LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Wwft-boete voor notaris gematigd: verschil koopsom en WOZ-waarde in casu geen verhoogd risico

Uitspraak

Wwft-boete voor notaris gematigd: verschil koopsom en WOZ-waarde in casu geen verhoogd risico

Uitspraak

Plaatsing van zonnepanelen geeft geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning (art. 15 Wet OB)

Uitspraak

Geen heffing bij interen op eigen vermogen

Uitspraak

Belang van gehandicapt kind niet gediend bij afzien van legitieme portie

Uitspraak

Notaris mag voor zijn pensioen niet beleggen in onroerend goed

Uitspraak

Leegstaande woningen die niet te huur worden aangeboden kwalificeren niet als huurwoning voor VHH

Uitspraak

Geen toepassing BOR SW vanwege ontbreken materiële onderneming in BV

Uitspraak

Verhuur- en projectontwikkelingsactiviteiten separaat beoordelen voor BOF SW: verhuuractiviteiten geen materiële onderneming

Uitspraak

Verzoek tot ontslag bewindvoerder/mentor valt onder zaken van curatele, onderbewindstelling en mentorschap als bedoeld in art. 798 lid 2 Rv

Verhuur- en projectontwikkelingsactiviteiten separaat beoordelen voor BOF SW: verhuuractiviteiten geen materiële onderneming

Procedureverloop
Hoge Raad, 18-06-2021, nr. 20/01486, ECLI:NL:HR:2021:952
A-G Hoge Raad, 23-12-2020, nr. 20/01485, ECLI:NL:PHR:2020:1205
Hof Amsterdam, 12-03-2020, nr. 18/00446, ECLI:NL:GHAMS:2020:1168, Notamail 2020, nr 106

Gerelateerde thema's
Ondernemingsvermogen (art. 35c SW)


Mail a friend

Casus
Erflaatster laat certificaten van aandelen in drie BV's na aan belanghebbende X en vier andere familieleden. De erven doen voor wat betreft de belangen in de BV's een beroep op de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (hierna: BOR). Zij stellen dat de vennootschappen met hun volledig vermogen een materiële onderneming drijven waardoor zij in aanmerking komen voor deze faciliteit. Een van die vennootschappen, BV X, doet enerzijds aan vastgoedexploitatie en anderzijds aan projectontwikkeling. Voor het Hof is -evenals voor de Rechtbank- de toepassing van de BOR van art. 35b e.v. SW op de certificaten van de aandelen in BV X in geschil. 

Hof
Het Hof stelt voorop dat voor de toepassing van de BOR sprake moet zijn van de verkrijging van vermogen dat behoort tot een materiële onderneming (art. 3.2 Wet IB 2001). Niet in geschil is dat de activiteiten ten aanzien van de projectontwikkeling met als doel de ontwikkelde projecten in een later stadium te verhuren een materiële onderneming vormen en in aanmerking komen voor de toepassing van de BOR. De stelling van X dat de ontwikkelings- en verhuuractiviteiten dienstbaar zijn aan elkaar en zo nauw met elkaar zijn verweven dat het gehele vermogen kwalificeert als ondernemingsvermogen en sprake is van één onderneming faalt. Het Hof acht dit niet ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.