LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen oud gebouw maar bouwterrein geleverd, nu bodemsanering en verwijdering van bestrating voor rekening van overdrager kwamen

Uitspraak

Buffervermogen noodzakelijk bij vaststellen draagkracht van ZZP'er die eenmanszaak runt

Uitspraak

Beneficiaire aanvaarding staat niet in de weg aan recht op voorschot erfdeel langstlevende echtgenote

Uitspraak

Ondanks overschrijding termijn op bezwaar en onjuiste overlijdensdatum geen vernietiging aanslag

Uitspraak

Gebruik van onbeperkte navorderingstermijn is geen schending van Unierecht (evenredigheidsbeginsel)

Uitspraak

Proefprocedure: box 3-heffing 2017 en 2018 in strijd met discriminatieverbod van art. 14 EVRM

Uitspraak

Schuren kwalificeren niet als aanhorigheden wegens oorspronkelijke bestemming en gebruik

Uitspraak

A-G concludeert dat warmte-koude-opslaginstallaties goederenrechtelijk verzelfstandigd waren

Uitspraak

Afzonderlijke schenkingen die op dezelfde dag zijn gepasseerd kwalificeren niet als schenking van een periodieke uitkering

Uitspraak

Tijdelijke verhuur onderneming binnen 1 jaar na schenking aandelen leidt niet tot schending voortzettingsvereiste BOF

Niet in rekening brengen van overeengekomen rente over rekening-courantschuld aan eigen BV leidt tot winstuitdeling

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 28-06-2021, nr. 19/7353, ECLI:NL:RBGEL:2021:3248

Gerelateerde thema's
Reguliere voordelen (art. 4.13 Wet IB 2001)


Mail a friend

Casus
In 2013 is tussen X BV en haar enig aandeelhouder X een rekening-courantovereenkomst gesloten, waarin is bepaald dat over het saldo 5% rente per jaar in rekening wordt gebracht. In de jaren 2015 en 2016 heeft X BV over de rekening-courantvordering op X geen rente berekend. Ook heeft X geen rente betaald aan de BV, is de rente niet bijgeschreven op de vordering en heeft de BV de rente niet als bate in de administratie verwerkt. In geschil is of in beide jaren sprake is van uitdelingen van winst ter grootte van de niet-berekende rente van ruim € 160.000 per jaar.

Rechtbank
Een winstuitdeling is aanwezig indien sprake is van een bevoordeling van een aandeelhouder als zodanig, die kan plaatsvinden uit winst of winstreserves dan wel in het vooruitzicht van te maken winst, waarbij de aandeelhouder en de vennootschap zich bewust zijn of redelijkerwijs bewust hebben moeten zijn van die bevoordeling en de aandeelhouder de bevoordeling in zijn hoedanigheid van aandeelhouder heeft aangenomen. Naar het oordeel van de Rechtbank heeft X BV zich in casu een voordeel laten ontgaan, waardoor de BV is verarmd en X is verrijkt. De gelden hebben aldus definitief het vermogen van X BV verlaten. De Rechtbank is verder van oordeel dat ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.