LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Verzoek mede-erfgenaam om WOZ-beschikking op eigen naam op grond van art. 26 Wet WOZ in cassatie toegewezen

Uitspraak

Vergoeding van waarde van erfpacht en appartementsrecht bij opzegging moet naar objectieve maatstaven worden berekend

Uitspraak

Terechte aanslag schenkbelasting na vervreemding NSW-landgoed

Uitspraak

Rechtbank wijzigt testamentaire last wegens na het overlijden van de erflaatster ingetreden omstandigheden

Uitspraak

Zoon verplicht tot afleggen verantwoording aan overige kinderen van erflaatster over pinopnames voor overlijden

Uitspraak

Door gebruik voor ondersteuning zonnepanelen heeft dak van woning zakelijke functie verkregen

Uitspraak

Gemachtigde ontvankelijk ondanks ontbreken afzonderlijke machtiging van een van de vier erfgenamen

Uitspraak

Echtgenoot die echtscheiding heeft verzocht, kan geen pensioenverweer voeren

Uitspraak

Navorderingsaanslag en vergrijpboete terecht voor dga die bewust een perceel voor een te hoge prijs aan BV verkocht

Verbouwing kantoorpand ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief

Procedureverloop
A-G Hoge Raad, 26-07-2019, nr. 18/02895, ECLI:NL:PHR:2019:789
Hof Den Haag, 25-05-2018, nr. BK-18/00021, ECLI:NL:GHDHA:2018:1301, Notamail 2018, nr 131
Rechtbank Den Haag, 30-11-2017, nr. AWB - 17 _ 2278, ECLI:NL:RBDHA:2017:16484, Notamail 2018, nr 126

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)


Mail a friend

Casus
M en V verkrijgen in 2016 een appartementsrecht in een gebouw. Het gebouw is oorspronkelijk ontworpen en gebouwd als een bedrijfs- en kantoorpand. De eigenaar van het gebouw transformeert dit naar in een voor wonen en/of werken bedoeld geheel van 67 appartementsrechten. Op het moment van de verkrijging zijn de volgende werkzaamheden verricht:

 • het gebouw is intern gestript tot casco;
 • in de algemene ruimtes zijn de entrees, liften en trappen in orde gemaakt;
 • asbestsanering is uitgevoerd;
 • een galerij is gerealiseerd aan de binnengevel ter ontsluiting van de diverse appartementen;
 • de dakverdieping is vernieuwd;
 • een loopbrug van en naar het parkeerdak is gemaakt;
 • per appartement is een meterkast aangelegd;
 • aanpassingen zijn gemaakt voor de brandveiligheid;
 • per appartement is een mogelijkheid gecreĆ«erd tot aansluiting op de riolering;
 • basisinfrastructuur van nutsvoorzieningen is aangelegd;
 • de afgetopte aanvoerpunten van warm en koud leidingwater zijn aangelegd;
 • afgetopte warmwaterpunten zijn aangebracht ten behoeve van de per appartement aan te leggen verwarming;
 • een fietsenberging wordt gerealiseerd;
 • het bellentableau en de postvakken zijn voorbereid.

In geschil is welk tarief voor de overdrachtsbelasting van toepassing is.

Rechtbank
De rechtsregels die volgen uit de arresten van de Hoge Raad van 24 februari 2017 leiden voor de Rechtbank niet tot een duidelijke slotsom. Op het moment van levering was geen sprake meer van een situatie waarin met niet meer ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.