LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen

Uitspraak

Verhuur appartement aan studenten niet in strijd met bedrijfsmatig verhuurverbod splitsingsakte

Uitspraak

Verhuur van appartement aan studerende zoon en studievrienden valt niet onder bedrijfsmatige kamerverhuur

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Vermogensrendementsheffing geen individuele buitensporige last ondanks extreem hoge belastingdruk van 183%

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 27-03-2018, nr. 16_6230 en 16/7410, ECLI:NL:RBGEL:2018:1370

Gerelateerde thema's
Rendementsgrondslag


Mail a friend

Casus
A geniet in 2015 pensioeninkomen van € 61.058. Zijn vermogen bestaat uit een hypotheekvrije eigen woning met een WOZ-waarde van € 234.000 en uit in box 3 belaste bezittingen van € 445.225, waarvan € 436.000 bestaat uit spaartegoeden en de rest uit beleggingen. Over het vermogen heeft A € 5.086 belasting betaald bij een in 2015 reëel genoten rendement van € 5.453. Als gevolg hiervan is de belastingdruk op het reële rendement ruim 93% en rekeninghoudend met 0,6% inflatie over het totale vermogen bedraagt het reëel behaalde rendement na aftrek van de inflatie slechts € 2.782, waardoor de werkelijke belastingdruk oploopt tot 183%.
In geschil is of de box 3-heffing in strijd is met art. 1 EP van het EVRM.

Rechtbank
Hof Amsterdam (16 januari 2018, nr 17/00112, ECLI:NL:GHAMS:2018:83) heeft in een proefprocedure voor 2014 (en op 23 januari 2018 in een andere procedure voor 2013) geconcludeerd dat het reële rendement op risicovrije beleggingen (spaarrekeningen, obligaties en staatsleningen) over een lange termijn in aanzienlijke mate afwijkt van het bij de invoering van de vermogensrendementsheffing voorziene reële rendement van 4% en dat daardoor voor particulieren in 2014 (en 2013) een rendement van 4% niet meer haalbaar is. De Rechtbank onderschrijft dit oordeel van het Hof en oordeelt in deze zaak ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.