LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Notaris concludeert ten onrechte tot onwaardigheid in verklaring van erfrecht

Uitspraak

Verkrijging juridisch eigendom van art. 4 WBR-aandelen is belastbaar feit voor overdrachtsbelasting bij verkrijging door (beheerder van) Sondervermögen

Uitspraak

Vermogen in Stiftung wordt toegerekend aan de erfgenamen van de inbrenger

Uitspraak

Koopovereenkomst met als doel het voorkomen dat de Staat verhaal zou halen nietig

Uitspraak

Biologisch kind van erflater is juridisch voor erfbelasting geen kind

Uitspraak

Terugverkrijging economisch eigendom leidt niet tot vermindering maatstaf van heffing overdrachtsbelasting

Uitspraak

aandeel in mandeligheid kwalificeert met appartement als één onroerende zaak

Uitspraak

Geen 2%-tarief omdat units kwalificeren als hotelkamer

Uitspraak

Bijstandsgerechtigde was verplicht om te procederen tegen bewindvoerder van het testament

Uitspraak

Testamentaire bepaling was in strijd met gesloten stelsel van uiterste wilsbeschikkingen

Vermogen in Stiftung wordt toegerekend aan de erfgenamen van de inbrenger

Procedureverloop
Hoge Raad, 26-03-2021, nr. 19/03671, ECLI:NL:HR:2021:367
Hof Den Haag, 18-06-2019, nr. BK-18/00920 tm BK-18/00924, ECLI:NL:GHDHA:2019:1743

Gerelateerde thema's
Afgezonderd particulier vermogen (art. 2.14a Wet IB 2001)
TBS vermogensbestanddeel aan NV/BV (art. 3.92 Wet IB 2001)


Mail a friend

Casus
M en V zijn in 1996 naar Zwitserland geëmigreerd. M, vader van belanghebbende X, heeft in 2007 een Stiftung naar het recht van Liechtenstein laten oprichten. Hierin heeft hij de aandelen in A BV, een beleggingsportefeuille en een bankrekening ingebracht. A BV bezit onder meer een deelneming in B BV. Op 11 februari 2012 is M overleden. Uit de jaarrekening van A BV blijkt dat de Stiftung een vordering op A BV heeft. Volgens de ‘Beistatuten’ van de Stiftung zijn de langstlevende echtgenote en de drie kinderen de begunstigden van de Stiftung. Volgens de schriftelijke wensen van M inzake het vermogen van de Stiftung krijgen de kinderen jaarlijks een bedrag van gemiddeld € 30.000 dat kan variëren van € 0 tot maximaal € 50.000 in een jaar en hebben zij geen recht op een vast bedrag per jaar. Voorts heeft X in 2013 een incidentele uitkering ontvangen uit het vermogen van de Stiftung ter vergoeding van werkzaamheden die zijn uitgevoerd ten behoeve van A BV en B BV.
De Rechtbank heeft in eerste aanleg onder meer geoordeeld dat het vermogen van de Stiftung kwalificeert als een afgezonderd particulier vermogen (APV) in de zin van art. 2.14a lid 2 Wet IB 2001. 

Hof
In hoger beroep bevestigt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.