LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Geldige koopovereenkomst pand tot stand gekomen op grond van algemene regels koop onroerende zaak

Uitspraak

Voorbehouden woongenot zonder vergoeding van 6% leidt tot toepasselijkheid art. 10 SW

Uitspraak

Hof merkt constructie met tussenschuiven stichting om aftrekrecht omzetbelasting te creëren niet aan als misbruik van recht

Uitspraak

Recht om naar bewijs te vragen dat hypotheekverhoging is aangegaan voor verbetering of onderhoud eigen woning vervalt niet door tijdsverloop

Uitspraak

Hoge Raad hanteert ruime opvatting begrip 'akte' in art 156 lid 1 RV

Uitspraak

Niet-nagekomen periodiek verrekenbeding: stelplicht en bewijslast in verband met vaststelling omvang overgespaard vermogen

Uitspraak

Geen overgangsrecht voor draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:100 BW)

Verruimde schenkvrijstelling ten behoeve van eigen woning geldt ook voor kosten gemaakt vóór schenkingsdatum

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 21-01-2019, nr. AWB - 17 _ 1435, ECLI:NL:RBGEL:2019:181

Gerelateerde thema's
Definitie schenking ten behoeve van eigen woning


Mail a friend

Casus
De ouders van A schenken op 16 december 2013 een bedrag van € 100.000 aan A. Voor de schenking wordt beroep gedaan op de tijdelijke verruiming van de vrijstelling voor de schenking ten behoeve van (de verbouwing van) de eigen woning. A overlegt facturen uit de periode van december 2012 tot en met januari 2014 om aan te tonen hoe het bedrag van de eenmalig verruimde vrijstelling is besteed. In geschil is of A een beroep kan doen op de eenmalige verruiming van de vrijstelling ten behoeve van de eigen woning voor de facturen die zijn betaald vóór de schenkingsdatum.

Rechtbank
In 2013 gold een eenmalige vrijstelling voor de schenking van de ouders aan een kind tot een bedrag van € 51.407, indien dit bedrag was geschonken aan een kind tussen 18 en 40 jaar oud en was aangewend voor de eigen woning (art. 33 onderdeel 5 SW). In het Belastingplan 2014 is deze vrijstelling in verband met de eigen woning van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 verruimd naar € 100.000. Anticiperend op deze wetsaanpassing heeft de Staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat deze verruimde vrijstelling kan worden toegepast voor een schenking ten behoeve van de eigen woning die tot stand is gekomen in de periode ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.