LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Geldige koopovereenkomst pand tot stand gekomen op grond van algemene regels koop onroerende zaak

Uitspraak

Voorbehouden woongenot zonder vergoeding van 6% leidt tot toepasselijkheid art. 10 SW

Uitspraak

Hof merkt constructie met tussenschuiven stichting om aftrekrecht omzetbelasting te creëren niet aan als misbruik van recht

Uitspraak

Recht om naar bewijs te vragen dat hypotheekverhoging is aangegaan voor verbetering of onderhoud eigen woning vervalt niet door tijdsverloop

Uitspraak

Hoge Raad hanteert ruime opvatting begrip 'akte' in art 156 lid 1 RV

Uitspraak

Niet-nagekomen periodiek verrekenbeding: stelplicht en bewijslast in verband met vaststelling omvang overgespaard vermogen

Uitspraak

Geen overgangsrecht voor draagplicht gemeenschapsschulden (art. 1:100 BW)

Slechts sprake van levering nieuwbouw/bouwterrein indien sloopwerkzaamheden voor rekening van verkoper zijn

Procedureverloop
Hoge Raad, 05-10-2018, nr. 16/04577, ECLI:NL:HR:2018:1866, Notamail 2018, nr 236
A-G Hoge Raad, 12-12-2017, nr. 16/04577, ECLI:NL:PHR:2017:1415
Hof Arnhem-Leeuwarden, 08-03-2016, nr. 15/00208, ECLI:NL:GHARL:2016:6243, Notamail 2016, nr 198
Rechtbank Noord-Nederland, 22-01-2015, nr. AWB - 13 _ 3431, ECLI:NL:RBNNE:2015:1474, Notamail 2015, nr 84

Gerelateerde thema's
Levering onroerende zaken
Gebouw, eerste ingebruikneming, erbij behorend terrein


Mail a friend

Casus
Koper K heeft van verkoper V op 23 januari 2007 een winkelpand met bijbehorende grond gekocht. Nadien wordt de koopovereenkomst aangevuld met onder meer de bepaling dat verkoper eraan zal meewerken dat het gekochte voor rekening van de koper geheel of gedeeltelijk zal worden gesloopt ten behoeve van te realiseren nieuwbouw. De sloopwerkzaamheden zijn begonnen in augustus 2007. Op 1 oktober 2007 wordt aan K bij akte geleverd. De leveringsakte vermeldt dat het perceel een bouwterrein betreft, bestemd voor de bouw van een winkelpand. Ten tijde van de levering was de oudbouw gesloopt met uitzondering van het in de nieuwbouw te integreren gedeelte van de oude voorgevel en een gedeelte van de vloerplaat, voorts was de fundering voor de nieuwbouw aangebracht. In de akte is bepaald dat de levering is belast met omzetbelasting, omdat een bouwterrein door een ondernemer wordt geleverd en is vrijgesteld van overdrachtsbelasting met een beroep op de vrijstelling van art. 15 lid 1 onder a WBR. De Inspecteur meent dat geen sprake is van de levering van een bouwterrein.

Rechtbank
De Rechtbank begint met de beoordeling of door de werkzaamheden aan de onroerende zaak uiteindelijk een nieuw vervaardigd goed is voortgebracht. Omdat het oude winkelpand, met uitzondering van de voorgevel, volledig ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.