LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Slechts sprake van levering nieuwbouw/bouwterrein indien sloopwerkzaamheden voor rekening van verkoper zijn

Uitspraak

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd

Uitspraak

Duurzaam aan BV onttrokken gelden vormen geen ondernemingsvermogen voor doorschuiffaciliteit

Uitspraak

Verkoop certificaten met WEV van ? 6 miljoen tegen prijs van ? 1 miljoen geen schenking, nu wil tot bevoordeling ontbrak

Uitspraak

Handelen met betrekking tot panden leidt niet tot belast inkomen

Uitspraak

Voorkeursrecht tot aankoop pand niet van toepassing bij aandelenoverdracht van moedermaatschappij van verhuurder

Uitspraak

Beoordeling rechtsgeldig beroep op actio pauliana door vereffenaar behoort niet tot taken Kantonrechter

Uitspraak

Gerechtigdheid tot buitenlands stichtingsvermogen in plaats van legaat ter grootte van legitieme portie

Uitspraak

Werking blokkeringsregeling bij overdracht certificaten

Uitspraak

Nieuwe schenking treedt niet in de plaats van eerdere schenking

Rechter verplicht ex-echtgenoot mee te werken aan afstempeling PEB en omzetting in ODV

Procedureverloop
Rechtbank Amsterdam, 31-01-2018, nr. C/13/632721 / FA RK 17-4850, ECLI:NL:RBAMS:2018:1755

Gerelateerde thema's
Uitfasering pensioen in eigen beheer


Mail a friend

Casus
M en V zijn in 1992 op huwelijkse voorwaarden gehuwd. Staande huwelijk is in 2009 een finaal verrekenbeding bij echtscheiding vastgelegd. Eind november 2017 is door de Rechtbank de echtscheiding uitgesproken. V wenst haar pensioen in eigen beheer (PEB) af te stempelen en om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). M wil hieraan echter niet meewerken.
V heeft de Rechtbank verzocht M te veroordelen om nog in 2017 mee te werken aan de afstempeling en de omzetting van het PEB in een ODV. Door het grote verschil tussen de commerciële en fiscale waarde van het PEB is een dividendklem ontstaan. Doordat M verhindert dat V gebruik kan maken van de gefaciliteerde afstempeling en omzetting, berokkent M schade aan V. Afkoop van het PEB na voorafgaande afstempeling is niet mogelijk door het gebrek aan voldoende liquide middelen in de BV. M weigert medewerking omdat V aan M geen passende compensatie biedt voor het vervallen van de pensioenaanspraken. Niet duidelijk is of M een zelfstandige aanspraak op de ODV krijgt dan wel afhankelijk zal zijn van het doorbetalen van ODV-termijnen door V. 

Rechtbank
De Rechtbank is van oordeel dat de eisen van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen ex-echtgenoten beheersen, waaronder de postsolidariteitsgedachte, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.