LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Verruimde schenkvrijstelling ten behoeve van eigen woning geldt ook voor kosten gemaakt vóór schenkingsdatum

Uitspraak

Doktersassistente ontslagen vanwege geregistreerd partnerschap met patient

Uitspraak

Terecht beroep op splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Uitspraak

Volgens Hof past Inspecteur ten onrechte evenredige vermindering van betaalde schenkbelasting toe

Uitspraak

Voortijdige verrekening uit hoofde van wettelijk deelgenootschap is een schenking

Uitspraak

Bezwaar tegen WOZ-beschikking terecht niet-ontvankelijk verklaard, wegens ontbreken van toereikende volmacht

Uitspraak

Hoge Raad inzake verkrijging aandelen in BV en verdeling van een gemeenschap

Uitspraak

Hoge Raad inzake verkrijging aandelen in BV en verdeling van een gemeenschap

Uitspraak

Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen

Verkoop certificaten met WEV van € 6 miljoen tegen prijs van € 1 miljoen geen schenking, nu wil tot bevoordeling ontbrak

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 18-09-2018, nr. 17/983, ECLI:NL:RBGEL:2018:4002

Gerelateerde thema's
Reikwijdte SW


Mail a friend

Casus
M en V zijn in 2005 van elkaar gescheiden. Bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap wordt aan M 52% van de certificaten van aandelen in C BV toebedeeld en aan V de overige 48% van de certificaten. Een aantal jaar later heeft V haar 48% ter overname aan M aangeboden. M en V komen een prijs van € 1 miljoen overeen, terwijl de werkelijke waarde van de certificaten op dat moment ruim € 6 miljoen is. Gelet op dit verschil heeft de advocaat van V haar geadviseerd om de certificaten niet aan M te verkopen. V is desondanks akkoord gegaan met de door M geboden prijs. De Inspecteur meent dat sprake is geweest van een schenking van V aan M, waardoor M schenkbelasting is verschuldigd. 

Rechtbank
De Rechtbank overweegt dat van een schenking (art. 1 lid 7 SW) kan worden gesproken wanneer de schenker verarmt, de begiftigde verrijkt en wanneer sprake is van vrijgevigheidVan vrijgevigheid is sprake wanneer de bewustheid tot bevoordeling en de wil tot bevoordeling bij de verarmde partij aanwezig is (HR 12 juli 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7272). De Inspecteur stelt dat V zich bewust was van het feit dat zij M zou bevoordelen met deze lage prijs en dat zij de wil tot bevoordeling had. M betwist dit. M stelt dat de BV al meerdere jaren verlies maakte en dat de certificaten een minderheidspakket zijn.

De Rechtbank oordeelt dat de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.