LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft

Uitspraak

Executeur was bevoegd tot benoeming van bestuurder van een BV

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Notaris mag geen nietig beding in akte opnemen

Uitspraak

Vrijstelling schenkbelasting bij vermogensschulden tot aan bedrag eigen vermogen

Uitspraak

Aanzienlijke banktegoeden blokkeren beroep op schenkvrijstelling bij schuldhulpverlening

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Uitspraak

Bouw van muur betekent niet dat eigenaar het bezit van strook daarachter prijsgeeft

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 09-07-2019, nr. AWB 18/2074, ECLI:NL:RBGEL:2019:3050, Notamail 2019, nr 158

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting


Mail a friend

Casus
X en A BV hebben in 2015 een pand ieder voor de onverdeelde helft in eigendom verkregen. Het pand werd als kantoorpand te koop aangeboden. De notaris heeft namens X en A BV op aangifte de overdrachtsbelasting voldaan waarbij een tarief van twee procent van de koopsom is gehanteerd. Voor de levering was het pand een aantal jaren in gebruik voor bewoning in het kader van antikraak. Aan X is een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd alsmede bij beschikking een boete. In geschil is of het pand kan worden aangemerkt als woning in de zin van art. 14 lid 2 WBR en of derhalve de naheffingsaanslag en de vergrijpboete terecht zijn opgelegd.

Rechtbank
Uit HR 24 februari 2017, nr 16/04101, ECLI:NL:HR:2017:295 volgt dat een onroerende zaak kan worden aangemerkt als 'woning' als sprake is van een bouwwerk dat naar zijn aard bestemd is voor bewoning, waarbij voor beantwoording van de vraag of daarvan sprake is een maatstaf wordt gehanteerd die zoveel mogelijk aanknoopt bij de kenmerken van het bouwwerk zelf. Dit laatste wordt bereikt door aansluiting te zoeken bij het doel waarvoor het gebouw oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd.
Niet in geschil is dat het pand oorspronkelijk voor ander gebruik dan bewoning is ontworpen en gebouwd (namelijk als niet-woning). ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.