LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Slechts sprake van levering nieuwbouw/bouwterrein indien sloopwerkzaamheden voor rekening van verkoper zijn

Uitspraak

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd

Uitspraak

Duurzaam aan BV onttrokken gelden vormen geen ondernemingsvermogen voor doorschuiffaciliteit

Uitspraak

Verkoop certificaten met WEV van ? 6 miljoen tegen prijs van ? 1 miljoen geen schenking, nu wil tot bevoordeling ontbrak

Uitspraak

Handelen met betrekking tot panden leidt niet tot belast inkomen

Uitspraak

Voorkeursrecht tot aankoop pand niet van toepassing bij aandelenoverdracht van moedermaatschappij van verhuurder

Uitspraak

Beoordeling rechtsgeldig beroep op actio pauliana door vereffenaar behoort niet tot taken Kantonrechter

Uitspraak

Gerechtigdheid tot buitenlands stichtingsvermogen in plaats van legaat ter grootte van legitieme portie

Uitspraak

Werking blokkeringsregeling bij overdracht certificaten

Uitspraak

Nieuwe schenking treedt niet in de plaats van eerdere schenking

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd

Procedureverloop
Hoge Raad, 28-09-2018, nr. 17/00987, ECLI:NL:HR:2018:1787

Gerelateerde thema's
Overgang algemeenheid van goederen


Mail a friend

Casus
Coöperatie C is een telersvereniging met als leden circa 75 producenten in de glastuinbouw. C koopt machines en installaties om Europese subsidies te kunnen ontvangen en verhuurt deze zaken aan haar leden. Deze leden hebben C leningen verstrekt voor de financiering van de aankoop van de machines en installaties. Doordat de subsidies zijn ingetrokken, heeft C de machines en installaties aan onder andere een BV verkocht en geleverd, die (tuinbouw)complexen aankoopt, verkoopt en exploiteert. Daarbij heeft C btw in rekening gebracht aan de BV. De BV financiert de overname met leningen van vier telers die lid zijn van C. De BV verhuurt de zaken aan deze vier telers. De Belastingdienst is van mening dat sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen in de zin van art. 37d Wet OB, omdat de machines vóór, tijdens en na de overdracht steeds in gebruik bij de vier telers zijn geweest. In de procedure die volgt, komt vast te staan dat de BV met ieder van de vier telers een eigen overeenkomst heeft gesloten die op verschillende punten afwijkt van de door C met de leden gesloten overeenkomsten en dat de BV niet dezelfde positie jegens de telers heeft verkregen als C.

Hof
Het Hof oordeelt, anders dan de Rechtbank, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.