LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Gemeenschap van vruchten en inkomsten en beslag op goederen

Uitspraak

Lidstaten kunnen herziening met terugwerkende kracht effectueren en formaliseren indien niet is voldaan aan voorwaarden bij optie belaste levering

Uitspraak

Verzoek door bewindvoerder tot nietigverklaring van testament terwijl testateur nog leeft

Uitspraak

Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft

Uitspraak

Tijdelijke verhuur gedeelte eigen woning niet belast op grond van art. 3.113 Wet IB 2001

Uitspraak

A-G oordeelt dat de verkrijging van zendmasten niet onder de netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) valt

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk

Uitspraak

Wettelijke bedenktijd geldt niet voor koop van pand dat in overwegende mate als bedrijfspand in gebruik was

Uitspraak

Langstlevende testament en terugvordering bijstandsuitkering kind na overlijden langstlevende ouder

Verbouwing kantoorpand ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief

Procedureverloop
A-G Hoge Raad, 26-07-2019, nr. 18/02895, ECLI:NL:PHR:2019:789
Hof Den Haag, 25-05-2018, nr. BK-18/00021, ECLI:NL:GHDHA:2018:1301, Notamail 2018, nr 131
Rechtbank Den Haag, 30-11-2017, nr. AWB - 17 _ 2278, ECLI:NL:RBDHA:2017:16484, Notamail 2018, nr 126

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting


Mail a friend

Casus
M en V verkrijgen in 2016 een appartementsrecht in een gebouw. Het gebouw is oorspronkelijk ontworpen en gebouwd als een bedrijfs- en kantoorpand. De eigenaar van het gebouw transformeert dit naar in een voor wonen en/of werken bedoeld geheel van 67 appartementsrechten. Op het moment van de verkrijging zijn de volgende werkzaamheden verricht:

 • het gebouw is intern gestript tot casco;
 • in de algemene ruimtes zijn de entrees, liften en trappen in orde gemaakt;
 • asbestsanering is uitgevoerd;
 • een galerij is gerealiseerd aan de binnengevel ter ontsluiting van de diverse appartementen;
 • de dakverdieping is vernieuwd;
 • een loopbrug van en naar het parkeerdak is gemaakt;
 • per appartement is een meterkast aangelegd;
 • aanpassingen zijn gemaakt voor de brandveiligheid;
 • per appartement is een mogelijkheid gecreĆ«erd tot aansluiting op de riolering;
 • basisinfrastructuur van nutsvoorzieningen is aangelegd;
 • de afgetopte aanvoerpunten van warm en koud leidingwater zijn aangelegd;
 • afgetopte warmwaterpunten zijn aangebracht ten behoeve van de per appartement aan te leggen verwarming;
 • een fietsenberging wordt gerealiseerd;
 • het bellentableau en de postvakken zijn voorbereid.

In geschil is welk tarief voor de overdrachtsbelasting van toepassing is.

Rechtbank
De rechtsregels die volgen uit de arresten van de Hoge Raad van 24 februari 2017 leiden voor de Rechtbank niet tot een duidelijke slotsom. Op het moment van levering was geen sprake meer van een situatie waarin met niet meer ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.