LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Uitspraak

Nietigverklaring testament voorafgaand aan overlijden testateur

Uitspraak

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren niet als fictieve onroerende zaak

Uitspraak

Schenking onder opschortende voorwaarde wordt voor verkrijger in box 3 gewaardeerd als bezitting belast met een genotsrecht

Uitspraak

Geen toepassing BOR SW omdat BV geen materiële onderneming drijft

Uitspraak

Aanvang termijn vernietiging besluit van VvE afhankelijk van gebruik binnen VvE om eigenaars te informeren over genomen besluiten

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting taakoverdracht ANBI geldt niet doordat te hoge koopsom is bedongen

Uitspraak

Hoge Raad in proefprocedures vermogensrendementsheffing: rendement niet haalbaar; geen cassatie op grond van rechtstekort op stelselniveau

Uitspraak

Hoge Raad inzake rechtsgevolgen van een gekwalificeerde elektronische handtekening

Voorbehouden woongenot zonder vergoeding van 6% leidt tot toepasselijkheid art. 10 SW

Procedureverloop
Hof Den Haag, 26-04-2019, nr. BK-18/00490, ECLI:NL:GHDHA:2019:992, Notamail 2019, nr 103

Gerelateerde thema's
Omzetting eigendom in genotsrechten


Mail a friend

Casus
Moeder M heeft haar woning – die zij samen met haar dochter D bewoonde – aan D verkocht. Ook na de verkoop van de woning zijn M en D de woning gezamenlijk blijven bewonen. M betaalde voor het gebruik van de woning geen vergoeding aan D.
In geschil is of D bij het overlijden van M fictief krachtens erfrecht (de WOZ-waarde van) de woning heeft verkregen. De Inspecteur stelt dat – nu M na de overdracht in de woning is blijven wonen – materieel sprake is van de overdracht van de woning met voorbehoud van het recht van bewoning en gebruik. Aangezien M daarvoor aan D geen vergoeding heeft betaald, wordt zij op grond van art. 10 lid 3 SW geacht een genot van vruchtgebruik te hebben gehad. De WOZ-waarde van de woning moet volgens de Inspecteur bij D als fictieve verkrijging krachtens erfrecht in aanmerking worden genomen.

Hof
Het Hof acht, anders dan de Rechtbank, art. 10 SW van toepassing. Volgens het Hof heeft de Rechtbank een te beperkte uitleg gegeven aan het begrip vruchtgebruik zoals dat in art. 10 SW en art. 18 SW is omschreven. Daarin is immers niet bepaald dat art. 10 lid 1 SW slechts toepassing vindt in het geval sprake ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.