LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Gemeenschap van vruchten en inkomsten en beslag op goederen

Uitspraak

Lidstaten kunnen herziening met terugwerkende kracht effectueren en formaliseren indien niet is voldaan aan voorwaarden bij optie belaste levering

Uitspraak

Verzoek door bewindvoerder tot nietigverklaring van testament terwijl testateur nog leeft

Uitspraak

Bouwgrond geleverd door btw-ondernemer omdat niet kan worden aangetoond dat het privévermogen betreft

Uitspraak

Tijdelijke verhuur gedeelte eigen woning niet belast op grond van art. 3.113 Wet IB 2001

Uitspraak

A-G oordeelt dat de verkrijging van zendmasten niet onder de netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) valt

Uitspraak

Rentepercentage 9% over eigenwoninglening in familierelatie is onzakelijk

Uitspraak

Wettelijke bedenktijd geldt niet voor koop van pand dat in overwegende mate als bedrijfspand in gebruik was

Uitspraak

Langstlevende testament en terugvordering bijstandsuitkering kind na overlijden langstlevende ouder

Op grond van de doel- en bezitseis van art. 4 WBR kwalificeert onderneming die opslagruimtes verhuurt als onroerendezaakrechtspersoon

Procedureverloop
Rechtbank Den Haag, 02-04-2019, nr. SGR 18/5597, ECLI:NL:RBDHA:2019:4875, Notamail 2019, nr 128

Gerelateerde thema's
Fictieve onroerende zaken


Mail a friend

Casus
A verkrijgt in 2015 alle aandelen in X BV. De activiteiten van X BV bestaan uit het ter beschikking stellen van opslagruimtes, klimaatbeheersing en beveiliging van de opslagruimtes, assisteren bij de opslag in en verwijdering van goederen uit de opslagruimte, verkoop van opslag- en inpakmaterialen en sloten, afsluiten van verzekeringen voor de opgeslagen goederen, verhuur van aanhangwagens en de beschikbaarstelling van rolwagentjes en dergelijke. X BV heeft 23 vestigingen in Nederland en bezit (middellijk) 21 in Nederland gelegen panden. De Inspecteur is van mening dat X BV kwalificeert als een onroerendezaakrechtspersoon als bedoeld in art. 4 WBR en legt op verzoek van A een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op ter zake van de verkrijging van de aandelen in X BV. A maakt vervolgens bezwaar tegen deze naheffingsaanslag. A stelt dat X BV niet kwalificeert als onroerendezaakrechtspersoon omdat niet is voldaan aan de doeleis. Daarnaast is volgens A de aan de onroerende zaken toe te kennen waarde een zodanig bedrag dat niet wordt voldaan aan de bezitseis inhoudende dat de bezittingen van X BV voor meer dan vijftig procent bestaan uit onroerende zaken. De Inspecteur en A verschillen voorts van mening omtrent de aan de 21 panden toe te kennen waarde.

Rechtbank 
De Rechtbank stelt vast dat X BV ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.