LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) is niet van toepassing op de verkrijging van zendmasten

Uitspraak

Aanvaarding nalatenschap door pastoor: vernietigbaar, nietig of onrechtmatig?

Uitspraak

Toelatingsregeling bij appartementsrecht moet in splitsingsreglement worden opgenomen

Uitspraak

In elkaar getande woningen zijn niet aan te merken als één eigen woning

Uitspraak

Overgang van een boerderij krachtens verjaring is niet in strijd met het vervreemdingsverbod

Uitspraak

Toerekening kennis bestuurder aan stichting

Uitspraak

Vereniging niet subjectief vrijgesteld van Vpb wegens overschrijding van naar rato berekende tweede winstgrens

Uitspraak

Hoge Raad geeft uitleg over begrip 'aanhorigheid' in de zin van art. 3.30a Wet IB 2001

Uitspraak

Vastgoed-BV drijft onderneming voor BOF gelet op intensieve bemoeienis bij vastgoedexploitatie

Uitspraak

Vernietiging schenking wegens wederzijdse dwaling leidt tot vermindering van schenkbelasting, tenzij de dwaling is voorgewend

Overbedeling bij echtscheiding vormt voldoening aan natuurlijke verbintenis en is vrijgesteld

Procedureverloop
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 05-09-2019, nr. AWB - 18_3421, ECLI:NL:RBZWB:2019:4072, Notamail 2019, nr 274

Gerelateerde thema's
Voldoen aan natuurlijke verbintenis (art. 33 lid 12 SW)


Mail a friend

Casus
M en V zijn in 1992 in gemeenschap van goederen gehuwd. Zij zijn van buitenlandse afkomst en hebben tot 2005 in Nederland gewoond en daarna in Engeland, China en Mexico. Het huwelijk is in 2015 duurzaam ontwricht geraakt. Na hun terugkeer uit Mexico zijn ze in Nederland gescheiden gaan wonen. Wel hebben M en V samen met eigen geld een woning gekocht, in welke woning V met de kinderen is gaan wonen. De woning behoorde tot de toen nog bestaande huwelijksgoederengemeenschap. Het huwelijk is geëindigd door echtscheiding op 11 januari 2016.
De woning met een waarde van € 225.000 is bij akte van verdeling volledig aan V toebedeeld, waardoor zij is overbedeeld voor een bedrag van € 112.500. M ziet af van een overbedelingsvordering. In het echtscheidingsconvenant is bepaald dat M van mening is dat hij hiermee voldoet aan een natuurlijke verbintenis zijnde een dwingende verplichting van moraal en fatsoen teneinde ervoor zorg te dragen dat V en de kinderen fatsoenlijk gehuisvest kunnen blijven op een voor hen inmiddels vertrouwd adres. In geschil is een aan V opgelegde aanslag schenkbelasting ter zake van een verkrijging van € 112.500. V doet een beroep op de vrijstelling van art. 33 onderdeel 12 SW.

Rechtbank
De Rechtbank ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.