LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Geen voortgezet ondernemerschap of materiele onderneming daardoor geen bedrijfsopvolgingsregeling

Uitspraak

Geen voortgezet ondernemerschap of materiele onderneming daardoor geen doorschuifregeling

Uitspraak

Binnen het werkveld van de notaris verrichte werkzaamheden behoren te worden vergoed

Uitspraak

Verzoek om teruggaaf omzetbelasting niet-ontvankelijk wegens termijnoverschrijding

Uitspraak

Gemachtigde niet-ontvankelijk wegens ontbreken machtiging van een erfgenaam

Uitspraak

Adviseur aansprakelijk voor schade wegens niet wijzen op gevolgen mogelijk faillissement voor BOF SW

Uitspraak

Inspecteur had finale IB-aangifte waarop géén fictief ab-vervreemdingsvoordeel was verantwoord, nader moeten onderzoeken

Uitspraak

Geen toestemming van echtgenote vereist bij rechtshandelingen die behoren tot de normale uitoefening van het bedrijf in de zin van art. 1:88 lid 5 BW

Uitspraak

Geen vrijstelling overdrachtsbelasting bij taakoverdracht ANBI nu schulden niet zijn overgedragen

Uitspraak

Verkregen afkoopsom pensioen valt niet in gemeenschap nu deze in periode tussen twee huwelijken in is verkregen

Minimalisering van heffing overdrachtsbelasting mag meespelen bij keuze voor juridische splitsing

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Holland, 31-01-2018, nr. AWB - 16 _ 884, ECLI:NL:RBNHO:2018:1050 , Notamail 2018, nr 52

Gerelateerde thema's
Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie


Mail a friend

Casus
In het kader van verbetering van risicoprofiel wil een Pensioenstichting haar directe vastgoedportefeuille omzetten naar een indirecte vastgoedportefeuille. Ter uitvoering daarvan draagt een Pensioenstichting eerst een aanzienlijke vastgoedportefeuille over aan een nieuw door haar opgerichte BV. Deze BV splitst de onroerende zaken onmiddellijk daarna af aan een NV tegen uitreiking van aandelen in de NV aan de Pensioenstichting. De keuze voor deze constructie is mede afhankelijk geweest van de fiscale mogelijkheden om de last van de overdrachtsbelasting te minimaliseren.
In geschil is of de afsplitsing is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Rechtbank
De Rechtbank oordeelt dat de fiscale mogelijkheden om de last van overdrachtsbelasting te minimaliseren mee mogen spelen bij de keuze voor de juridische (af)splitsing zolang dit niet in overwegende mate het geval is. De Rechtbank is van oordeel dat in dit geval de fiscale mogelijkheden weliswaar een rol hebben gespeeld op de keuze voor de splitsing, maar niet in overwegende mate. Zulks omdat de transactie hoe dan ook zou plaatsvinden ongeacht de uitkomst van deze procedure en omdat gelet op het onderliggende plan en de bedoeling van de stichting het tussen schuiven van een BV nodig was om aan de voorwaarden van splitsing te kunnen voldoen.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.