LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Verruimde schenkvrijstelling ten behoeve van eigen woning geldt ook voor kosten gemaakt vóór schenkingsdatum

Uitspraak

Doktersassistente ontslagen vanwege geregistreerd partnerschap met patient

Uitspraak

Terecht beroep op splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Uitspraak

Volgens Hof past Inspecteur ten onrechte evenredige vermindering van betaalde schenkbelasting toe

Uitspraak

Voortijdige verrekening uit hoofde van wettelijk deelgenootschap is een schenking

Uitspraak

Bezwaar tegen WOZ-beschikking terecht niet-ontvankelijk verklaard, wegens ontbreken van toereikende volmacht

Uitspraak

Hoge Raad inzake verkrijging aandelen in BV en verdeling van een gemeenschap

Uitspraak

Hoge Raad inzake verkrijging aandelen in BV en verdeling van een gemeenschap

Uitspraak

Buitenlandse nalatenschap kan wegens redelijkheid en billijkheid buiten algehele gemeenschap vallen

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd

Procedureverloop
Hoge Raad, 28-09-2018, nr. 17/00987, ECLI:NL:HR:2018:1787

Gerelateerde thema's
Overgang algemeenheid van goederen


Mail a friend

Casus
Coöperatie C is een telersvereniging met als leden circa 75 producenten in de glastuinbouw. C koopt machines en installaties om Europese subsidies te kunnen ontvangen en verhuurt deze zaken aan haar leden. Deze leden hebben C leningen verstrekt voor de financiering van de aankoop van de machines en installaties. Doordat de subsidies zijn ingetrokken, heeft C de machines en installaties aan onder andere een BV verkocht en geleverd, die (tuinbouw)complexen aankoopt, verkoopt en exploiteert. Daarbij heeft C btw in rekening gebracht aan de BV. De BV financiert de overname met leningen van vier telers die lid zijn van C. De BV verhuurt de zaken aan deze vier telers. De Belastingdienst is van mening dat sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen in de zin van art. 37d Wet OB, omdat de machines vóór, tijdens en na de overdracht steeds in gebruik bij de vier telers zijn geweest. In de procedure die volgt, komt vast te staan dat de BV met ieder van de vier telers een eigen overeenkomst heeft gesloten die op verschillende punten afwijkt van de door C met de leden gesloten overeenkomsten en dat de BV niet dezelfde positie jegens de telers heeft verkregen als C.

Hof
Het Hof oordeelt, anders dan de Rechtbank, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.