LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Hoge Raad in proefprocedures vermogensrendementsheffing: rendement niet haalbaar; geen cassatie op grond van rechtstekort op stelselniveau

Uitspraak

Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen

Uitspraak

Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen

Uitspraak

Bij schenking onder last vormt last een tegenprestatie in zin van art. 4.17c lid 2 Wet IB 2001

Uitspraak

Kandidaat-notaris berispt wegens belegging in registergoederen

Uitspraak

Verwijzingshof kwalificeert gedeelten van etages als zelfstandige onroerende zaken

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Kadaster kan niet als rechthebbende van de derdenrekening worden aangemerkt

Uitspraak

Afschrijving op erfpachtrecht met terugkooprecht alleen mogelijk bij aannemelijke waardedaling

Uitspraak

Kettingbeding houdt geen zelfstandige en rechtstreekse verplichting in waarop derden een beroep kunnen doen

Plaatsing van zonnepanelen geeft geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 07-05-2019, nr. 18/00445, ECLI:NL:GHARL:2019:3986

Gerelateerde thema's
Aftrek van voorbelasting


Mail a friend

Casus
M bezit alle aandelen in C BV. Met zijn partner V gaat M een samenwerkingsverband X aan. In 2015 koopt X een perceel bouwgrond waarop een woning wordt gebouwd. Op het dak van de woning worden zonnepanelen geĆÆnstalleerd. X verhuurt een werkkamer in de woning aan C BV. De werkkamer beslaat 9,4% van het bruto vloeroppervlakte (BVO) van de woning. Ter zake van deze verhuur wordt geopteerd voor belaste verhuur. X maakt bezwaar tegen de btw-teruggaafbeschikking en stelt onder meer dat het gehele nieuwgebouwde pand ten dienste staat aan en bestemd is voor de opwekking van energie. X wil de volledige btw met betrekking tot de aankoop van het perceel en - omdat 2/3e van de opgewekte energie tegen betaling aan het net wordt geleverd - 2/3e van de btw die drukt op de bouw van de woning in aftrek brengen. Niet in geschil is de btw-aftrek met betrekking tot de aanschaf van de zonnepanelen alsmede de omvang van de btw-aftrek in verband met de werkkamer.

Hof
Het Hof oordeelt dat een rechtstreeks en onmiddellijk verband ontbreekt tussen de levering van energie via de zonnepanelen en de aanschaf van het perceel en de bouw van de woning. X geeft blijk van een onjuiste visie op causaliteit door te stellen dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.