LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Onverplichte storting van bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Uitspraak

Op verkrijging voormalig kantoorpand dat antikraak werd bewoond is geen verlaagd WBR-tarief van toepassing

Uitspraak

Nietigverklaring testament voorafgaand aan overlijden testateur

Uitspraak

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren niet als fictieve onroerende zaak

Uitspraak

Schenking onder opschortende voorwaarde wordt voor verkrijger in box 3 gewaardeerd als bezitting belast met een genotsrecht

Uitspraak

Geen toepassing BOR SW omdat BV geen materiële onderneming drijft

Uitspraak

Aanvang termijn vernietiging besluit van VvE afhankelijk van gebruik binnen VvE om eigenaars te informeren over genomen besluiten

Uitspraak

Vrijstelling overdrachtsbelasting taakoverdracht ANBI geldt niet doordat te hoge koopsom is bedongen

Uitspraak

Hoge Raad in proefprocedures vermogensrendementsheffing: rendement niet haalbaar; geen cassatie op grond van rechtstekort op stelselniveau

Uitspraak

Hoge Raad inzake rechtsgevolgen van een gekwalificeerde elektronische handtekening

Op grond van de doel- en bezitseis van art. 4 WBR kwalificeert onderneming die opslagruimtes verhuurt als onroerendezaakrechtspersoon

Procedureverloop
Rechtbank Den Haag, 02-04-2019, nr. SGR 18/5597, ECLI:NL:RBDHA:2019:4875, Notamail 2019, nr 128

Gerelateerde thema's
Fictieve onroerende zaken


Mail a friend

Casus
A verkrijgt in 2015 alle aandelen in X BV. De activiteiten van X BV bestaan uit het ter beschikking stellen van opslagruimtes, klimaatbeheersing en beveiliging van de opslagruimtes, assisteren bij de opslag in en verwijdering van goederen uit de opslagruimte, verkoop van opslag- en inpakmaterialen en sloten, afsluiten van verzekeringen voor de opgeslagen goederen, verhuur van aanhangwagens en de beschikbaarstelling van rolwagentjes en dergelijke. X BV heeft 23 vestigingen in Nederland en bezit (middellijk) 21 in Nederland gelegen panden. De Inspecteur is van mening dat X BV kwalificeert als een onroerendezaakrechtspersoon als bedoeld in art. 4 WBR en legt op verzoek van A een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op ter zake van de verkrijging van de aandelen in X BV. A maakt vervolgens bezwaar tegen deze naheffingsaanslag. A stelt dat X BV niet kwalificeert als onroerendezaakrechtspersoon omdat niet is voldaan aan de doeleis. Daarnaast is volgens A de aan de onroerende zaken toe te kennen waarde een zodanig bedrag dat niet wordt voldaan aan de bezitseis inhoudende dat de bezittingen van X BV voor meer dan vijftig procent bestaan uit onroerende zaken. De Inspecteur en A verschillen voorts van mening omtrent de aan de 21 panden toe te kennen waarde.

Rechtbank 
De Rechtbank stelt vast dat X BV ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.