LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Wwft-boete voor notaris gematigd: verschil koopsom en WOZ-waarde in casu geen verhoogd risico

Uitspraak

Wwft-boete voor notaris gematigd: verschil koopsom en WOZ-waarde in casu geen verhoogd risico

Uitspraak

Plaatsing van zonnepanelen geeft geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning (art. 15 Wet OB)

Uitspraak

Geen heffing bij interen op eigen vermogen

Uitspraak

Belang van gehandicapt kind niet gediend bij afzien van legitieme portie

Uitspraak

Notaris mag voor zijn pensioen niet beleggen in onroerend goed

Uitspraak

Leegstaande woningen die niet te huur worden aangeboden kwalificeren niet als huurwoning voor VHH

Uitspraak

Geen toepassing BOR SW vanwege ontbreken materiële onderneming in BV

Uitspraak

Verhuur- en projectontwikkelingsactiviteiten separaat beoordelen voor BOF SW: verhuuractiviteiten geen materiële onderneming

Uitspraak

Verzoek tot ontslag bewindvoerder/mentor valt onder zaken van curatele, onderbewindstelling en mentorschap als bedoeld in art. 798 lid 2 Rv

Vernietiging schenking wegens wederzijdse dwaling leidt tot vermindering van schenkbelasting, tenzij de dwaling is voorgewend

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 06-05-2021, nr. 20/00052, ECLI:NL:GHSHE:2021:1363
Hoge Raad, 10-01-2020, nr. 19/01199, ECLI:NL:HR:2020:1, Notamail 2020, nr 9
Hof Arnhem-Leeuwarden, 22-01-2019, nr. 18/00126, ECLI:NL:GHARL:2019:414
Rechtbank Gelderland, 18-01-2018, nr. AWB 17/2505, ECLI:NL:RBGEL:2018:199

Gerelateerde thema's
Reikwijdte SW (art. 1 SW)
Dwaling (art. 6:228 BW)
Vermindering van de aanslag (art. 53 SW)


Mail a friend

Casus
A heeft in 2015 een woning van zijn oudtante gekocht. De oudtante heeft aangegeven dat A de woning voor € 100.000 minder dan de waarde mocht kopen. Een adviseur van A heeft aangeraden een bedrag van € 100.000 te lenen van de oudtante, waarna de oudtante de lening in 2017 kon kwijtschelden met een beroep op de in dat jaar geldende verhoogde vrijstelling voor de eigen woning. Volgens A zou de adviseur hebben gezegd dat dit een belastingvoordeel zou opleveren van ongeveer € 12.000. Uiteindelijk heeft de oudtante besloten door middel van de te lage verkoopprijs toch een bedrag van € 100.000 te schenken.
Ter zake van die schenking is aan A in 2016 een aanslag schenkbelasting opgelegd van bijna € 30.000. De aanslag schenkbelasting was aanzienlijk hoger dan A en de oudtante hadden verwacht. Daarom hebben A en de oudtante besloten de schenking om te zetten in een geldlening. Bij akte van rectificatie in 2016 is de schenking op grond van dwaling omgezet in een lening. Eind 2017 heeft de oudtante de geldlening kwijtgescholden.
In geschil is of de aanslag schenkbelasting in 2016 terecht is opgelegd.

Rechtbank
Naar het oordeel van de Rechtbank zijn A en de oudtante van een onjuist bedrag aan schenkbelasting uitgegaan. Nadat het ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.