LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Nederland was niet de fiscale woonplaats van erflater

Uitspraak

Stamrecht komt niet in aanmerking voor verrekening, uitleg van huwelijkse voorwaarden aan de hand van Haviltex

Uitspraak

Door aard en omvang verrichte werkzaamheden aan onroerende zaak is geen nieuw vervaardigd goed geleverd

Uitspraak

Ingrijpende verbouwing voormalig postgebouw leidt tot vervaardiging nieuwe onroerende zaak

Uitspraak

Onderzoeksplicht notaris bij legalisatie handtekening

Uitspraak

Verzuimboete omdat standpunt dat sprake is van een woning niet pleitbaar is

Uitspraak

BV drijft materiële onderneming door 1% gerechtigdheid in maatschap die onderneming drijft

Uitspraak

Volgens Hof is uitbetaling legitieme portie en moederlijk erfdeel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Zonnepanelen leiden niet tot aftrek BTW op bouwkosten woning

Uitspraak

Notaris heeft persoonsgegevens van cliënt rechtmatig verwerkt; geen aansprakelijkheid

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor intern gesloopt kantoorpand dat wordt getransformeerd tot woningen

Procedureverloop
Hoge Raad, 29-11-2019, nr. 18/04593, ECLI:NL:HR:2019:1779, Notamail 2019, nr 273
A-G Hoge Raad, 26-07-2019, nr. 18/04593, ECLI:NL:PHR:2019:791
Hof Den Haag, 21-09-2018, nr. 18/00020, ECLI:NL:GHDHA:2018:3224, Notamail 2018, nr 229
Rechtbank Den Haag, 30-11-2017, nr. AWB - 17-2058, ECLI:NL:RBDHA:2017:15631, Notamail 2017, nr 309

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)


Mail a friend

Casus
Aan A is een appartementsrecht overgedragen in een gebouw dat was gebouwd als kantoorgebouw. Tijdens de overdracht was een omgevingsvergunning voor woningbouw afgegeven, was het gebouw intern geheel gesloopt en waren de opbouwwerkzaamheden reeds begonnen. In geschil is welk tarief voor de overdrachtsbelasting van toepassing is. 

Rechtbank
Voor de Rechtbank staat vast dat het gebouw oorspronkelijk voor ander gebruik dan bewoning is ontworpen en gebouwd, namelijk als kantoor. De vraag die moet worden beantwoord, is of het gebouw door de latere verbouwing naar zijn aard tot woning is bestemd. Deze vraag moet worden beoordeeld naar het moment van verkrijging van het appartementsrecht door A.

Na toepassing van de in HR 24 februari 2017, nrs 16/01734, 16/02257, 16/03768 en 16/04101, ECLI:NL:HR:2017:290, 291, 294 en 295 opgenomen rechtsregels - in het bijzonder die in r.o. 2.3.5 - op het gebouw ten tijde van de verkrijging, komt de Rechtbank niet tot een duidelijke slotsom. Tijdens de overdracht was geen sprake meer van een situatie waarin met niet meer dan beperkte aanpassingen het gebouw weer geschikt kon worden gemaakt voor een kantoorfunctie. Ten tijde van de verkrijging bevond het appartementsrecht van A zich naar het oordeel van de Rechtbank in een staat waarvan niet kan worden geconcludeerd dat het zijn bestemming als ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.