LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen

Uitspraak

Verhuur appartement aan studenten niet in strijd met bedrijfsmatig verhuurverbod splitsingsakte

Uitspraak

Verhuur van appartement aan studerende zoon en studievrienden valt niet onder bedrijfsmatige kamerverhuur

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Schenking van aandelen aan bestuurder dochter-BV aangemerkt als loon en als zodanig belast

Procedureverloop
Rechtbank Den Haag, 19-06-2018, nr. SGR 17/7314, ECLI:NL:RBDHA:2018:9041, Notamail 2018, nr 191

Gerelateerde thema's
Loonbegrip


Mail a friend

Casus
A is via Holding BV aandeelhouder in een handelsonderneming gericht op de import en verkoop van klei- en gesteentemineralen en kleurstoffen (A BV). B is sinds 1998 in loondienst bij A BV en is vanaf 2009 ook statutair bestuurder van A BV. B is geen familie van A.
In het kader van een voorgenomen bedrijfsopvolging schenkt A in 2017 een deel van zijn aandelen in Holding BV aan B. De schenking wordt in de aangifte loonheffingen van A BV verloond. Met de Belastingdienst twist A BV over de vraag of de schenking van de aandelen aan B terecht als loon uit dienstbetrekking in aanmerking heeft genomen.  

Rechtbank
De Rechtbank stelt voorop dat op grond van art. 10 lid 1 Wet LB tot het loon behoort al hetgeen wat uit een dienstbetrekking of een vroegere dienstbetrekking wordt genoten. Daarbij moet het loonbegrip ruim worden opgevat.
De bewijslast om aannemelijk te maken dat de schenking terecht als loon uit dienstbetrekking wordt aangemerkt, rust op de Belastingdienst. De Rechtbank acht aannemelijk dat B de meest geschikte werknemers was om A op te volgen. Gelet hierop en op de beoogde bedrijfsopvolging door B, heeft de Belastingdienst volgens de Rechtbank voldoende aannemelijk gemaakt dat de schenking aan B haar grond vindt ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.