LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft

Uitspraak

Executeur was bevoegd tot benoeming van bestuurder van een BV

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Notaris mag geen nietig beding in akte opnemen

Uitspraak

Vrijstelling schenkbelasting bij vermogensschulden tot aan bedrag eigen vermogen

Uitspraak

Aanzienlijke banktegoeden blokkeren beroep op schenkvrijstelling bij schuldhulpverlening

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Bouw van muur betekent niet dat eigenaar het bezit van strook daarachter prijsgeeft

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Terecht beroep op splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 16-01-2019, nr. AWB - 17 _ 6915, ECLI:NL:RBGEL:2019:142, Notamail 2019, nr 102

Gerelateerde thema's
Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie


Mail a friend

Casus
Broer B en zus Z zijn ieder voor 50% aandeelhouder in F BV. F BV houdt de aandelen in G BV, die een verhuurd woon-winkelpand bezit. De winkel wordt verhuurd aan de onderneming van I BV. B bezit de aandelen in H BV, welke vennootschap op haar beurt de aandelen in I BV bezit. I BV betaalt al langere tijd de huur niet; deze wordt in rekening-courant geboekt. Voorts heeft F BV vorderingen op H BV en I BV. Zowel F BV als G BV kwalificeren als een onroerendezaakrechtspersoon (art. 4 WBR). Tussen B en Z is onenigheid omtrent het te voeren beleid. Besloten wordt om F BV te splitsen in X BV, die de aandelen G BV verkrijgt en J BV, die de vorderingen op H BV en I BV verkrijgt. De splitsing vindt plaats in december 2015. Z krijgt de aandelen in X BV en B krijgt de aandelen in J BV. X BV doet in januari 2016 aangifte overdrachtsbelasting ter zake van de verkrijging van de aandelen G BV en doet een beroep op de splitsingsvrijstelling van art. 15 lid 1 onderdeel h WBR jo art. 5c Uitvoeringsbesluit BRV. Voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting is een beschikking afgegeven dat de splitsing niet leidt tot ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.