LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Voor warmte-koude-opslaginstallaties (WKO) geldt netwerkvrijstelling

Uitspraak

Kadaster kan als rechthebbende op de derdengeldenrekening worden aangemerkt

Uitspraak

Familielening kwalificeert niet als eigenwoningschuld omdat te laat is voldaan aan informatieplicht

Uitspraak

Geen aantekeningen van bespreking aktewijziging komt voor risico notaris

Uitspraak

Afwijzing verzoek buitenwerkingstelling UBO-register wegens privacyschending

Uitspraak

Verbouwingsuitgaven als geheel bezien bij omvangrijke verbouwing van eigen woning (complexgedachte)

Uitspraak

Box 3-heffing vormt individuele en buitensporige last wegens interen op vermogen van € 1,3 miljoen

Uitspraak

Geen open fonds voor gemene rekening vanwege het ontbreken van een afgescheiden vermogen

Uitspraak

En/of-rekening leeggehaald zonder dat bank wist van overlijden

Uitspraak

Opgewekt vertrouwen door onjuiste mededeling op website Belastingdienst

Geen sprake van fictieve erfrechtelijke verkrijging omdat voor de schenkbelasting de verruimde schenkvrijstelling is toegepast

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Holland, 03-09-2021, nr. AWB - 18 _ 2355, ECLI:NL:RBNHO:2021:8934

Gerelateerde thema's
Ambtshalve vermindering (art. 65 AWR)
Schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden (art. 12 SW)
Schenkvrijstelling ouder-kind (art. 33 lid 5 SW)
Definitie schenking ten behoeve van eigen woning (art. 33a SW)


Mail a friend

Casus
De moeder van X is op 2 oktober 2014 overleden. Zij heeft haar drie kinderen, waaronder X, benoemd tot enige erfgenamen, ieder voor een derde deel. De moeder van X heeft in 2014 drie schenkingen gedaan aan X: in januari een bedrag van € 5.141, in juli een bedrag van € 10.000 en in september een bedrag van € 90.000. In eerste instantie past de inspecteur de tijdelijk verruimde schenkvrijstelling toe en legt hij een aanslag schenkbelasting op van € 571. Naar aanleiding van de ambtshalve beoordeling van een verzoek tot vermindering van de erfbelasting legt de Inspecteur op 12 april 2018 een navorderingsaanslag schenkbelasting op van € 9.109 (€ 9.680 - € 571), waarbij de tijdelijke verruimde schenkvrijstelling niet in aanmerking wordt genomen, omdat blijkt dat voor een gedeelte van de schenking (€87.121) niet is voldaan aan de bestedingseis van de tijdelijke verruimde schenkvrijstelling. X maakt tegen deze navorderingsaanslag bezwaar. Dit wordt door de Inspecteur afgewezen, waarna X beroep instelt tegen de uitspraak op bezwaar. Hangende de beroepsprocedure heeft de Inspecteur, na overleg met X, de navorderingsaanslag verminderd naar nihil en heeft X het beroep ingetrokken. 

De Inspecteur heeft op grond van art. 12 SW een bedrag van € 91.089 van de schenking aangemerkt als verkrijging krachtens erfrecht ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.