LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen

Uitspraak

Verwijzingshof kwalificeert gedeelten van etages als zelfstandige onroerende zaken

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Kettingbeding houdt geen zelfstandige en rechtstreekse verplichting in waarop derden een beroep kunnen doen

Uitspraak

Plaatsing van zonnepanelen geeft geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning

Uitspraak

Afschrijving op erfpachtrecht met terugkooprecht alleen mogelijk bij aannemelijke waardedaling

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Geen herleving fiscale eenheid door ontbreken reële vernietigingsgrond krachtens dwaling

Uitspraak

Door minderjarig kind geërfd legaat met testamentair bewind waarbij de ouder geen bewindvoerder is, telt niet mee voor toeslagregelingen

Verkoop certificaten met WEV van € 6 miljoen tegen prijs van € 1 miljoen geen schenking, nu wil tot bevoordeling ontbrak

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 18-09-2018, nr. 17/983, ECLI:NL:RBGEL:2018:4002

Gerelateerde thema's
Reikwijdte SW


Mail a friend

Casus
M en V zijn in 2005 van elkaar gescheiden. Bij de verdeling van de huwelijksgemeenschap wordt aan M 52% van de certificaten van aandelen in C BV toebedeeld en aan V de overige 48% van de certificaten. Een aantal jaar later heeft V haar 48% ter overname aan M aangeboden. M en V komen een prijs van € 1 miljoen overeen, terwijl de werkelijke waarde van de certificaten op dat moment ruim € 6 miljoen is. Gelet op dit verschil heeft de advocaat van V haar geadviseerd om de certificaten niet aan M te verkopen. V is desondanks akkoord gegaan met de door M geboden prijs. De Inspecteur meent dat sprake is geweest van een schenking van V aan M, waardoor M schenkbelasting is verschuldigd. 

Rechtbank
De Rechtbank overweegt dat van een schenking (art. 1 lid 7 SW) kan worden gesproken wanneer de schenker verarmt, de begiftigde verrijkt en wanneer sprake is van vrijgevigheidVan vrijgevigheid is sprake wanneer de bewustheid tot bevoordeling en de wil tot bevoordeling bij de verarmde partij aanwezig is (HR 12 juli 2002, ECLI:NL:HR:2002:AD7272). De Inspecteur stelt dat V zich bewust was van het feit dat zij M zou bevoordelen met deze lage prijs en dat zij de wil tot bevoordeling had. M betwist dit. M stelt dat de BV al meerdere jaren verlies maakte en dat de certificaten een minderheidspakket zijn.

De Rechtbank oordeelt dat de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.