LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Box 3-heffing leidt tot individuele en buitensporige last; rechtsherstel moet schattenderwijs

Uitspraak

Vermogensrendementsheffing geen individuele buitensporige last ondanks extreem hoge belastingdruk van 183%

Uitspraak

Machtiging tot verwerping positieve nalatenschap namens minderjarige verleend

Uitspraak

Onderscheid tussen partner en overige verkrijgers bij erfrechtelijke verkrijging is niet in strijd met het EVRM

Uitspraak

Rechtbank oordeelt dat notaris bij opstellen van testament partijen niet hoefde te wijzen op huwelijksvoorwaarden

Uitspraak

Concernclausule in blokkeringsregeling BV geldt ook bij certificering aandelen in kapitaal aandeelhouder-rechtspersoon

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Hof Amsterdam acht uurtarief van 150 euro redelijk voor waarnemend notaris in geval van zware waarneming

Uitspraak

Bij toepassing 180 dagen-regeling komt schenkbelasting volledig in mindering op erfbelasting

Uitspraak

Verzoek tot opheffing beslag toegewezen in belang van vereffening nalatenschap

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 20-03-2018, nr. 17/00703, ECLI:NL:GHARL:2018:2534
Rechtbank Gelderland, 06-06-2017, nr. AWB - 16 _ 5763, ECLI:NL:RBGEL:2017:2997

Gerelateerde thema's
Maatstaf van heffing


Mail a friend

Casus
X BV heeft een koopovereenkomst gesloten met verkoper V, inhoudende de koop van een perceel met opstallen, die deels zijn verhuurd en deels ontwikkeld moeten worden. In de koopovereenkomst is een koopprijs van ruim € 44.000.000 bepaald, daarnaast is opgenomen dat een verhoging van de koopsom mogelijk is. De leveringsdatum is bepaald op 1 december 2015. Verder zijn X BV en V overeengekomen dat X BV maximaal drie keer het recht heeft de levering van het perceel met één maand uit te stellen, tegen een vergoeding van € 200.000 per maand dat de levering wordt uitgesteld. Om de financiering voor de verkrijging rond te krijgen, heeft X BV driemaal gebruik gemaakt van deze uitstelmogelijkheid, zodat X BV in totaal € 600.000 is verschuldigd aan V. Op 29 februari 2016 hebben X BV en V de akte van levering getekend. Voor de berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting is de notaris in de leveringsakte uitgegaan van de overeengekomen koopsom vermeerderd met de vergoeding wegens de uitgestelde levering.

X BV dient bezwaar in tegen de aangifte overdrachtsbelasting voor zover dit ziet op de vergoeding van € 600.000, nu die vergoeding volgens X BV niet behoort tot de tegenprestatie waarover op grond van art. 9 WBR overdrachtsbelasting is verschuldigd. X BV meent dat de vergoeding feitelijk ziet op het negatieve ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.