LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Gemachtigde niet-ontvankelijk vanwege het ontbreken van een verklaring van erfrecht

Uitspraak

Geen aanspraak op levensverzekeringsuitkering: M heeft risico opzettelijk teweeggebracht door V te vermoorden

Uitspraak

Familielening kwalificeert niet als eigenwoningschuld omdat te laat is voldaan aan informatieplicht

Uitspraak

Geen vermindering grondslag voor overdrachtsbelasting bij terugverkrijging economische eigendom van kantoorpand

Uitspraak

Opbrengst uit tijdelijke verhuur tuinhuis bij eigen woning belast als inkomsten uit eigen woning

Uitspraak

Hotel met restaurant heeft aard als woning verloren

Uitspraak

Activiteiten maken dat bouwgrond wordt geleverd in hoedanigheid van btw-ondernemer

Uitspraak

Kennis bestuurders geldt in casu niet als wetenschap rechtspersoon wegens omstandigheden van het geval

Uitspraak

A-G concludeert dat de notaris in het geval van een mislukte overdracht in beginsel verplicht is de (restant)koopsom aan koper uit te betalen

Uitspraak

Voormalige landbouwschuren waarvan bestemming is gewijzigd kwalificeren als aanhorigheden

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Procedureverloop
Hoge Raad, 26-06-2020, nr. 19/05284, ECLI:NL:HR:2020:1131
Hof Amsterdam, 10-10-2019, nr. 18/00523, ECLI:NL:GHAMS:2019:4620
Hoge Raad, 06-07-2018, nr. 17/04544, ECLI:NL:HR:2018:1107
Hof Den Haag, 22-08-2017, nr. BK-17/00280, ECLI:NL:GHDHA:2017:2413
Rechtbank Den Haag, 30-12-2016, nr. AWB - 16 _ 1584, ECLI:NL:RBDHA:2016:16600

Gerelateerde thema's
ANBI (art. 5b AWR)


Mail a friend

Casus
Stichting S is in 2008 opgericht en heeft als doel het verschaffen van medische hulp, de zorg voor gehandicapten en weeskinderen, het ondersteunen van begeleiden van weduwen, allen in derde wereldlanden (onder andere Syrië) en het verrichten van handelingen die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Per 1 januari 2011 wordt S aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). In 2015 heeft de Belastingdienst de ANBI-status van S ingetrokken met terugwerkende kracht tot 31 december 2014.
In geschil is of de ANBI-status terecht is ingetrokken.

Rechtbank
Art. 1a UR AWR bepaalt dat uit de regelgeving en de feitelijke werkzaamheden van de instelling moet blijken dat de instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang dient. Ook moet de administratie van de instelling zodanig zijn ingericht dat de aard en de omvang van de kosten, inkomsten en het vermogen van de instelling hieruit blijken. Bovendien moet de instelling beschikken over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van de doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan.
De Rechtbank oordeelt dat, hoewel de administratie van S in het verleden niet altijd op orde is geweest, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.