LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen oud gebouw maar bouwterrein geleverd, nu bodemsanering en verwijdering van bestrating voor rekening van overdrager kwamen

Uitspraak

Buffervermogen noodzakelijk bij vaststellen draagkracht van ZZP'er die eenmanszaak runt

Uitspraak

Beneficiaire aanvaarding staat niet in de weg aan recht op voorschot erfdeel langstlevende echtgenote

Uitspraak

Ondanks overschrijding termijn op bezwaar en onjuiste overlijdensdatum geen vernietiging aanslag

Uitspraak

Gebruik van onbeperkte navorderingstermijn is geen schending van Unierecht (evenredigheidsbeginsel)

Uitspraak

Proefprocedure: box 3-heffing 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod van art. 14 EVRM

Uitspraak

Schuren kwalificeren niet als aanhorigheden wegens oorspronkelijke bestemming en gebruik

Uitspraak

A-G concludeert dat warmte-koude-opslaginstallaties goederenrechtelijk verzelfstandigd waren

Uitspraak

Afzonderlijke schenkingen die op dezelfde dag zijn gepasseerd kwalificeren niet als schenking van een periodieke uitkering

Uitspraak

Tijdelijke verhuur onderneming binnen 1 jaar na schenking aandelen leidt niet tot schending voortzettingsvereiste BOF

Schuren kwalificeren niet als aanhorigheden wegens oorspronkelijke bestemming en gebruik

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Holland, 02-08-2021, nr. AWB - 20 _ 2386, 20_2385, ECLI:NL:RBNNE:2021:3603

Gerelateerde thema's
Tarief overdrachtsbelasting (art. 14 WBR)


Mail a friend

Casus
X en Y hebben ieder voor de onverdeelde helft de eigendom verkregen van een erf met daarop onroerende zaken. Op het erf staan ondere andere een woonhuis, een aangebouwde schuur en een bijschuur. X en Y hebben het verlaagde tarief van 2% voor de overdrachtsbelasting voldaan. De Inspecteur legt vervolgens een naheffingsaanslag op aan X en Y. Hij meent dat de aangebouwde schuur en de bijschuur (inclusief de ondergrond) géén aanhorigheden zijn en de verkrijgers daarover het verhoogde tarief van 6% verschuldigd zijn. 

Rechtbank
Voor de vraag of er sprake is van een aanhorigheid is het van belang of het onderdeel behoort bij de woning, daarbij in gebruik is en daaraan dienstbaar is. Daarbij is van belang het doel van dat onderdeel waarvoor het oorspronkelijk is ontworpen en gebouwd. De gebouwen zijn oorspronkelijk gebouwd als bedrijfsgebouwen voor een agrarisch bedrijf en tussen partijen is niet in geschil dat deze onderdelen later niet zijn verbouwd. Ter zitting hebben X en Y verklaard dat zij met beide schuren niets doen, omdat het dak niet waterdicht is. Verder acht de Rechtbank van belang dat de aangebouwde schuur dusdanig groot is, dat het slecht voorstelbaar is om deze als ondergeschikt aan de woning aan te merken. Het enkele feit dat de aangebouwde schuur en de ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.