LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft

Uitspraak

Executeur was bevoegd tot benoeming van bestuurder van een BV

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Notaris mag geen nietig beding in akte opnemen

Uitspraak

Vrijstelling schenkbelasting bij vermogensschulden tot aan bedrag eigen vermogen

Uitspraak

Aanzienlijke banktegoeden blokkeren beroep op schenkvrijstelling bij schuldhulpverlening

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Uitspraak

Bouw van muur betekent niet dat eigenaar het bezit van strook daarachter prijsgeeft

Splitsingsvrijstelling (art. 15.1.h WBR) geldt niet voor uitgifte aandelen door onroerendezaakrechtspersoon

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 27-02-2019, nr. AWB - 18 _ 1708, ECLI:NL:RBGEL:2019:824

Gerelateerde thema's
Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie


Mail a friend

Casus
A BV is een onroerendezaakrechtspersoon (OZR) en bezit € 250 miljoen aan in Nederland gelegen vastgoed. Van A BV houdt G 24,8% en X en Y ieder 37,6% van de certificaten van aandelen. De certificering van de aandelen in A BV wordt in verband met de voorgenomen juridische splitsing van A BV ongedaan gemaakt.
Op 17 juni 2014 is een juridische splitsing tot stand gebracht van het vermogen van A BV. Het vermogen van A BV is overgegaan naar twee nieuwe vennootschappen, B BV (die verkreeg € 200 miljoen aan onroerende zaken) en C BV (die verkreeg € 50 miljoen aan onroerende zaken). De aandelen in C BV zijn uitgereikt aan G, terwijl X en Y ieder 50% van de aandelen in B BV hebben verkregen. X heeft aangifte overdrachtsbelasting gedaan wegens verkrijging van aandelen in B BV (een OZR), conform van het beleid van de staatssecretaris van Financiën dat alleen overdrachtsbelasting wordt geheven voor zover het (materiële) belang van X bij de onroerende zaken van A BV is uitgebreid. Hij heeft vervolgens bezwaar gemaakt en na afwijzing van dat bezwaar beroep ingesteld.

Rechtbank
De Rechtbank constateert dat bij de splitsing voor de overdrachtsbelasting twee belastbare feiten zijn te onderscheiden, te weten (1) de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.