis overleden echtpaar

Uitspraak

Kamerverhuurvrijstelling van toepassing ondanks ontbreken BRP-registratie huurder

Uitspraak

A-G inzake de vraag of inkomsten uit verhuur van een deel van de woning zijn belast in box 1

Uitspraak

Certificaten van aandelen waarderen naar datum ontbinding huwelijksgemeenschap

Uitspraak

Ook Hof oordeelt dat notaris keuze tussen onderhandse en notariële akte moet bespreken

Uitspraak

A-G meent dat betaalde schenkbelasting niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang behoort

Uitspraak

Beslag om onderbedelingsvordering zeker te stellen niet opgeheven

Vrijstelling overdrachtsbelasting taakoverdracht ANBI geldt niet vanwege een te hoge koopsom

Procedureverloop
Hoge Raad, 21-06-2019, nr. 19/00068, ECLI:NL:HR:2019:999
Hof Arnhem-Leeuwarden, 11-12-2018, nr. 17/00979, ECLI:NL:GHARL:2018:10716
Rechtbank Gelderland, 18-09-2017, nr. AWB - 16_7529, ECLI:NL:RBGEL:2017:4790

Gerelateerde thema's
ANBI (art. 5b AWR)
Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie (art. 15.1.h WBR)


Mail a friend

Casus
Stichting A en stichting B zijn toegelaten instellingen in de zin van de Woningwet en hebben allebei de ANBI-status. Stichting A legt zich toe op seniorenwoningen en stichting B op studentenwoningen. Op 31 augustus 2015 heeft stichting A van stichting B een aantal wooncomplexen voor ouderen gekocht voor een koopsom van € 17,5 miljoen. Daarbij zijn ook de huurovereenkomsten en andere daarmee samenhangende gegevens (zoals contractgegevens van de bewoners) overgedragen. Stichting A heeft niet de contracten met de leveranciers of personeel van stichting B overgenomen. De levering heeft plaatsgevonden op 30 december 2015. Beide stichtingen hebben de koopprijs gefinancierd uit de algemene kredietruimte die zij op corporatieniveau hebben.

In geschil is of stichting A in aanmerking komt voor de vrijstelling overdrachtsbelasting in het kader van een taakoverdracht tussen ANBI's.

Rechtbank
Van overdrachtsbelasting is vrijgesteld een taakoverdracht tussen twee of meer ANBI's, mits in het kader daarvan alle activa en passiva die betrekking hebben op de overgedragen taak aan de verkrijgende instelling worden overgedragen en commerciële factoren geen rol spelen (art. 15 lid 1 onder h WBR jo art. 5d UB BRV).
De Rechtbank oordeelt dat in dit geval sprake is van een taakoverdracht. Stichting B heeft al haar werkzaamheden op het gebied van verhuur voor senioren ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.