LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Prejudiciële vragen over fixatiebeginsel bij erfrechtelijke vereffening

Uitspraak

Hof is ten onrechte voorbijgegaan aan vraag of bepaalde verhuurde panden voldoende verband hebben met de bedrijfsuitoefening

Uitspraak

Ontbreken van actieve werkzaamheden is geen beletsel voor splitsingsvrijstelling art. 15.1.h WBR bij zuivere splitsing in verband met bestuursvacuüm

Uitspraak

Aandelen in BV die een recreatiepark exploiteert kwalificeren als fictieve onroerende zaken

Uitspraak

Hof geeft blijk van onjuiste rechtsopvatting doordat verrekeningsverweer gepasseerd is op voet van art. 6:136 BW

Uitspraak

Periodieke uitbetaling erfenis moet niet gelijk worden gesteld met inkomen

Uitspraak

Wijziging van gerechtigdheid huwelijksgemeenschap van 50% - 50% naar 10% - 90% levert geen belaste schenking op

Uitspraak

Verklaring van erfrecht/executele was volgens Kifid niet noodzakelijk voor het uitkeren van banksaldo aan erfgenaam

Uitspraak

De heffingsgrondslag bij verkrijging van eeuwigdurend erfpachtrecht is gelijk aan de afkoopsom

Uitspraak

Geen vermindering heffingsmaatstaf ondanks toepasselijkheid art. 9 lid 5 WBR op verkrijging aandelen in OZ-rechtspersoon

Navordering erfbelasting over buitenlands vermogen mogelijk als termijn in 2012 nog niet was verstreken

Procedureverloop
Hof Arnhem-Leeuwarden, 30-06-2020, nr. 18/00170, ECLI:NL:GHARL:2020:4524
Rechtbank Gelderland, 30-01-2018, nr. AWB 16/7881, ECLI:NL:RBGEL:2018:376

Gerelateerde thema's
Verjaring (navorderings-)aanslag erf- en schenkbelasting (art. 66 SW)


Mail a friend

Casus
De vader van A is in 2000 overleden. Destijds heeft A aangifte voor het successierecht gedaan naar een verkrijging van € 220.050. In 2014 heeft A melding gemaakt van niet aangegeven buitenlands vermogen ter waarde van € 325.327 voor de inkomstenbelasting in het kader van de inkeerregeling. De Inspecteur heeft in 2016 een navorderingsaanslag successierecht opgelegd.
In geschil is of de Inspecteur in 2016 de bevoegdheid had een navorderingsaanslag successierecht op te leggen.

Rechtbank
Op grond van art. 16 lid 4 AWR vervalt de bevoegdheid tot navordering door verloop van twaalf jaar na het tijdstip waarop de belastingschuld is ontstaan. Per 1 januari 2012 bepaalt art. 66 lid 3 SW dat voor de heffing van erfbelasting over een bestanddeel dat in het buitenland wordt gehouden of is opgekomen de bevoegdheid tot het opleggen van een navorderingsaanslag niet vervalt. Deze bepaling is per 1 januari 2012 onmiddellijk inwerking getreden, zodat deze bepaling in casu van toepassing is.
In het onderhavige geval was op het moment van inwerkingtreding van art. 66 lid 3 SW de navorderingstermijn van art. 16 lid 4 AWR nog niet verstreken. Dat zou pas het geval zijn in de loop van 2012. Hierdoor heeft de Inspecteur de bevoegdheid om de navorderingsaanslag op ...


Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken, moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegevens?
Heeft u nog geen inloggegevens, dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor (voltijd)studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.