LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen oud gebouw maar bouwterrein geleverd, nu bodemsanering en verwijdering van bestrating voor rekening van overdrager kwamen

Uitspraak

Buffervermogen noodzakelijk bij vaststellen draagkracht van ZZP'er die eenmanszaak runt

Uitspraak

Beneficiaire aanvaarding staat niet in de weg aan recht op voorschot erfdeel langstlevende echtgenote

Uitspraak

Ondanks overschrijding termijn op bezwaar en onjuiste overlijdensdatum geen vernietiging aanslag

Uitspraak

Gebruik van onbeperkte navorderingstermijn is geen schending van Unierecht (evenredigheidsbeginsel)

Uitspraak

Proefprocedure: box 3-heffing 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod van art. 14 EVRM

Uitspraak

Schuren kwalificeren niet als aanhorigheden wegens oorspronkelijke bestemming en gebruik

Uitspraak

A-G concludeert dat warmte-koude-opslaginstallaties goederenrechtelijk verzelfstandigd waren

Uitspraak

Afzonderlijke schenkingen die op dezelfde dag zijn gepasseerd kwalificeren niet als schenking van een periodieke uitkering

Uitspraak

Tijdelijke verhuur onderneming binnen 1 jaar na schenking aandelen leidt niet tot schending voortzettingsvereiste BOF

Tijdelijke verhuur onderneming binnen 1 jaar na schenking aandelen leidt niet tot schending voortzettingsvereiste BOF

Procedureverloop
Hof Den Bosch, 29-07-2021, nr. 20/00155, ECLI:NL:GHSHE:2021:2396
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28-01-2020, nr. BRE 18/73, ECLI:NL:RBZWB:2020:316

Gerelateerde thema's
Voortzettingsvereisten (art. 35e SW)


Mail a friend

Casus
Belanghebbende X heeft alle aandelen in A BV geschonken gekregen van zijn vader. Op de schenking is de voorwaardelijke vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) toegepast (art. 35b SW). Ten tijde van de schenking houdt A BV alle aandelen in B BV, welke vennootschap eigenaar is van een benzineservicestation dat wordt verhuurd aan dochtermaatschappij C BV. Na de schenking verhuurt C BV het benzineservicestation voor 5 jaar (met een optie voor nog eens 5 jaar) aan een derde. Vervolgens legt de Inspecteur een navorderingsaanslag schenkbelasting op, waarbij de voorwaardelijke vrijstelling is teruggenomen. De Inspecteur stelt dat door de verhuur van de onderneming aan een derde niet langer wordt voldaan aan de voortzettingsvereiste (art. 35e SW). 

Rechtbank
De Rechtbank verwijst naar het arrest van de Hoge Raad van 26 januari 1955 (nr 12088, ECLI:NL:HR:1955:AY4122, BNB 1955/216, brondocument niet beschikbaar), waarin is beslist dat met betrekking tot de heffing van inkomstenbelasting bij verhuur niet kan worden gesproken van staking van de bedrijfsuitoefening. Bij verhuur vindt namelijk geen liquidatie van de onderneming plaats, omdat de onderneming in stand blijft. Evenmin wordt de onderneming overgedragen, omdat de oorspronkelijke ondernemer de eigendom behoudt.
In dit geval is naar het oordeel van de Rechtbank nog steeds voldaan aan het voorzettingsvereiste, omdat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.