LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Onwaardige echtgenoot niet gerechtigd tot aandeel in huwelijksgemeenschap

Uitspraak

Geen overdracht algemeenheid van goederen nu overdrager kantoorcomplex niet zelf duurzaam wilde exploiteren

Uitspraak

Bewindvoerder mag afzien van inroepen legitieme portie gehandicapt kind

Uitspraak

Hof past regels versterferfrecht strikt toe bij op huwelijksreis overleden echtpaar

Uitspraak

Kamerverhuurvrijstelling van toepassing ondanks ontbreken BRP-registratie huurder

Uitspraak

A-G inzake de vraag of inkomsten uit verhuur van een deel van de woning zijn belast in box 1

Uitspraak

Certificaten van aandelen waarderen naar datum ontbinding huwelijksgemeenschap

Uitspraak

Ook Hof oordeelt dat notaris keuze tussen onderhandse en notariële akte moet bespreken

Uitspraak

A-G meent dat betaalde schenkbelasting niet tot de verkrijgingsprijs van het aanmerkelijk belang behoort

Uitspraak

Beslag om onderbedelingsvordering zeker te stellen niet opgeheven

Een onderneming die opslagruimtes verhuurt met bijkomend dienstbetoon kwalificeert niet als onroerendezaakrechtspersoon

Procedureverloop
Hof Den Haag, 22-11-2019, nr. BK-19/00313, ECLI:NL:GHDHA:2019:3762
Rechtbank Den Haag, 02-04-2019, nr. SGR 18/5597, ECLI:NL:RBDHA:2019:4875, Notamail 2019, nr 128

Gerelateerde thema's
Fictieve onroerende zaken (art. 4 WBR)


Mail a friend

Casus
A maakt onderdeel uit van een wereldwijd opererend bedrijf dat met name particulieren tegen betaling opslagmogelijkheden biedt in de breedste zin van het woord. A verkrijgt in 2015 alle aandelen in X BV. De activiteiten van X BV, een belangrijke en concurrerende speler van A op de Nederlandse markt, bestaan uit het ter beschikking stellen van opslagruimtes, klimaatbeheersing, beveiliging van de opslagruimtes, assisteren bij de opslag in- en verwijdering van goederen uit de opslagruimte, verkoop van opslag- en inpakmaterialen en sloten, afsluiten van verzekeringen voor de opgeslagen goederen, verhuur van aanhangwagens en de beschikbaarstelling van rolwagentjes en dergelijke. X BV heeft 23 vestigingen in Nederland en bezit (middellijk) 21 in Nederland gelegen panden. De Inspecteur is van mening dat X BV kwalificeert als een onroerendezaakrechtspersoon als bedoeld in art. 4 WBR en legt op verzoek van A een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op ter zake van de verkrijging van de aandelen in X BV. A maakt vervolgens bezwaar tegen deze naheffingsaanslag. A stelt dat X BV niet kwalificeert als onroerendezaakrechtspersoon omdat niet is voldaan aan de doeleis. Daarnaast is volgens A de aan de onroerende zaken toe te kennen waarde een zodanig bedrag dat niet wordt voldaan aan de bezitseis inhoudende dat de bezittingen van X BV voor ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.