LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor intern gesloopt kantoorpand dat wordt getransformeerd tot woningen

Uitspraak

Verbouwing kantoorpand ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief

Uitspraak

Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming

Uitspraak

Geen doorschuiffaciliteit wegens ontbreken voortgezet ondernemerschap en materiële onderneming

Uitspraak

Ik-oma-making is een legaat en niet afhankelijk van een rechtshandeling van tante; art. 10 lid 9 SW van toepassing

Uitspraak

Uitleg testament in verband met uitsluiten wilsrechten

Uitspraak

Vader was ingevolge art. 1:253i BW bevoegd om rekeningen van kinderen leeg te halen en op te heffen

Uitspraak

Verzoek mede-erfgenaam om WOZ-beschikking op eigen naam op grond van art. 26 Wet WOZ in cassatie toegewezen

Uitspraak

Resten van bebouwing op perceel verhinderen niet dat perceel als bouwterrein moet worden aangemerkt

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 09-07-2019, nr. AWB 18/2074, ECLI:NL:RBGEL:2019:3050, Notamail 2019, nr 158

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)


Mail a friend

Casus
X en A BV hebben in 2015 een pand ieder voor de onverdeelde helft in eigendom verkregen. Het pand werd als kantoorpand te koop aangeboden. De notaris heeft namens X en A BV op aangifte de overdrachtsbelasting voldaan waarbij een tarief van twee procent van de koopsom is gehanteerd. Voor de levering was het pand een aantal jaren in gebruik voor bewoning in het kader van antikraak. Aan X is een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting opgelegd alsmede bij beschikking een boete. In geschil is of het pand kan worden aangemerkt als woning in de zin van art. 14 lid 2 WBR en of derhalve de naheffingsaanslag en de vergrijpboete terecht zijn opgelegd.

Rechtbank
Uit HR 24 februari 2017, nr 16/04101, ECLI:NL:HR:2017:295 volgt dat een onroerende zaak kan worden aangemerkt als 'woning' als sprake is van een bouwwerk dat naar zijn aard bestemd is voor bewoning, waarbij voor beantwoording van de vraag of daarvan sprake is een maatstaf wordt gehanteerd die zoveel mogelijk aanknoopt bij de kenmerken van het bouwwerk zelf. Dit laatste wordt bereikt door aansluiting te zoeken bij het doel waarvoor het gebouw oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd.
Niet in geschil is dat het pand oorspronkelijk voor ander gebruik dan bewoning is ontworpen en gebouwd (namelijk als niet-woning). ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.