LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen voortgezet ondernemerschap of materiele onderneming daardoor geen bedrijfsopvolgingsregeling

Uitspraak

Geen voortgezet ondernemerschap of materiele onderneming daardoor geen doorschuifregeling

Uitspraak

Binnen het werkveld van de notaris verrichte werkzaamheden behoren te worden vergoed

Uitspraak

Verzoek om teruggaaf omzetbelasting niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

Uitspraak

Gemachtigde niet-ontvankelijk wegens ontbreken machtiging van een erfgenaam

Uitspraak

Adviseur aansprakelijk voor schade wegens niet wijzen op gevolgen mogelijk faillissement voor BOF SW

Uitspraak

Inspecteur had finale IB-aangifte waarop géén fictief ab-vervreemdingsvoordeel was verantwoord, nader moeten onderzoeken

Uitspraak

Geen toestemming van echtgenote vereist bij rechtshandelingen die behoren tot de normale uitoefening van het bedrijf in de zin van art. 1:88 lid 5 BW

Uitspraak

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht ANBI nu schulden niet zijn overgedragen

Uitspraak

Verkregen afkoopsom pensioen valt niet in gemeenschap nu deze in periode tussen twee huwelijken in is verkregen

Schenking van aandelen aan bestuurder dochter-BV aangemerkt als loon en als zodanig belast

Procedureverloop
Rechtbank Den Haag, 19-06-2018, nr. SGR 17/7314, ECLI:NL:RBDHA:2018:9041, Notamail 2018, nr 191

Gerelateerde thema's
Loonbegrip


Mail a friend

Casus
A is via Holding BV aandeelhouder in een handelsonderneming gericht op de import en verkoop van klei- en gesteentemineralen en kleurstoffen (A BV). B is sinds 1998 in loondienst bij A BV en is vanaf 2009 ook statutair bestuurder van A BV. B is geen familie van A.
In het kader van een voorgenomen bedrijfsopvolging schenkt A in 2017 een deel van zijn aandelen in Holding BV aan B. De schenking wordt in de aangifte loonheffingen van A BV verloond. Met de Belastingdienst twist A BV over de vraag of de schenking van de aandelen aan B terecht als loon uit dienstbetrekking in aanmerking heeft genomen.  

Rechtbank
De Rechtbank stelt voorop dat op grond van art. 10 lid 1 Wet LB tot het loon behoort al hetgeen wat uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten. Daarbij moet het loonbegrip ruim worden opgevat.
De bewijslast om aannemelijk te maken dat de schenking terecht als loon uit dienstbetrekking wordt aangemerkt, rust op de Belastingdienst. De Rechtbank acht aannemelijk dat B de meest geschikte werknemers was om A op te volgen. Gelet hierop en op de beoogde bedrijfsopvolging door B, heeft de Belastingdienst volgens de Rechtbank voldoende aannemelijk gemaakt dat de schenking aan B haar grond vindt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.