LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Slechts sprake van levering nieuwbouw/bouwterrein indien sloopwerkzaamheden voor rekening van verkoper zijn

Uitspraak

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd

Uitspraak

Duurzaam aan BV onttrokken gelden vormen geen ondernemingsvermogen voor doorschuiffaciliteit

Uitspraak

Verkoop certificaten met WEV van ? 6 miljoen tegen prijs van ? 1 miljoen geen schenking, nu wil tot bevoordeling ontbrak

Uitspraak

Handelen met betrekking tot panden leidt niet tot belast inkomen

Uitspraak

Voorkeursrecht tot aankoop pand niet van toepassing bij aandelenoverdracht van moedermaatschappij van verhuurder

Uitspraak

Beoordeling rechtsgeldig beroep op actio pauliana door vereffenaar behoort niet tot taken Kantonrechter

Uitspraak

Gerechtigdheid tot buitenlands stichtingsvermogen in plaats van legaat ter grootte van legitieme portie

Uitspraak

Werking blokkeringsregeling bij overdracht certificaten

Uitspraak

Nieuwe schenking treedt niet in de plaats van eerdere schenking

Vermogensrendementsheffing geen individuele buitensporige last ondanks extreem hoge belastingdruk van 183%

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 27-03-2018, nr. 16_6230 en 16/7410, ECLI:NL:RBGEL:2018:1370

Gerelateerde thema's
Rendementsgrondslag


Mail a friend

Casus
A geniet in 2015 pensioeninkomen van € 61.058. Zijn vermogen bestaat uit een hypotheekvrije eigen woning met een WOZ-waarde van € 234.000 en uit in box 3 belaste bezittingen van € 445.225, waarvan € 436.000 bestaat uit spaartegoeden en de rest uit beleggingen. Over het vermogen heeft A € 5.086 belasting betaald bij een in 2015 reëel genoten rendement van € 5.453. Als gevolg hiervan is de belastingdruk op het reële rendement ruim 93% en rekeninghoudend met 0,6% inflatie over het totale vermogen bedraagt het reëel behaalde rendement na aftrek van de inflatie slechts € 2.782, waardoor de werkelijke belastingdruk oploopt tot 183%.
In geschil is of de box 3-heffing in strijd is met art. 1 EP van het EVRM.

Rechtbank
Hof Amsterdam (16 januari 2018, nr 17/00112, ECLI:NL:GHAMS:2018:83) heeft in een proefprocedure voor 2014 (en op 23 januari 2018 in een andere procedure voor 2013) geconcludeerd dat het reële rendement op risicovrije beleggingen (spaarrekeningen, obligaties en staatsleningen) over een lange termijn in aanzienlijke mate afwijkt van het bij de invoering van de vermogensrendementsheffing voorziene reële rendement van 4% en dat daardoor voor particulieren in 2014 (en 2013) een rendement van 4% niet meer haalbaar is. De Rechtbank onderschrijft dit oordeel van het Hof en oordeelt in deze zaak ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.