LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Op verzoek van kind is huwelijk van moeder nietig verklaard wegens wilsonbekwaamheid

Uitspraak

Geen giftenaftrek bij gift aan loketinstelling

Uitspraak

Geen levering bouwterrein omdat sloopverplichting feitelijk niet voor rekening van verkoper kwam

Uitspraak

Landtong is na verkrijgende verjaring rechtsgeldig overgedragen aan koper

Uitspraak

Schenking van eigen schilderij niet geaccepteerd als aftrekbare gift

Uitspraak

Slechts sprake van levering nieuwbouw/bouwterrein indien sloopwerkzaamheden voor rekening van verkoper zijn

Uitspraak

A-G inzake fictief erfrechtelijke verkrijging krachtens art. 13a SW bij waardestijging aandelen vóór overlijden

Uitspraak

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd

Uitspraak

Regels van opdracht van toepassing op notaris en zijn cliënt bij terbeschikkingstelling van geld door cliënt ten behoeve van derden

Uitspraak

Duurzaam aan BV onttrokken gelden vormen geen ondernemingsvermogen voor doorschuiffaciliteit

Schenking van aandelen aan bestuurder dochter-BV aangemerkt als loon en als zodanig belast

Procedureverloop
Rechtbank Den Haag, 19-06-2018, nr. SGR 17/7314, ECLI:NL:RBDHA:2018:9041, Notamail 2018, nr 191

Gerelateerde thema's
Loonbegrip


Mail a friend

Casus
A is via Holding BV aandeelhouder in een handelsonderneming gericht op de import en verkoop van klei- en gesteentemineralen en kleurstoffen (A BV). B is sinds 1998 in loondienst bij A BV en is vanaf 2009 ook statutair bestuurder van A BV. B is geen familie van A.
In het kader van een voorgenomen bedrijfsopvolging schenkt A in 2017 een deel van zijn aandelen in Holding BV aan B. De schenking wordt in de aangifte loonheffingen van A BV verloond. Met de Belastingdienst twist A BV over de vraag of de schenking van de aandelen aan B terecht als loon uit dienstbetrekking in aanmerking heeft genomen.  

Rechtbank
De Rechtbank stelt voorop dat op grond van art. 10 lid 1 Wet LB tot het loon behoort al hetgeen wat uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten. Daarbij moet het loonbegrip ruim worden opgevat.
De bewijslast om aannemelijk te maken dat de schenking terecht als loon uit dienstbetrekking wordt aangemerkt, rust op de Belastingdienst. De Rechtbank acht aannemelijk dat B de meest geschikte werknemers was om A op te volgen. Gelet hierop en op de beoogde bedrijfsopvolging door B, heeft de Belastingdienst volgens de Rechtbank voldoende aannemelijk gemaakt dat de schenking aan B haar grond vindt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.