LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Uitwinning van in beslag genomen vordering tot levering van een onroerende zaak moet geschieden volgens de regels van uitwinning van een onroerende zaak

Uitspraak

Bank eist nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht; eis niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Uitspraak

Zonder gerechtigdheid tot dividend geen verrekening dividendbelasting mogelijk

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijgesteld ondernemingsvermogen blijft buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Procedureverloop
Hoge Raad, 26-06-2020, nr. 19/05284, ECLI:NL:HR:2020:1131
Hof Amsterdam, 10-10-2019, nr. 18/00523, ECLI:NL:GHAMS:2019:4620
Hoge Raad, 06-07-2018, nr. 17/04544, ECLI:NL:HR:2018:1107
Hof Den Haag, 22-08-2017, nr. BK-17/00280, ECLI:NL:GHDHA:2017:2413
Rechtbank Den Haag, 30-12-2016, nr. AWB - 16 _ 1584, ECLI:NL:RBDHA:2016:16600

Gerelateerde thema's
ANBI (art. 5b AWR)


Mail a friend

Casus
Stichting S is in 2008 opgericht en heeft als doel het verschaffen van medische hulp, de zorg voor gehandicapten en weeskinderen, het ondersteunen van begeleiden van weduwen, allen in derde wereldlanden (onder andere Syrië) en het verrichten van handelingen die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. Per 1 januari 2011 wordt S aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI). In 2015 heeft de Belastingdienst de ANBI-status van S ingetrokken met terugwerkende kracht tot 31 december 2014.
In geschil is of de ANBI-status terecht is ingetrokken.

Rechtbank
Art. 1a UR AWR bepaalt dat uit de regelgeving en de feitelijke werkzaamheden van de instelling moet blijken dat de instelling uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen belang dient. Ook moet de administratie van de instelling zodanig zijn ingericht dat de aard en de omvang van de kosten, inkomsten en het vermogen van de instelling hieruit blijken. Bovendien moet de instelling beschikken over een actueel beleidsplan dat inzicht geeft in de te verrichten werkzaamheden ter verwezenlijking van de doelstelling, de wijze van werving van inkomsten, het beheer van het vermogen en de besteding daarvan.
De Rechtbank oordeelt dat, hoewel de administratie van S in het verleden niet altijd op orde is geweest, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.