LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Vergoeding voor het uitstellen van de levering is onderdeel van de tegenprestatie en dus belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen

Uitspraak

Verhuur appartement aan studenten niet in strijd met bedrijfsmatig verhuurverbod splitsingsakte

Uitspraak

Verhuur van appartement aan studerende zoon en studievrienden valt niet onder bedrijfsmatige kamerverhuur

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer (art. 15.1.b WBR) ook van toepassing op verkrijging aandelen in BV/onroerendezaaklichaam

Uitspraak

Beroep op vrijstelling overdrachtsbelasting bedrijfsopvolging (art. 15.1.b WBR) mogelijk bij schenking aandelen in vastgoed-BV

Uitspraak

Notaris moet meewerken aan onderzoek naar mogelijk valse handtekening op bijlage aan akte

Uitspraak

Bij verkrijgende verjaring te kwader trouw is teruglevering op grond van onrechtmatige daad mogelijk

Uitspraak

Winstdeling 'no cure no pay' behoort volgens Rechtbank tot vergoedingen voor werkzaamheden

Uitspraak

Verhuur van woning en parkeerplaats is één prestatie

Rechter verplicht ex-echtgenoot mee te werken aan afstempeling PEB en omzetting in ODV

Procedureverloop
Rechtbank Amsterdam, 31-01-2018, nr. C/13/632721 / FA RK 17-4850, ECLI:NL:RBAMS:2018:1755

Gerelateerde thema's
Uitfasering pensioen in eigen beheer


Mail a friend

Casus
M en V zijn in 1992 op huwelijkse voorwaarden gehuwd. Staande huwelijk is in 2009 een finaal verrekenbeding bij echtscheiding vastgelegd. Eind november 2017 is door de Rechtbank de echtscheiding uitgesproken. V wenst haar pensioen in eigen beheer (PEB) af te stempelen en om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). M wil hieraan echter niet meewerken.
V heeft de Rechtbank verzocht M te veroordelen om nog in 2017 mee te werken aan de afstempeling en de omzetting van het PEB in een ODV. Door het grote verschil tussen de commerciĆ«le en fiscale waarde van het PEB is een dividendklem ontstaan. Doordat M verhindert dat V gebruik kan maken van de gefaciliteerde afstempeling en omzetting, berokkent M schade aan V. Afkoop van het PEB na voorafgaande afstempeling is niet mogelijk door het gebrek aan voldoende liquide middelen in de BV. M weigert medewerking omdat V aan M geen passende compensatie biedt voor het vervallen van de pensioenaanspraken. Niet duidelijk is of M een zelfstandige aanspraak op de ODV krijgt dan wel afhankelijk zal zijn van het doorbetalen van ODV-termijnen door V. 

Rechtbank
De Rechtbank is van oordeel dat de eisen van redelijkheid en billijkheid die de rechtsverhouding tussen ex-echtgenoten beheersen, waaronder de postsolidariteitsgedachte, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.