LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Uitspraak

Nietigverklaring testament voorafgaand aan overlijden testateur

Uitspraak

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren niet als fictieve onroerende zaak

Uitspraak

Schenking onder opschortende voorwaarde wordt voor verkrijger in box 3 gewaardeerd als bezitting belast met een genotsrecht

Uitspraak

Geen toepassing BOR SW omdat BV geen materiële onderneming drijft

Uitspraak

Aanvang termijn vernietiging besluit van VvE afhankelijk van gebruik binnen VvE om eigenaars te informeren over genomen besluiten

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting taakoverdracht ANBI geldt niet doordat te hoge koopsom is bedongen

Uitspraak

Hoge Raad in proefprocedures vermogensrendementsheffing: rendement niet haalbaar; geen cassatie op grond van rechtstekort op stelselniveau

Uitspraak

Hoge Raad inzake rechtsgevolgen van een gekwalificeerde elektronische handtekening

Proefprocedures forfaitaire rendementsheffing box 3: al dan niet strijd met recht op eigendom

Procedureverloop
Hoge Raad, 14-06-2019, nr. 17/05606, ECLI:NL:HR:2019:816
A-G Hoge Raad, 31-12-2018, nr. 18/00690, 18/00480, 17/05606, 17/05609, 17/05610, ECLI:NL:PHR:2018:1443
Hof Den Bosch, 15-06-2018, nr. 17-00167, ECLI:NL:GHSHE:2018:2590
Hof Den Bosch, 15-06-2018, nr. 17-00166, ECLI:NL:GHSHE:2018:2589
Hof Amsterdam, 16-01-2018, nr. 17/00112, ECLI:NL:GHAMS:2018:83
Hof Arnhem-Leeuwarden, 17-10-2017, nr. 17/00499, ECLI:NL:GHARL:2017:8964
Hof Arnhem-Leeuwarden, 17-10-2017, nr. 17/00498, ECLI:NL:GHARL:2017:8956
Hof Arnhem-Leeuwarden, 17-10-2017, nr. 17/00292, ECLI:NL:GHARL:2017:8966
Rechtbank Gelderland, 28-03-2017, nr. AWB 16/695, ECLI:NL:RBGEL:2017:1661
Rechtbank Gelderland, 28-03-2017, nr. AWB 16/1498, ECLI:NL:RBGEL:2017:1662
Rechtbank Noord-Holland, 25-01-2017, nr. AWB 16_702, ECLI:NL:RBNHO:2017:442
Rechtbank Noord-Nederland, 19-01-2017, nr. AWB - 16 _ 783, ECLI:NL:RBNNE:2017:153
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11-01-2017, nr. BRE - 16 _ 636, ECLI:NL:RBZWB:2017:67
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 11-01-2017, nr. BRE - 16 _ 637, ECLI:NL:RBZWB:2017:68

Gerelateerde thema's
Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen


Mail a friend

1 Inleiding

Na een oproep van de Bond voor Belastingbetalers zijn bij de Belastingdienst meer dan 10.000 bezwaarschriften binnengekomen die stellen dat de heffing in box 3 op spaargeld in strijd is met het recht op ongestoord genot van eigendom, zoals dat is vastgelegd in art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM (EP EVRM). De Staatssecretaris van Financiën heeft daarop besloten de bezwaarschriften waarop op 26 juni 2015 nog geen uitspraak op bezwaar was gedaan en de tot het moment waarop in de proefprocedures door de Hoge Raad een onherroepelijke uitspraak is gedaan nog in te dienen bezwaarschriften, aan te wijzen als massaal bezwaar (MvF 26 juni 2015, nr BLKB2015/903M). Het besluit vermeldt voor het massaal bezwaar de volgende rechtsvraag:
'Is de vermogensrendementsheffing zoals vastgelegd in artikel 5.2, eerste lid van de Wet IB 2001, op spaarsaldi naar haar aard in strijd met artikel 1, eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), zonder dat in geschil is of sprake is van een schending van de fair balance op grond van een individuele en excessieve last?'

In de zes proefprocedures blijft de vraag of op individueel niveau sprake is van schending van ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.