LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Verruimde schenkvrijstelling ten behoeve van eigen woning geldt ook voor kosten gemaakt vóór schenkingsdatum

Uitspraak

Doktersassistente ontslagen vanwege geregistreerd partnerschap met patient

Uitspraak

Terecht beroep op splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Uitspraak

Volgens Hof past Inspecteur ten onrechte evenredige vermindering van betaalde schenkbelasting toe

Uitspraak

Voortijdige verrekening uit hoofde van wettelijk deelgenootschap is een schenking

Uitspraak

Bezwaar tegen WOZ-beschikking terecht niet-ontvankelijk verklaard, wegens ontbreken van toereikende volmacht

Uitspraak

Hoge Raad inzake verkrijging aandelen in BV en verdeling van een gemeenschap

Uitspraak

Hoge Raad inzake verkrijging aandelen in BV en verdeling van een gemeenschap

Uitspraak

Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen

Slechts sprake van levering nieuwbouw/bouwterrein indien sloopwerkzaamheden voor rekening van verkoper zijn

Procedureverloop
Hoge Raad, 05-10-2018, nr. 16/04577, ECLI:NL:HR:2018:1866, Notamail 2018, nr 236
A-G Hoge Raad, 12-12-2017, nr. 16/04577, ECLI:NL:PHR:2017:1415
Hof Arnhem-Leeuwarden, 08-03-2016, nr. 15/00208, ECLI:NL:GHARL:2016:6243, Notamail 2016, nr 198
Rechtbank Noord-Nederland, 22-01-2015, nr. AWB - 13 _ 3431, ECLI:NL:RBNNE:2015:1474, Notamail 2015, nr 84

Gerelateerde thema's
Levering onroerende zaken
Gebouw, eerste ingebruikneming, erbij behorend terrein


Mail a friend

Casus
Koper K heeft van verkoper V op 23 januari 2007 een winkelpand met bijbehorende grond gekocht. Nadien wordt de koopovereenkomst aangevuld met onder meer de bepaling dat verkoper eraan zal meewerken dat het gekochte voor rekening van de koper geheel of gedeeltelijk zal worden gesloopt ten behoeve van te realiseren nieuwbouw. De sloopwerkzaamheden zijn begonnen in augustus 2007. Op 1 oktober 2007 wordt aan K bij akte geleverd. De leveringsakte vermeldt dat het perceel een bouwterrein betreft, bestemd voor de bouw van een winkelpand. Ten tijde van de levering was de oudbouw gesloopt met uitzondering van het in de nieuwbouw te integreren gedeelte van de oude voorgevel en een gedeelte van de vloerplaat, voorts was de fundering voor de nieuwbouw aangebracht. In de akte is bepaald dat de levering is belast met omzetbelasting, omdat een bouwterrein door een ondernemer wordt geleverd en is vrijgesteld van overdrachtsbelasting met een beroep op de vrijstelling van art. 15 lid 1 onder a WBR. De Inspecteur meent dat geen sprake is van de levering van een bouwterrein.

Rechtbank
De Rechtbank begint met de beoordeling of door de werkzaamheden aan de onroerende zaak uiteindelijk een nieuw vervaardigd goed is voortgebracht. Omdat het oude winkelpand, met uitzondering van de voorgevel, volledig ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.