LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Onwaardige echtgenoot niet gerechtigd tot aandeel in huwelijksgemeenschap

Uitspraak

Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren

Uitspraak

Bewindvoerder mag afzien van inroepen legitieme portie gehandicapt kind

Uitspraak

Hof past regels versterferfrecht strikt toe bij op huwelijksreis overleden echtpaar

Uitspraak

Kamerverhuurvrijstelling van toepassing ondanks ontbreken BRP-registratie huurder

Uitspraak

A-G inzake de vraag of inkomsten uit verhuur van een deel van de woning zijn belast in box 1

Uitspraak

Certificaten van aandelen waarderen naar datum ontbinding huwelijksgemeenschap

Uitspraak

Ook Hof oordeelt dat notaris keuze tussen onderhandse en notariële akte moet bespreken

Uitspraak

A-G meent dat betaalde schenkbelasting niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang behoort

Uitspraak

Beslag om onderbedelingsvordering zeker te stellen niet opgeheven

Voorbehouden woongenot zonder vergoeding van 6% leidt tot toepasselijkheid art. 10 SW

Procedureverloop
Hof Den Haag, 26-04-2019, nr. BK-18/00490, ECLI:NL:GHDHA:2019:992, Notamail 2019, nr 103

Gerelateerde thema's
Omzetting eigendom in genotsrechten (art. 10 SW)


Mail a friend

Casus
Moeder M heeft haar woning – die zij samen met haar dochter D bewoonde – aan D verkocht. Ook na de verkoop van de woning zijn M en D de woning gezamenlijk blijven bewonen. M betaalde voor het gebruik van de woning geen vergoeding aan D.
In geschil is of D bij het overlijden van M fictief krachtens erfrecht (de WOZ-waarde van) de woning heeft verkregen. De Inspecteur stelt dat – nu M na de overdracht in de woning is blijven wonen – materieel sprake is van de overdracht van de woning met voorbehoud van het recht van bewoning en gebruik. Aangezien M daarvoor aan D geen vergoeding heeft betaald, wordt zij op grond van art. 10 lid 3 SW geacht een genot van vruchtgebruik te hebben gehad. De WOZ-waarde van de woning moet volgens de Inspecteur bij D als fictieve verkrijging krachtens erfrecht in aanmerking worden genomen.

Hof
Het Hof acht, anders dan de Rechtbank, art. 10 SW van toepassing. Volgens het Hof heeft de Rechtbank een te beperkte uitleg gegeven aan het begrip vruchtgebruik zoals dat in art. 10 SW en art. 18 SW is omschreven. Daarin is immers niet bepaald dat art. 10 lid 1 SW slechts toepassing vindt in het geval sprake ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.