LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Gemeenschap van vruchten en inkomsten en beslag op goederen

Uitspraak

Lidstaten kunnen herziening met terugwerkende kracht effectueren en formaliseren indien niet is voldaan aan voorwaarden bij optie belaste levering

Uitspraak

Verzoek door bewindvoerder tot nietigverklaring van testament terwijl testateur nog leeft

Uitspraak

Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft

Uitspraak

Tijdelijke verhuur gedeelte eigen woning niet belast op grond van art. 3.113 Wet IB 2001

Uitspraak

A-G oordeelt dat de verkrijging van zendmasten niet onder de netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) valt

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk

Uitspraak

Wettelijke bedenktijd geldt niet voor koop van pand dat in overwegende mate als bedrijfspand in gebruik was

Uitspraak

Langstlevende testament en terugvordering bijstandsuitkering kind na overlijden langstlevende ouder

Plaatsing van zonnepanelen geeft geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 07-05-2019, nr. 18/00445, ECLI:NL:GHARL:2019:3986

Gerelateerde thema's
Aftrek van voorbelasting


Mail a friend

Casus
M bezit alle aandelen in C BV. Met zijn partner V gaat M een samenwerkingsverband X aan. In 2015 koopt X een perceel bouwgrond waarop een woning wordt gebouwd. Op het dak van de woning worden zonnepanelen geĆÆnstalleerd. X verhuurt een werkkamer in de woning aan C BV. De werkkamer beslaat 9,4% van het bruto vloeroppervlakte (BVO) van de woning. Ter zake van deze verhuur wordt geopteerd voor belaste verhuur. X maakt bezwaar tegen de btw-teruggaafbeschikking en stelt onder meer dat het gehele nieuwgebouwde pand ten dienste staat aan en bestemd is voor de opwekking van energie. X wil de volledige btw met betrekking tot de aankoop van het perceel en - omdat 2/3e van de opgewekte energie tegen betaling aan het net wordt geleverd - 2/3e van de btw die drukt op de bouw van de woning in aftrek brengen. Niet in geschil is de btw-aftrek met betrekking tot de aanschaf van de zonnepanelen alsmede de omvang van de btw-aftrek in verband met de werkkamer.

Hof
Het Hof oordeelt dat een rechtstreeks en onmiddellijk verband ontbreekt tussen de levering van energie via de zonnepanelen en de aanschaf van het perceel en de bouw van de woning. X geeft blijk van een onjuiste visie op causaliteit door te stellen dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.