LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Box 3-heffing leidt tot individuele en buitensporige last; rechtsherstel moet schattenderwijs

Uitspraak

Vermogensrendementsheffing geen individuele buitensporige last ondanks extreem hoge belastingdruk van 183%

Uitspraak

Machtiging tot verwerping positieve nalatenschap namens minderjarige verleend

Uitspraak

Onderscheid tussen partner en overige verkrijgers bij erfrechtelijke verkrijging is niet in strijd met het EVRM

Uitspraak

Rechtbank oordeelt dat notaris bij opstellen van testament partijen niet hoefde te wijzen op huwelijksvoorwaarden

Uitspraak

Concernclausule in blokkeringsregeling BV geldt ook bij certificering aandelen in kapitaal aandeelhouder-rechtspersoon

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Hof Amsterdam acht uurtarief van 150 euro redelijk voor waarnemend notaris in geval van zware waarneming

Uitspraak

Bij toepassing 180 dagen-regeling komt schenkbelasting volledig in mindering op erfbelasting

Uitspraak

Verzoek tot opheffing beslag toegewezen in belang van vereffening nalatenschap

Rechter verplicht ex-echtgenoot mee te werken aan afstempeling PEB en omzetting in ODV

Procedureverloop
Rechtbank Amsterdam, 31-01-2018, nr. C/13/632721 / FA RK 17-4850, ECLI:NL:RBAMS:2018:1755

Gerelateerde thema's
Uitfasering pensioen in eigen beheer


Mail a friend

Casus
M en V zijn in 1992 op huwelijkse voorwaarden gehuwd. Staande huwelijk is in 2009 een finaal verrekenbeding bij echtscheiding vastgelegd. Eind november 2017 is door de Rechtbank de echtscheiding uitgesproken. V wenst haar pensioen in eigen beheer (PEB) af te stempelen en om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). M wil hieraan echter niet meewerken.
V heeft de Rechtbank verzocht M te veroordelen om nog in 2017 mee te werken aan de afstempeling en de omzetting van het PEB in een ODV. Door het grote verschil tussen de commerciĆ«le en fiscale waarde van het PEB is een dividendklem ontstaan. Doordat M verhindert dat V gebruik kan maken van de gefaciliteerde afstempeling en omzetting, berokkent M schade aan V. Afkoop van het PEB na voorafgaande afstempeling is niet mogelijk door het gebrek aan voldoende liquide middelen in de BV. M weigert medewerking omdat V aan M geen passende compensatie biedt voor het vervallen van de pensioenaanspraken. Niet duidelijk is of M een zelfstandige aanspraak op de ODV krijgt dan wel afhankelijk zal zijn van het doorbetalen van ODV-termijnen door V. 

Rechtbank
De Rechtbank is van oordeel dat de eisen van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen ex-echtgenoten beheersen, waaronder de postsolidariteitsgedachte, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.