LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Geldige koopovereenkomst pand tot stand gekomen op grond van algemene regels koop onroerende zaak

Uitspraak

Voorbehouden woongenot zonder vergoeding van 6% leidt tot toepasselijkheid art. 10 SW

Uitspraak

Hof merkt constructie met tussenschuiven stichting om aftrekrecht omzetbelasting te creëren niet aan als misbruik van recht

Uitspraak

Recht om naar bewijs te vragen dat hypotheekverhoging is aangegaan voor verbetering of onderhoud eigen woning vervalt niet door tijdsverloop

Uitspraak

Hoge Raad hanteert ruime opvatting begrip 'akte' in art 156 lid 1 RV

Uitspraak

Niet-nagekomen periodiek verrekenbeding: stelplicht en bewijslast in verband met vaststelling omvang overgespaard vermogen

Uitspraak

Geen overgangsrecht voor draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:100 BW)

Voorbehouden woongenot zonder vergoeding van 6% leidt tot toepasselijkheid art. 10 SW

Procedureverloop
Hof Den Haag, 26-04-2019, nr. BK-18/00490, ECLI:NL:GHDHA:2019:992, Notamail 2019, nr 103

Gerelateerde thema's
Omzetting eigendom in genotsrechten


Mail a friend

Casus
Moeder M heeft haar woning – die zij samen met haar dochter D bewoonde – aan D verkocht. Ook na de verkoop van de woning zijn M en D de woning gezamenlijk blijven bewonen. M betaalde voor het gebruik van de woning geen vergoeding aan D.
In geschil is of D bij het overlijden van M fictief krachtens erfrecht (de WOZ-waarde van) de woning heeft verkregen. De Inspecteur stelt dat – nu M na de overdracht in de woning is blijven wonen – materieel sprake is van de overdracht van de woning met voorbehoud van het recht van bewoning en gebruik. Aangezien M daarvoor aan D geen vergoeding heeft betaald, wordt zij op grond van art. 10 lid 3 SW geacht een genot van vruchtgebruik te hebben gehad. De WOZ-waarde van de woning moet volgens de Inspecteur bij D als fictieve verkrijging krachtens erfrecht in aanmerking worden genomen.

Hof
Het Hof acht, anders dan de Rechtbank, art. 10 SW van toepassing. Volgens het Hof heeft de Rechtbank een te beperkte uitleg gegeven aan het begrip vruchtgebruik zoals dat in art. 10 SW en art. 18 SW is omschreven. Daarin is immers niet bepaald dat art. 10 lid 1 SW slechts toepassing vindt in het geval sprake ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.