LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Opleggen aanslag wegens schenking in 1991 nog mogelijk nu schenker en begiftigde in leven zijn

Uitspraak

Verlaagd tarief overdrachtsbelasting voor gebouwen met zorgappartementen en bijbehorende warmte-koude-opslaginstallaties (WKO)

Uitspraak

Geen individuele en buitensporige last voor verhuurder hofjeswoningen vanwege aanwezige liquiditeiten

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Volgens Hof is netwerkvrijstelling (art. 15.1.y WBR) niet van toepassing op de verkrijging van zendmasten

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Met kwantumkorting bepaalde koopprijs vormt niet de heffingsmaatstaf voor overdrachtsbelasting

Uitspraak

Bij aanschaf niet afgetrokken omzetbelasting komt bij belaste verkoop op grond van herzieningsregeling alsnog in aftrek

Uitspraak

Feitelijk samenwonen levert geen partnervrijstelling op voor erfbelasting

Uitspraak

Beding inzake vergoedingsplicht na einde samenwoning in samenlevingscontract is nietig

Ondanks bewoordingen in testament wordt ik-oma-making aangemerkt als last; volledige vordering belast

Procedureverloop
Rechtbank Den Haag, 19-06-2018, nr. SGR 17/5666, ECLI:NL:RBDHA:2018:8080, Notamail 2018, nr 178

Gerelateerde thema's
Omzetting eigendom in genotsrechten


Mail a friend

Casus
In 1996 overlijdt de oma van A c.s. Oma heeft de volgende clausule in haar testament opgenomen: 'Ik legateer aan ieder van de kinderen van een van mij ervende zoon een onvoorwaardelijke vordering ten laste van zijn/haar vader (mijn zoon) en een onvoorwaardelijke vordering ten laste van hun tante (mijn dochter) van een zodanige grootte dat over de top van de kontante waarde van de vordering van een kleinkind zoveel mogelijk een gelijk percentage aan successierecht wordt geheven als over de top van de verkrijging van mijn kinderen.'
Op grond van deze clausule (ik-oma-making) hebben A c.s. een niet-opeisbare geldvordering op hun tante (dochter van oma) gekregen ter grootte van € 104.423. In 2014 overlijdt de tante van A c.s. waardoor de vorderingen van A c.s. opeisbaar zijn geworden. 

In geschil is de vraag of sprake is van een last (art. 10 lid 1 SW) of legaat (art. 10 lid 9 SW). De Inspecteur stelt dat de vordering voor de volle omvang (€ 104.423) is belast met erfbelasting op grond van art. 10 lid 1 SW. A c.s. zijn van mening dat de vordering op grond van art. 10 lid 9 SW alleen is belast voor zover de omvang van de vordering groter is dan hetgeen de tante van oma heeft geërfd (€ ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.