LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Na (turbo)liquidatie opengevallen of nog open te vallen legaten of erfstellingen vormen geen baten als bedoeld in art. 2:23c BW

Uitspraak

Verzoek mede-erfgenaam om WOZ-beschikking op eigen naam op grond van art. 26 Wet WOZ in cassatie toegewezen

Uitspraak

Vergoeding van waarde van erfpacht en appartementsrecht bij opzegging moet naar objectieve maatstaven worden berekend

Uitspraak

Terechte aanslag schenkbelasting na vervreemding NSW-landgoed

Uitspraak

Rechtbank wijzigt testamentaire last wegens na het overlijden van de erflaatster ingetreden omstandigheden

Uitspraak

Zoon verplicht tot afleggen verantwoording aan overige kinderen van erflaatster over pinopnames voor overlijden

Uitspraak

Door gebruik voor ondersteuning zonnepanelen heeft dak van woning zakelijke functie verkregen

Uitspraak

Gemachtigde ontvankelijk ondanks ontbreken afzonderlijke machtiging van een van de vier erfgenamen

Uitspraak

Echtgenoot die echtscheiding heeft verzocht, kan geen pensioenverweer voeren

Uitspraak

Navorderingsaanslag en vergrijpboete terecht voor dga die bewust een perceel voor een te hoge prijs aan BV verkocht

Onverplichte storting bedrag op derdengeldenrekening notaris vlak voor jaarwisseling verhindert heffing in box 3 niet

Procedureverloop
Hoge Raad, 12-07-2019, nr. 18/04098, ECLI:NL:HR:2019:1177
Hof Den Bosch, 31-08-2018, nr. 17/00722, ECLI:NL:GHSHE:2018:3682, Notamail 2018, nr 264
Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 06-09-2017, nr. 16/2502, ECLI:NL:RBZWB:2017:5809, Notamail 2017, nr 247

Gerelateerde thema's
Rendementsgrondslag (art. 5.3 Wet IB 2001)


Mail a friend

Casus
A heeft op 31 december 2012 A BV opgericht en op dezelfde datum een agiostorting van € 1.500.000 gedaan op de derdengeldenrekening van de notaris die het geld in januari 2013 heeft overgemaakt op de bankrekening van A BV ten titel van agiostorting. Tevens heeft A op 28 december 2012 middels een schriftelijke overeenkomst met de BV i.o. landbouwgrond ter waarde van € 271.579 ter beschikking gesteld aan de BV. Deze landbouwgrond stond vanaf 1 oktober 2012 op de TBS-balans vermeld. Tot slot is op 1 januari 2013 op de TBS-balans € 90.000 aan liquide middelen als bezitting opgenomen. In geschil is of de Inspecteur de drie hiervoor genoemde bedragen voor de aanslag IB/PVV 2013 terecht heeft gerekend tot de rendementsgrondslag van box 3. 

Rechtbank
De Rechtbank stelt voorop dat een belastingplichtige vrij is om de fiscaal minst belastende weg te bewandelen bij het bereiken van een op zichzelf reëel en zakelijk doel. De grens van die vrijheid wordt echter overschreden indien, met het oogmerk van belastingverijdeling, een weg wordt gekozen die als kunstmatig en van elk reëel belang ontbloot moet worden aangemerkt en die ertoe leidt dat wordt gehandeld in strijd met doel en strekking van de wet. 
Met betrekking tot de agiostorting heeft de Inspecteur naar het oordeel van de Rechtbank ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.