LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Golfbaan leent zich voor zelfstandig gebruik en kwalificeert niet als bebouwing of erbij behorend terrein

Uitspraak

Ook bij vermenging met gemeenschapsvermogen blijft vergoedingsrecht voor privévermogen in stand

Uitspraak

Niet bouwkundig met elkaar verbonden appartementen kwalificeren niet als één eigen woning

Uitspraak

Verwerken van BSN in btw-nummer van zelfstandige ondernemers is in strijd met privacywetgeving

Uitspraak

Toepassing fusievrijstelling overdrachtsbelasting bij substantiële kostenbesparing

Uitspraak

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)

Uitspraak

Heffingsambtenaar heeft terecht geen rekening gehouden met reserve VvE bij WOZ-waarde

Uitspraak

Notaris had ministerie voor kavelruil moeten weigeren (Novitaris-kwestie)

Toepassing fusievrijstelling overdrachtsbelasting bij substantiële kostenbesparing

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Holland, 19-03-2019, nr. 17/3366, ECLI:NL:RBNHO:2019:2281

Gerelateerde thema's
Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie


Mail a friend

Casus
A is enig aandeelhouder van X BV en van B BV. De activiteiten van X BV en B BV bestaan uit het uitvoeren van een pensioenregeling ten behoeve van A en voor X BV voorts uit aan musicals gelieerde bezigheden. B BV is 100% aandeelhouder van C BV. X BV en B BV zijn ieder voor 50% eigenaar van een woning. De activa van X BV bestaan daarnaast nagenoeg geheel uit vorderingen en liquide middelen. Ook het vermogen van B BV en C BV bestaat nagenoeg geheel uit vorderingen en liquide middelen en een andere onroerende zaak. Op 24 juni 2016 fuseert C BV met B BV, met B BV als verkrijgende vennootschap. Op dezelfde dag fuseert X BV met B BV met wederom B BV als verkrijgende vennootschap. B BV draagt overdrachtsbelasting af, maar maakt vervolgens bezwaar en doet een beroep op de juridische fusievrijstelling van art. 15 lid 1 onderdeel h WBR jo art. 5bis UB BRV. De Inspecteur wijst het bezwaar af. Tegen deze beslissing komt B BV in beroep.

Rechtbank
Het standpunt van B BV dat de voorwaarden van art. 5bis UB BRV in strijd zijn met de bedoeling van de wetgever, faalt volgens de Rechtbank, evenals de stelling dat de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.