LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen

Uitspraak

Verwijzingshof kwalificeert gedeelten van etages als zelfstandige onroerende zaken

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Kettingbeding houdt geen zelfstandige en rechtstreekse verplichting in waarop derden een beroep kunnen doen

Uitspraak

Plaatsing van zonnepanelen geeft geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning

Uitspraak

Afschrijving op erfpachtrecht met terugkooprecht alleen mogelijk bij aannemelijke waardedaling

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Geen herleving fiscale eenheid door ontbreken reële vernietigingsgrond krachtens dwaling

Uitspraak

Door minderjarig kind geërfd legaat met testamentair bewind waarbij de ouder geen bewindvoerder is, telt niet mee voor toeslagregelingen

Toepassing fusievrijstelling overdrachtsbelasting bij substantiële kostenbesparing

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Holland, 19-03-2019, nr. 17/3366, ECLI:NL:RBNHO:2019:2281

Gerelateerde thema's
Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie


Mail a friend

Casus
A is enig aandeelhouder van X BV en van B BV. De activiteiten van X BV en B BV bestaan uit het uitvoeren van een pensioenregeling ten behoeve van A en voor X BV voorts uit aan musicals gelieerde bezigheden. B BV is 100% aandeelhouder van C BV. X BV en B BV zijn ieder voor 50% eigenaar van een woning. De activa van X BV bestaan daarnaast nagenoeg geheel uit vorderingen en liquide middelen. Ook het vermogen van B BV en C BV bestaat nagenoeg geheel uit vorderingen en liquide middelen en een andere onroerende zaak. Op 24 juni 2016 fuseert C BV met B BV, met B BV als verkrijgende vennootschap. Op dezelfde dag fuseert X BV met B BV met wederom B BV als verkrijgende vennootschap. B BV draagt overdrachtsbelasting af, maar maakt vervolgens bezwaar en doet een beroep op de juridische fusievrijstelling van art. 15 lid 1 onderdeel h WBR jo art. 5bis UB BRV. De Inspecteur wijst het bezwaar af. Tegen deze beslissing komt B BV in beroep.

Rechtbank
Het standpunt van B BV dat de voorwaarden van art. 5bis UB BRV in strijd zijn met de bedoeling van de wetgever, faalt volgens de Rechtbank, evenals de stelling dat de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.