LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht ANBI nu schulden niet zijn overgedragen

Uitspraak

Alleen informatie inwinnen is onvoldoende voor disculpatie, aansprakelijkgestelde had moeten doorvragen

Uitspraak

Plaats en wijze verrichten activiteiten van belang bij toets of ANBI vereiste administratie voert

Uitspraak

Beroep op begunstiging polis naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar

Uitspraak

Koopsom voor pand op kwaliteitsrekening notaris behoort tot box 3-bezittingen verkoper

Uitspraak

Verleggingsregeling ook van toepassing bij onderhandse verkoop in plaats van executieveiling

Uitspraak

Koper niet gebonden aan afspraken tussen verkoper en Belastingdienst bij toepassing art. 37d Wet OB

Uitspraak

Datum van indiening machtigingsverzoek tot verwerping namens minderjarige is beslissend voor art. 4:193 BW

Uitspraak

Canonherziening als voorwaarde voor toestemming overdracht erfpachtrecht volgt niet uit erfpachtvoorwaarden en is onredelijk

Uitspraak

Box 3 heffing in het jaar 2013 niet in strijd met Europees recht

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 20-03-2018, nr. 17/00703, ECLI:NL:GHARL:2018:2534
Rechtbank Gelderland, 06-06-2017, nr. AWB - 16 _ 5763, ECLI:NL:RBGEL:2017:2997

Gerelateerde thema's
Maatstaf van heffing


Mail a friend

Casus
X BV heeft een koopovereenkomst gesloten met verkoper V, inhoudende de koop van een perceel met opstallen, die deels zijn verhuurd en deels ontwikkeld moeten worden. In de koopovereenkomst is een koopprijs van ruim € 44.000.000 bepaald, daarnaast is opgenomen dat een verhoging van de koopsom mogelijk is. De leveringsdatum is bepaald op 1 december 2015. Verder zijn X BV en V overeengekomen dat X BV maximaal drie keer het recht heeft de levering van het perceel met één maand uit te stellen, tegen een vergoeding van € 200.000 per maand dat de levering wordt uitgesteld. Om de financiering voor de verkrijging rond te krijgen, heeft X BV driemaal gebruik gemaakt van deze uitstelmogelijkheid, zodat X BV in totaal € 600.000 is verschuldigd aan V. Op 29 februari 2016 hebben X BV en V de akte van levering getekend. Voor de berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting is de notaris in de leveringsakte uitgegaan van de overeengekomen koopsom vermeerderd met de vergoeding wegens de uitgestelde levering.

X BV dient bezwaar in tegen de aangifte overdrachtsbelasting voor zover dit ziet op de vergoeding van € 600.000, nu die vergoeding volgens X BV niet behoort tot de tegenprestatie waarover op grond van art. 9 WBR overdrachtsbelasting is verschuldigd. X BV meent dat de vergoeding feitelijk ziet op het negatieve ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.