LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Verruimde schenkvrijstelling ten behoeve van eigen woning geldt ook voor kosten gemaakt vóór schenkingsdatum

Uitspraak

Doktersassistente ontslagen vanwege geregistreerd partnerschap met patient

Uitspraak

Terecht beroep op splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Uitspraak

Volgens Hof past Inspecteur ten onrechte evenredige vermindering van betaalde schenkbelasting toe

Uitspraak

Voortijdige verrekening uit hoofde van wettelijk deelgenootschap is een schenking

Uitspraak

Bezwaar tegen WOZ-beschikking terecht niet-ontvankelijk verklaard, wegens ontbreken van toereikende volmacht

Uitspraak

Hoge Raad inzake verkrijging aandelen in BV en verdeling van een gemeenschap

Uitspraak

Hoge Raad inzake verkrijging aandelen in BV en verdeling van een gemeenschap

Uitspraak

Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen

Terecht beroep op splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 16-01-2019, nr. AWB - 17 _ 6915, ECLI:NL:RBGEL:2019:142

Gerelateerde thema's
Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie


Mail a friend

Casus
Broer B en zus Z zijn ieder voor 50% aandeelhouder in F BV. F BV houdt de aandelen in G BV, die een verhuurd woon-winkelpand bezit. De winkel wordt verhuurd aan de onderneming van I BV. B bezit de aandelen in H BV, welke vennootschap op haar beurt de aandelen in I BV bezit. I BV betaalt al langere tijd de huur niet; deze wordt in rekening-courant geboekt. Voorts heeft F BV vorderingen op H BV en I BV. Zowel F BV als G BV kwalificeren als een onroerendezaakrechtspersoon (art. 4 WBR). Tussen B en Z is onenigheid omtrent het te voeren beleid. Besloten wordt om F BV te splitsen in X BV, die de aandelen G BV verkrijgt en J BV, die de vorderingen op H BV en I BV verkrijgt. De splitsing vindt plaats in december 2015. Z krijgt de aandelen in X BV en B krijgt de aandelen in J BV. X BV doet in januari 2016 aangifte overdrachtsbelasting ter zake van de verkrijging van de aandelen G BV en doet een beroep op de splitsingsvrijstelling van art. 15 lid 1 onderdeel h WBR jo art. 5c Uitvoeringsbesluit BRV. Voor de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting is een beschikking afgegeven dat de splitsing niet leidt tot ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.