LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Faillissementswet biedt geen ruimte om tussen meerdere vennootschappen samengesteld akkoord ter homologatie aan te bieden

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Uitleg van verrekenbeding in huwelijksvoorwaarden leidt tot fictieve erfrechtelijke verkrijging bij kinderen

Uitspraak

Verzoek om gezamenlijke taxatie rechtvaardigt niet het doen van een nihilaangifte overdrachtsbelasting

Uitspraak

2%-tarief van toepassing bij verkrijging van perceel grond met fundering van gesloopte woning

Uitspraak

Van aandelenfusie geen sprake indien doel is uitstel van inkomstenbelasting bij beoogde verkoop

Uitspraak

Notaris voldeed niet aan zijn informatieplicht ten opzichte van de koper bij het passeren van 41 leveringsaktes

Uitspraak

Vooruitbetaalde rente met betrekking tot periode ná overlijden in hetzelfde kalenderjaar is aftrekbaar als eigenwoningrente

Uitspraak

HR oordeelt dat sale-and-leasebacktransactie leidt tot levering van een goed in de zin van de omzetbelasting, geen art. 37d Wet OB

Uitspraak

Geen splitsingsvrijstelling indien blijkt dat minimalisering van heffing overdrachtsbelasting hoofddoel is voor de keuze voor juridische (af)splitsing

Tweetrapsmaking leidt niet tot herleving van huwelijksgemeenschap

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 24-11-2020, nr. 19/1084, ECLI:NL:RBGEL:2020:6228, Notamail 2020, nr 288

Gerelateerde thema's
Uitgezonderde verkrijgingen (art. 3 WBR)


Mail a friend

Casus
V is in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met M en overlijdt in 2010. Tot de huwelijksgemeenschap behoort een woning. V heeft in haar testament M als enig erfgenaam benoemd als bezwaarde en haar kinderen X en Y als verwachters. In het testament is met betrekking tot de tweetrapsmaking bepaald dat het recht van de bezwaarde op het voorwaardelijk vermogen ook eindigt bij het aangaan van een huwelijk.
M treedt in 2016 in het huwelijk. Vervolgens hebben M (de bezwaarde) en X en Y (de verwachters) ter verdeling van de nalatenschap van V op 28 december 2017 een akte ondertekend met de titel 'akte vaststelling voorwaardelijk vermogen en gemeenschap tevens inhoudende verdeling gemeenschap (nalatenschap van V)'. In die akte wordt de woning en de daarbij behorende hypotheekschuld toegedeeld en geleverd aan X. In de akte is een beroep gedaan op art. 3 lid 1 onderdeel b WBR. Volgens X heeft het intreden van de ontbindende voorwaarde in het testament, te weten het hertrouwen van M, tot gevolg dat met terugwerkende kracht de nalatenschap is ‘herleefd’ en dus een (nieuwe) onverdeeldheid is ontstaan van een huwelijksgemeenschap en een nalatenschap. De verdeling daarvan valt volgens X volledig onder de uitzondering van art. 3 lid ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.