LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) is niet van toepassing op de verkrijging van zendmasten

Uitspraak

Aanvaarding nalatenschap door pastoor: vernietigbaar, nietig of onrechtmatig?

Uitspraak

Toelatingsregeling bij appartementsrecht moet in splitsingsreglement worden opgenomen

Uitspraak

In elkaar getande woningen zijn niet aan te merken als één eigen woning

Uitspraak

Overgang van een boerderij krachtens verjaring is niet in strijd met het vervreemdingsverbod

Uitspraak

Toerekening kennis bestuurder aan stichting

Uitspraak

Vereniging niet subjectief vrijgesteld van Vpb wegens overschrijding van naar rato berekende tweede winstgrens

Uitspraak

Hoge Raad geeft uitleg over begrip 'aanhorigheid' in de zin van art. 3.30a Wet IB 2001

Uitspraak

Vastgoed-BV drijft onderneming voor BOF gelet op intensieve bemoeienis bij vastgoedexploitatie

Uitspraak

Vernietiging schenking wegens wederzijdse dwaling leidt tot vermindering van schenkbelasting, tenzij de dwaling is voorgewend

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor intern gesloopt kantoorpand dat wordt getransformeerd tot woningen

Procedureverloop
Hoge Raad, 29-11-2019, nr. 18/04593, ECLI:NL:HR:2019:1779, Notamail 2019, nr 273
A-G Hoge Raad, 26-07-2019, nr. 18/04593, ECLI:NL:PHR:2019:791
Hof Den Haag, 21-09-2018, nr. 18/00020, ECLI:NL:GHDHA:2018:3224, Notamail 2018, nr 229
Rechtbank Den Haag, 30-11-2017, nr. AWB - 17-2058, ECLI:NL:RBDHA:2017:15631, Notamail 2017, nr 309

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)


Mail a friend

Casus
Aan A is een appartementsrecht overgedragen in een gebouw dat was gebouwd als kantoorgebouw. Tijdens de overdracht was een omgevingsvergunning voor woningbouw afgegeven, was het gebouw intern geheel gesloopt en waren de opbouwwerkzaamheden reeds begonnen. In geschil is welk tarief voor de overdrachtsbelasting van toepassing is. 

Rechtbank
Voor de Rechtbank staat vast dat het gebouw oorspronkelijk voor ander gebruik dan bewoning is ontworpen en gebouwd, namelijk als kantoor. De vraag die moet worden beantwoord, is of het gebouw door de latere verbouwing naar zijn aard tot woning is bestemd. Deze vraag moet worden beoordeeld naar het moment van verkrijging van het appartementsrecht door A.

Na toepassing van de in HR 24 februari 2017, nrs 16/01734, 16/02257, 16/03768 en 16/04101, ECLI:NL:HR:2017:290, 291, 294 en 295 opgenomen rechtsregels - in het bijzonder die in r.o. 2.3.5 - op het gebouw ten tijde van de verkrijging, komt de Rechtbank niet tot een duidelijke slotsom. Tijdens de overdracht was geen sprake meer van een situatie waarin met niet meer dan beperkte aanpassingen het gebouw weer geschikt kon worden gemaakt voor een kantoorfunctie. Ten tijde van de verkrijging bevond het appartementsrecht van A zich naar het oordeel van de Rechtbank in een staat waarvan niet kan worden geconcludeerd dat het zijn bestemming als ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.