LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Slechts sprake van levering nieuwbouw/bouwterrein indien sloopwerkzaamheden voor rekening van verkoper zijn

Uitspraak

Overdracht van machines vormt geen overgang van algemeenheid van goederen omdat aard van verhuur is gewijzigd

Uitspraak

Duurzaam aan BV onttrokken gelden vormen geen ondernemingsvermogen voor doorschuiffaciliteit

Uitspraak

Verkoop certificaten met WEV van ? 6 miljoen tegen prijs van ? 1 miljoen geen schenking, nu wil tot bevoordeling ontbrak

Uitspraak

Handelen met betrekking tot panden leidt niet tot belast inkomen

Uitspraak

Voorkeursrecht tot aankoop pand niet van toepassing bij aandelenoverdracht van moedermaatschappij van verhuurder

Uitspraak

Beoordeling rechtsgeldig beroep op actio pauliana door vereffenaar behoort niet tot taken Kantonrechter

Uitspraak

Gerechtigdheid tot buitenlands stichtingsvermogen in plaats van legaat ter grootte van legitieme portie

Uitspraak

Werking blokkeringsregeling bij overdracht certificaten

Uitspraak

Nieuwe schenking treedt niet in de plaats van eerdere schenking

Ondanks bewoordingen in testament wordt ik-oma-making aangemerkt als last; volledige vordering belast

Procedureverloop
Rechtbank Den Haag, 19-06-2018, nr. SGR 17/5666, ECLI:NL:RBDHA:2018:8080, Notamail 2018, nr 178

Gerelateerde thema's
Omzetting eigendom in genotsrechten


Mail a friend

Casus
In 1996 overlijdt de oma van A c.s. Oma heeft de volgende clausule in haar testament opgenomen: 'Ik legateer aan ieder van de kinderen van een van mij ervende zoon een onvoorwaardelijke vordering ten laste van zijn/haar vader (mijn zoon) en een onvoorwaardelijke vordering ten laste van hun tante (mijn dochter) van een zodanige grootte dat over de top van de kontante waarde van de vordering van een kleinkind zoveel mogelijk een gelijk percentage aan successierecht wordt geheven als over de top van de verkrijging van mijn kinderen.'
Op grond van deze clausule (ik-oma-making) hebben A c.s. een niet-opeisbare geldvordering op hun tante (dochter van oma) gekregen ter grootte van € 104.423. In 2014 overlijdt de tante van A c.s. waardoor de vorderingen van A c.s. opeisbaar zijn geworden. 

In geschil is de vraag of sprake is van een last (art. 10 lid 1 SW) of legaat (art. 10 lid 9 SW). De Inspecteur stelt dat de vordering voor de volle omvang (€ 104.423) is belast met erfbelasting op grond van art. 10 lid 1 SW. A c.s. zijn van mening dat de vordering op grond van art. 10 lid 9 SW alleen is belast voor zover de omvang van de vordering groter is dan hetgeen de tante van oma heeft geërfd (€ ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.