LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Geldige koopovereenkomst pand tot stand gekomen op grond van algemene regels koop onroerende zaak

Uitspraak

Voorbehouden woongenot zonder vergoeding van 6% leidt tot toepasselijkheid art. 10 SW

Uitspraak

Hof merkt constructie met tussenschuiven stichting om aftrekrecht omzetbelasting te creëren niet aan als misbruik van recht

Uitspraak

Recht om naar bewijs te vragen dat hypotheekverhoging is aangegaan voor verbetering of onderhoud eigen woning vervalt niet door tijdsverloop

Uitspraak

Hoge Raad hanteert ruime opvatting begrip 'akte' in art 156 lid 1 RV

Uitspraak

Niet-nagekomen periodiek verrekenbeding: stelplicht en bewijslast in verband met vaststelling omvang overgespaard vermogen

Uitspraak

Geen overgangsrecht voor draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:100 BW)

Splitsingsvrijstelling (art. 15.1.h WBR) geldt niet voor uitgifte aandelen door onroerendezaakrechtspersoon

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 27-02-2019, nr. AWB - 18 _ 1708, ECLI:NL:RBGEL:2019:824

Gerelateerde thema's
Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie


Mail a friend

Casus
A BV is een onroerendezaakrechtspersoon (OZR) en bezit € 250 miljoen aan in Nederland gelegen vastgoed. Van A BV houdt G 24,8% en X en Y ieder 37,6% van de certificaten van aandelen. De certificering van de aandelen in A BV wordt in verband met de voorgenomen juridische splitsing van A BV ongedaan gemaakt.
Op 17 juni 2014 is een juridische splitsing tot stand gebracht van het vermogen van A BV. Het vermogen van A BV is overgegaan naar twee nieuwe vennootschappen, B BV (die verkreeg € 200 miljoen aan onroerende zaken) en C BV (die verkreeg € 50 miljoen aan onroerende zaken). De aandelen in C BV zijn uitgereikt aan G, terwijl X en Y ieder 50% van de aandelen in B BV hebben verkregen. X heeft aangifte overdrachtsbelasting gedaan wegens verkrijging van aandelen in B BV (een OZR), conform van het beleid van de staatssecretaris van Financiën dat alleen overdrachtsbelasting wordt geheven voor zover het (materiële) belang van X bij de onroerende zaken van A BV is uitgebreid. Hij heeft vervolgens bezwaar gemaakt en na afwijzing van dat bezwaar beroep ingesteld.

Rechtbank
De Rechtbank constateert dat bij de splitsing voor de overdrachtsbelasting twee belastbare feiten zijn te onderscheiden, te weten (1) de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.