LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Bij het uitblijven van betalingen koper had de notaris de bankgarantie moeten inroepen

Uitspraak

Verwijzingshof kwalificeert gedeelten van etages als zelfstandige onroerende zaken

Uitspraak

Vergoedingsrechten samenwoners op grond van door redelijkheid en billijkheid beheerste rechtsverhouding

Uitspraak

Kettingbeding houdt geen zelfstandige en rechtstreekse verplichting in waarop derden een beroep kunnen doen

Uitspraak

Plaatsing van zonnepanelen geeft geen recht op aftrek voorbelasting die drukt op bouw woning

Uitspraak

Afschrijving op erfpachtrecht met terugkooprecht alleen mogelijk bij aannemelijke waardedaling

Uitspraak

Vrijstelling verkrijging krachtens herstel (art. 15.1.r WBR) niet van toepassing op recht van wederinkoop

Uitspraak

Koel- en rijpingscellen en stellages zijn onroerend in de zin van art. 3:3 BW

Uitspraak

Geen herleving fiscale eenheid door ontbreken reële vernietigingsgrond krachtens dwaling

Uitspraak

Door minderjarig kind geërfd legaat met testamentair bewind waarbij de ouder geen bewindvoerder is, telt niet mee voor toeslagregelingen

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd

Procedureverloop
Hoge Raad, 28-09-2018, nr. 17/00987, ECLI:NL:HR:2018:1787

Gerelateerde thema's
Overgang algemeenheid van goederen


Mail a friend

Casus
Coöperatie C is een telersvereniging met als leden circa 75 producenten in de glastuinbouw. C koopt machines en installaties om Europese subsidies te kunnen ontvangen en verhuurt deze zaken aan haar leden. Deze leden hebben C leningen verstrekt voor de financiering van de aankoop van de machines en installaties. Doordat de subsidies zijn ingetrokken, heeft C de machines en installaties aan onder andere een BV verkocht en geleverd, die (tuinbouw)complexen aankoopt, verkoopt en exploiteert. Daarbij heeft C btw in rekening gebracht aan de BV. De BV financiert de overname met leningen van vier telers die lid zijn van C. De BV verhuurt de zaken aan deze vier telers. De Belastingdienst is van mening dat sprake is van een overgang van een algemeenheid van goederen in de zin van art. 37d Wet OB, omdat de machines vóór, tijdens en na de overdracht steeds in gebruik bij de vier telers zijn geweest. In de procedure die volgt, komt vast te staan dat de BV met ieder van de vier telers een eigen overeenkomst heeft gesloten die op verschillende punten afwijkt van de door C met de leden gesloten overeenkomsten en dat de BV niet dezelfde positie jegens de telers heeft verkregen als C.

Hof
Het Hof oordeelt, anders dan de Rechtbank, ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.