LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

A-G pleit voor geldigheid van nihilbeding in vóór het huwelijk gemaakte huwelijkse voorwaarden

Uitspraak

Rechtbank verklaart testament en levenstestament tijdens leven nietig

Uitspraak

Navorderingsaanslag aan kind na vaststelling vaderschap ten onrechte opgelegd naar moment van overlijden erflater

Uitspraak

Hoge Raad: ander Hof moet oordelen over civiele waardering van IB-latentie

Uitspraak

Recreatiewoning geen eigen woning wegens verbod op permanente bewoning

Uitspraak

Voor rechtspersoon geen recht op vrijstelling overdrachtsbelasting art. 15 lid 1 sub b WBR (bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer)

Uitspraak

Hoge Raad verwerpt cassatieberoep met toepassing van art. 81 RO

Uitspraak

Natuurlijk persoon behoort niet tot concern zodat reorganisatievrijstelling niet van toepassing is

Uitspraak

Natuurlijke personen maken geen deel uit van concern en kunnen daardoor geen gebruik maken van interne reorganisatievrijstelling

Uitspraak

Hof had onvoldoende gemotiveerd waarom voorgenomen eigen gebruik van verhuurd pand niet dringend was

Niet-geïntegreerde zonnepanelen op verhuurde woning geven (beperkt) recht op aftrek omzetbelasting investering draagconstructie

Procedureverloop
Hof Den Haag, 11-11-2021, nr. BK-20/00779, ECLI:NL:GHDHA:2021:2346

Gerelateerde thema's
Aftrek van voorbelasting (art. 15 Wet OB)


Mail a friend


Casus
X heeft in 2018 op een perceel grond twee woningen laten bouwen. Een van de woningen betreft een zorgwoning waar X niet-geïntegreerde zonnepanelen op heeft laten monteren. De met de zonnepanelen opgewekte electriciteit wordt voor beide woningen gebruikt en het restant wordt geleverd aan de energiemaatschappij. De zorgwoning wordt vrijgesteld verhuurd. Voor zowel de bouw van de zorgwoning als de levering en montage van de zonnepanelen is € 50.739 aan omzetbelasting in rekening gebracht. X heeft voor een bedrag van € 27.839 (waaronder € 2.959 met betrekking tot de zonnepanelen) aan voorbelasting hiervan teruggevraagd en gesteld dat er een rechtstreeks en onmiddellijk verband bestaat tussen de belaste levering van de met zonnepanelen opgewekte elektriciteit en de bouw van de zorgwoning. De Inspecteur heeft alleen de aftrek van de voorbelasting in verband met de levering en montage van de zonnepanelen toegestaan.

Rechtbank
De Rechtbank heeft het door X ingestelde beroep ongegrond verklaard omdat er geen rechtstreeks en onmiddellijk verband is tussen de bouw van de woning en de levering van de electriciteit.

Hof 
Een ondernemer kan voorbelasting in aftrek brengen indien hij zijn goederen en diensten gebruikt voor belaste handelingen (art. 15 Wet OB). Om te bepalen of de levering van energie door zonnepanelen kan worden gezien als een belaste handeling, heeft de Hoge Raad ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.