LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Tijdelijke verhuur onderneming binnen 1 jaar na schenking aandelen leidt niet tot schending voortzettingsvereiste BOF

Uitspraak

Een voor het huwelijk gesloten alimentatie-overeenkomst is nietig

Uitspraak

Omzetbelasting ter zake van bouwkosten niet onmiddellijk in aftrek gebracht

Uitspraak

Verwijzingsuitspraak verworpen onder verwijzing naar artikel 81 Wet RO

Uitspraak

Hoge Raad verklaart beroep toepassing art. 81 lid 1 Wet RO ongegrond

Uitspraak

Notaris moet gehele dossier overleggen vanwege zwaarder wegend belang van waarheidsvinding

Uitspraak

Drijvend zonnepark geen onroerende zaak waaraan waarde moet worden toegekend

Uitspraak

Zodanig ingrijpende wijzigingen bij werkzaamheden in bouwkundige constructie hebben geleid tot 'in wezen nieuwbouw'

Uitspraak

Een verbouwing zal niet snel zó ingrijpend zijn dat daardoor in wezen een vervaardigd gebouw ontstaat

Uitspraak

Niet aannemelijk dat onroerende zaak op het moment van de overdracht naar zijn aard tot woning is bestemd

Verlaagde tarief overdrachtsbelasting niet van toepassing op kavel met deel muur en terras voormalige woning

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 04-11-2022, nr. AWB - 22 _ 998, ECLI:NL:RBGEL:2022:6215

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)


Mail a friend

Casus
A BV heeft in 2018 een perceel gekocht met daarop een woning met aanhorigheden. Het perceel is gesplitst in acht kavels en een perceel dat is aangewend voor de aanleg van infrastructuur, waaronder een nieuwe openbare weg ter ontsluiting van de kavels. X en haar echtgenoot hebben in 2020 een van de kavels in eigendom verkregen met daarop een deel van een buitenmuur (minder dan 1% van de woning) en een deel van het verharde terras van de (voormalige) woning. Ter zake van de verkrijging is 6% overdrachtsbelasting voldaan. X en haar echtgenoot hebben, nadat de voormalige woning is gesloopt, de helft van een twee-onder-één-kapwoning laten bouwen. In geschil is of ten tijde van de verkrijging sprake was van een woning in de zin van art. 14 lid 2 WBR. Meer in het bijzonder is in geschil of een deel van een woning kwalificeert als woning in de zin van art. 14 lid 2 WBR.

Rechtbank
Voor een antwoord verwijst de Rechtbank naar het toetsingskader dat door de Hoge Raad werd gegeven in een drietal arresten van 24 februari 2017 (ECLI:NL:HR:2017:290, ECLI:NL:HR:2017:294 en ECLI:NL:HR:2017:295). Aansluiting moet worden gezocht bij het doel waarvoor het pand oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd. Is het pand nadien verbouwd, kan het alleen ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.