LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Verbouwing kantoorgebouw tot studentenwoningen nog niet voldoende gevorderd dat 2%-tarief geldt: vergrijpboete blijft in stand

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Onterecht beroep op reorganisatievrijstelling raakt notaris niet: alleen aansprakelijkheid voor overdrachtsbelasting die uit de akte blijkt

Uitspraak

Bevoegdheid tot vernietiging ex art. 1:89 BW kan na overlijden van erflater worden uitgeoefend

Uitspraak

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen wel mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Uitspraak

Alleen objectieve maatstaven relevant bij beoordeling of onroerende zaak aanhorigheid is

Uitspraak

Hof gaat 'om': bij belangen van derden geldt Novitaris-norm ook in het tuchtrecht

Uitspraak

Aanslag schenkbelasting vernietigd nu schenking is vernietigd op grond van dwaling

Uitspraak

Verzoek tot opheffing vereffening moet met medewerking dan wel instemming van alle vereffenaars worden gedaan

Uitspraak

Hof verbindt geen consequenties aan geconstateerde strijd van vermogensrendementsheffing met eigendomsrecht in 2014

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen wel mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Procedureverloop
Rechtbank Gelderland, 30-01-2018, nr. AWB 16/7881, ECLI:NL:RBGEL:2018:376

Gerelateerde thema's
Verjaring (navorderings-)aanslag erf- en schenkbelasting


Mail a friend

Casus
De vader van A is in 2000 overleden. Destijds heeft A aangifte voor het successierecht gedaan naar een verkrijging van € 220.050. In 2014 heeft A melding gemaakt van niet aangegeven buitenlands vermogen ter waarde van € 325.327 voor de inkomstenbelasting in het kader van de inkeerregeling. De Inspecteur heeft in 2016 een navorderingsaanslag successierecht opgelegd.
In geschil is of de Inspecteur in 2016 de bevoegdheid had een navorderingsaanslag successierecht op te leggen.

Rechtbank
Op grond van art. 16 lid 4 AWR vervalt de bevoegdheid tot navordering door verloop van twaalf jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Per 1 januari 2012 bepaalt art. 66 lid 3 SW dat voor de heffing van erfbelasting over een bestanddeel dat in het buitenland wordt gehouden of is opgekomen de bevoegdheid tot het opleggen van een navorderingsaanslag niet vervalt. Deze bepaling is per 1 januari 2012 onmiddellijk inwerking getreden, zodat deze bepaling in casu van toepassing is.
In het onderhavige geval was op het moment van inwerkingtreding van art. 66 lid 3 SW de navorderingstermijn van art. 16 lid 4 AWR nog niet verstreken. Dat zou pas het geval zijn in de loop van 2012. Hierdoor heeft de Inspecteur de bevoegdheid om de navorderingsaanslag op ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.