LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Uitwinning van in beslag genomen vordering tot levering van een onroerende zaak moet geschieden volgens de regels van uitwinning van een onroerende zaak

Uitspraak

Eis van bank om nieuwe hypotheekakte bij overstap voortdurend naar eeuwigdurend erfpachtrecht is niet onaanvaardbaar

Uitspraak

Terechte weigering ministerie door notaris bij executie pandrecht op aandelen

Uitspraak

Zonder gerechtigdheid tot dividend geen verrekening dividendbelasting mogelijk

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

ANBI-status terecht ingetrokken omdat stichting niet binnen kaders van de anti-oppoteis is gebleven

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk; de aanslag van iedere partner wordt zelfstandig vastgesteld

Uitspraak

Commissielid is geen btw-ondernemer

Uitspraak

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Uitspraak

Vrijgesteld ondernemingsvermogen blijft buiten beschouwing bij verrekening schenk- en erfbelasting

Overdracht juridische eigendom door participanten in CV aan beherend vennoot is belast met overdrachtsbelasting

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 25-06-2020, nr. 19/00610, ECLI:NL:GHSHE:2020:1900, Notamail 2020, nr 150
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 30-09-2019, nr. AWB-17_3449, ECLI:NL:RBZWB:2019:4325

Gerelateerde thema's
Belastbaar feit (art. 2 WBR)


Mail a friend

Casus
Een groep beleggers bezit diverse onroerende zaken. Zij vormen een maatschap. De maten dragen in 2016 door middel van inbreng hun aandelen in de onroerende zaken over aan een door hen opgerichte commanditaire vennootschap (CV) met X BV als beherend vennoot en de inbrengende maten als commanditaire venoten (participanten). De aandelen in X BV worden gehouden door Stichting Z, waarvan het bestuur bestaat uit drie van de participanten. Ter zake van de inbreng van de onroerende zaken is overdrachtsbelasting verschuldigd door X BV. X BV maakt bezwaar tegen de afdracht overdrachtsbelasting en stelt zich op het standpunt dat geen sprake is van een verkrijging als bedoeld in art. 2 lid 1 WBR, omdat X BV handelt voor rekening en risico van de CV en zij de onroerende zaken slechts 'op naam' heeft verkregen, terwijl het belang onveranderd bij de participanten is gebleven. De Inspecteur wijst het bezwaar af omdat zowel de verkrijging van juridische als economische eigendom belastbare feiten zijn voor de overdrachtsbelasting.

Rechtbank
Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de verkrijging van de juridische eigendom van de onroerende zaken door de beherend vennoot (ten behoeve van de CV en daarmee ten behoeve van de commanditaire vennoten) op grond van art. 2 WBR een belastbaar feit is. Daarbij neemt de Rechtbank ook in ogenschouw dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.