LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen

Uitspraak

Verhuur appartement aan studenten niet in strijd met bedrijfsmatig verhuurverbod splitsingsakte

Uitspraak

Verhuur van appartement aan studerende zoon en studievrienden valt niet onder bedrijfsmatige kamerverhuur

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Procedureverloop
Hoge Raad, 07-12-2019, nr. 18/01735 , ECLI:NL:HR:2018:2276
Hof Arnhem-Leeuwarden, 20-03-2018, nr. 17/00703, ECLI:NL:GHARL:2018:2534
Rechtbank Gelderland, 06-06-2017, nr. AWB - 16 _ 5763, ECLI:NL:RBGEL:2017:2997

Gerelateerde thema's
Maatstaf van heffing


Mail a friend

Casus
X BV heeft een koopovereenkomst gesloten met verkoper V, inhoudende de koop van een perceel met opstallen, die deels zijn verhuurd en deels ontwikkeld moeten worden. In de koopovereenkomst is een koopprijs van ruim € 44.000.000 bepaald, daarnaast is opgenomen dat een verhoging van de koopsom mogelijk is. De leveringsdatum is bepaald op 1 december 2015. Verder zijn X BV en V overeengekomen dat X BV maximaal drie keer het recht heeft de levering van het perceel met één maand uit te stellen, tegen een vergoeding van € 200.000 per maand dat de levering wordt uitgesteld. Om de financiering voor de verkrijging rond te krijgen, heeft X BV driemaal gebruik gemaakt van deze uitstelmogelijkheid, zodat X BV in totaal € 600.000 is verschuldigd aan V. Op 29 februari 2016 hebben X BV en V de akte van levering getekend. Voor de berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting is de notaris in de leveringsakte uitgegaan van de overeengekomen koopsom vermeerderd met de vergoeding wegens de uitgestelde levering.

X BV dient bezwaar in tegen de aangifte overdrachtsbelasting voor zover dit ziet op de vergoeding van € 600.000, nu die vergoeding volgens X BV niet behoort tot de tegenprestatie waarover op grond van art. 9 WBR overdrachtsbelasting is verschuldigd. X BV meent dat de vergoeding feitelijk ziet op het negatieve ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.