LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Nederland was niet de fiscale woonplaats van erflater

Uitspraak

Stamrecht komt niet in aanmerking voor verrekening, uitleg van huwelijkse voorwaarden aan de hand van Haviltex

Uitspraak

Door aard en omvang verrichte werkzaamheden aan onroerende zaak is geen nieuw vervaardigd goed geleverd

Uitspraak

Ingrijpende verbouwing voormalig postgebouw leidt tot vervaardiging nieuwe onroerende zaak

Uitspraak

Volgens Hof is uitbetaling legitieme portie en moederlijk erfdeel naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Onderzoeksplicht notaris bij legalisatie handtekening

Uitspraak

Verzuimboete omdat standpunt dat sprake is van een woning niet pleitbaar is

Uitspraak

Zonnepanelen leiden niet tot aftrek BTW op bouwkosten woning

Uitspraak

BV drijft materiële onderneming door 1% gerechtigdheid in maatschap die onderneming drijft

Uitspraak

Notaris heeft persoonsgegevens van cliënt rechtmatig verwerkt; geen aansprakelijkheid

Schenking door BV van vader aan kinderen wordt fiscaal voor de helft toegerekend aan moeder

Procedureverloop
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30-01-2020, nr. AWB - 17 _ 3689 en 17_3690, ECLI:NL:RBZWB:2020:404, Notamail 2020, nr 57

Gerelateerde thema's
Schenkingen binnen 180 dagen voor overlijden (art. 12 SW)


Mail a friend

Casus
De heer M is in algehele gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw V. BV A, waarvan de aandelen op naam van M staan, doet schenkingen aan de twee kinderen van M en V. Binnen 180 dagen na deze schenkingen komt V te overlijden. De inspecteur past art. 12 SW toe op de helft van de waarde van de gift. De kinderen van V maken daartegen bezwaar. Zij stellen dat de giften niet door V zijn gedaan maar door M vanuit zijn privévermogen.

Rechtbank
Niet in geschil is dat M schenkingen heeft willen doen door betalingen vanuit de BV aan de kinderen en dat daarbij uit vrijgevigheid is gehandeld. M en V waren in algehele gemeenschap van goederen gehuwd. Hierdoor maakten de aandelen in BV A, en niet alleen de waarde daarvan deel uit van de huwelijksgoederengemeenschap (vergelijk HR 10 maart 2006, ECLI:NL:HR:2006:AU2004, BNB 2007/15 en het daar aangehaalde arrest). Beide echtgenoten waren ieder voor de onverdeelde helft gerechtigd tot die aandelen. Dit betekent dat er geen sprake is van enig privévermogen van M en dat de betalingen vanuit BV A uiteindelijk afkomstig zijn uit de huwelijksgoederengemeenschap waarin M en V waren gehuwd. Door die betalingen is de gemeenschap verarmd. Dit betekent ook dat ervan ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.