LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Slechts sprake van levering nieuwbouw/bouwterrein indien sloopwerkzaamheden voor rekening van verkoper zijn

Uitspraak

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd

Uitspraak

Duurzaam aan BV onttrokken gelden vormen geen ondernemingsvermogen voor doorschuiffaciliteit

Uitspraak

Verkoop certificaten met WEV van ? 6 miljoen tegen prijs van ? 1 miljoen geen schenking, nu wil tot bevoordeling ontbrak

Uitspraak

Handelen met betrekking tot panden leidt niet tot belast inkomen

Uitspraak

Voorkeursrecht tot aankoop pand niet van toepassing bij aandelenoverdracht van moedermaatschappij van verhuurder

Uitspraak

Beoordeling rechtsgeldig beroep op actio pauliana door vereffenaar behoort niet tot taken Kantonrechter

Uitspraak

Gerechtigdheid tot buitenlands stichtingsvermogen in plaats van legaat ter grootte van legitieme portie

Uitspraak

Werking blokkeringsregeling bij overdracht certificaten

Uitspraak

Nieuwe schenking treedt niet in de plaats van eerdere schenking

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 20-03-2018, nr. 17/00703, ECLI:NL:GHARL:2018:2534
Rechtbank Gelderland, 06-06-2017, nr. AWB - 16 _ 5763, ECLI:NL:RBGEL:2017:2997

Gerelateerde thema's
Maatstaf van heffing


Mail a friend

Casus
X BV heeft een koopovereenkomst gesloten met verkoper V, inhoudende de koop van een perceel met opstallen, die deels zijn verhuurd en deels ontwikkeld moeten worden. In de koopovereenkomst is een koopprijs van ruim € 44.000.000 bepaald, daarnaast is opgenomen dat een verhoging van de koopsom mogelijk is. De leveringsdatum is bepaald op 1 december 2015. Verder zijn X BV en V overeengekomen dat X BV maximaal drie keer het recht heeft de levering van het perceel met één maand uit te stellen, tegen een vergoeding van € 200.000 per maand dat de levering wordt uitgesteld. Om de financiering voor de verkrijging rond te krijgen, heeft X BV driemaal gebruik gemaakt van deze uitstelmogelijkheid, zodat X BV in totaal € 600.000 is verschuldigd aan V. Op 29 februari 2016 hebben X BV en V de akte van levering getekend. Voor de berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting is de notaris in de leveringsakte uitgegaan van de overeengekomen koopsom vermeerderd met de vergoeding wegens de uitgestelde levering.

X BV dient bezwaar in tegen de aangifte overdrachtsbelasting voor zover dit ziet op de vergoeding van € 600.000, nu die vergoeding volgens X BV niet behoort tot de tegenprestatie waarover op grond van art. 9 WBR overdrachtsbelasting is verschuldigd. X BV meent dat de vergoeding feitelijk ziet op het negatieve ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.