LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Schenking van gemeenschapsvermogen moet alleen en volledig worden toegerekend aan de schenkende echtgenoot

Uitspraak

Curator mag namens onder curatele gestelde huwelijkse voorwaarden wijzigen

Uitspraak

De bij aanschaf niet tijdig afgetrokken omzetbelasting kan niet bij latere belaste verkoop op grond van herzieningsregeling in aftrek worden gebracht

Uitspraak

Langdurig samenwonende broer en zus aangemerkt als partners voor de erfbelasting

Uitspraak

Onder inlichtingenverplichting (art. 17 lid 1 PW) valt niet aanleveren documenten

Uitspraak

Adoptie van een meerderjarig kind

Uitspraak

Vooraf betaalde afkoopsom van partneralimentatie geldt als aftrekpost ex art. 6.3 lid 1 onder b Wet IB 2001

Uitspraak

Vestigen van pandrecht mogelijk op onoverdraagbare vordering?

Uitspraak

Gedeelte van gebouw kan voor de omzetbelasting niet als zelfstandig deel worden beschouwd wegens ontbreken van essentiële voorzieningen

Uitspraak

Situatietekening vormt objectieve aanwijzing voor bedoeling partijen

Perceel met beklinkerd parkeerterrein is een bebouwd terrein

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 28-06-2022, nr. AWB - 20 _ 5567, ECLI:NL:RBGEL:2022:3252

Gerelateerde thema's
Gebouw, eerste ingebruikneming, erbij behorend terrein (art. 11 lid 5 Wet OB)
Bouwterrein (art. 11 lid 6 Wet OB)


Mail a friend

Casus
X heeft twee percelen grond waar zij een nog op te richten gebouw splitst in appartementsrechten. Op het ene perceel staat een kantoorgebouw en op het andere bevindt zich een (naastgelegen) parkeerterrein. X is van mening dat de leveringen van de appartementsrechten zijn vrijgesteld van omzetbelasting. De belastinginspecteur meent dat het perceel parkeerterrein kwalificeert als bouwterrein en dat daarom voor dat deel sprake is van met omzetbelasting belaste leveringen. X heeft de voorbelasting die voor het project aan X in rekening is gebracht in de jaren 2015 en 2016 volledig in aftrek gebracht.

Aangezien X geen omzetbelasting heeft voldaan, kondigt de inspecteur aan een naheffingsaanslag en een boete op te leggen. X stelt eerst bezwaar en dan beroep in tegen deze beslissing. Niet in geschil dat de naheffingsaanslag moet worden verminderd tot bedrag Z indien het perceel volledig als onbebouwde grond moet worden aangemerkt. 

Rechtbank
Het tweede perceel omvat een beklinkerd parkeerterrein, stoepranden, een in beton verankerde fietsenstalling van hout en metaal met een hekwerk en enkele groenstroken, waardoor het volgens de Rechtbank volledig is aan te merken als bebouwde grond. Een ruime uitleg van het begrip ‘bouwwerk’ brengt met zich dat wegen, parkeerplaatsen, straten, pleinen, trottoirs die zijn vervaardigd met niet-natuurlijke materialen, als gebouw moeten worden aangemerkt. ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.

Bent u werkzaam op het notariële en/of fiscale werkterrein en wilt u het gebruik van Via Juridica ervaren?
Vraag een gratis proefabonnement aan en probeer Via Juridica één maand uit!

Voor (voltijd)studenten is een studentenabonnement gratis beschikbaar.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.