LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Slechts sprake van levering nieuwbouw/bouwterrein indien sloopwerkzaamheden voor rekening van verkoper zijn

Uitspraak

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd

Uitspraak

Duurzaam aan BV onttrokken gelden vormen geen ondernemingsvermogen voor doorschuiffaciliteit

Uitspraak

Verkoop certificaten met WEV van ? 6 miljoen tegen prijs van ? 1 miljoen geen schenking, nu wil tot bevoordeling ontbrak

Uitspraak

Handelen met betrekking tot panden leidt niet tot belast inkomen

Uitspraak

Voorkeursrecht tot aankoop pand niet van toepassing bij aandelenoverdracht van moedermaatschappij van verhuurder

Uitspraak

Beoordeling rechtsgeldig beroep op actio pauliana door vereffenaar behoort niet tot taken Kantonrechter

Uitspraak

Gerechtigdheid tot buitenlands stichtingsvermogen in plaats van legaat ter grootte van legitieme portie

Uitspraak

Werking blokkeringsregeling bij overdracht certificaten

Uitspraak

Nieuwe schenking treedt niet in de plaats van eerdere schenking

Verkoop certificaten met WEV van € 6 miljoen tegen prijs van € 1 miljoen geen schenking, nu wil tot bevoordeling ontbrak

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 18-09-2018, nr. 17/983, ECLI:NL:RBGEL:2018:4002

Gerelateerde thema's
Reikwijdte SW


Mail a friend

Casus
M en V zijn in 2005 van elkaar gescheiden. Bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap wordt aan M 52% van de certificaten van aandelen in C BV toebedeeld en aan V de overige 48% van de certificaten. Een aantal jaar later heeft V haar 48% ter overname aan M aangeboden. M en V komen een prijs van € 1 miljoen overeen, terwijl de werkelijke waarde van de certificaten op dat moment ruim € 6 miljoen is. Gelet op dit verschil heeft de advocaat van V haar geadviseerd om de certificaten niet aan M te verkopen. V is desondanks akkoord gegaan met de door M geboden prijs. De Inspecteur meent dat sprake is geweest van een schenking van V aan M, waardoor M schenkbelasting is verschuldigd. 

Rechtbank
De Rechtbank overweegt dat van een schenking (art. 1 lid 7 SW) kan worden gesproken wanneer de schenker verarmt, de begiftigde verrijkt en wanneer sprake is van vrijgevigheidVan vrijgevigheid is sprake wanneer de bewustheid tot bevoordeling en de wil tot bevoordeling bij de verarmde partij aanwezig is (HR 12 juli 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7272). De Inspecteur stelt dat V zich bewust was van het feit dat zij M zou bevoordelen met deze lage prijs en dat zij de wil tot bevoordeling had. M betwist dit. M stelt dat de BV al meerdere jaren verlies maakte en dat de certificaten een minderheidspakket zijn.

De Rechtbank oordeelt dat de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.