LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Ondertekening is geen vereiste voor het rechtsgeldig tot stand komen van een vaststellingsovereenkomst

Uitspraak

Rechtbank benoemt notaris tot vereffenaar gelet op complexiteit van nalatenschap

Uitspraak

A-G: Vrijstelling overdrachtsbelasting voor bedrijfsoverdracht binnen familiesfeer ook van toepassing op verkrijging BV

Uitspraak

Door van testament afwijkende verdeling zijn erfdelen van kinderen niet gedefiscaliseerd

Uitspraak

Verbouwing kantoorpand ver genoeg gevorderd voor toepassing 2%-tarief

Uitspraak

Hof: notaris terecht beboet wegens medeplegen constructie wederinkoop en -verkoop om overdrachtsbelasting te ontlopen

Uitspraak

Loon van een door erfgenamen/vereffenaars benoemde gemachtigde behoort niet tot de vereffeningskosten

Uitspraak

Woordelijke vermelding van erfdienstbaarheden in leveringsakte niet verplicht, maar wel wenselijk

Uitspraak

Bij het vaststellen van vervreemdingsvoordeel uit aanmerkelijk belang is koopprijs in notariële leveringsakte leidend

Uitspraak

Hoge motiveringseisen bij beëindiging partneralimentatie vóór verstrijken van twaalfjaarstermijn

Minimalisering van heffing overdrachtsbelasting mag meespelen bij keuze voor juridische splitsing

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Holland, 31-01-2018, nr. AWB - 16 _ 884, ECLI:NL:RBNHO:2018:1050 , Notamail 2018, nr 52

Gerelateerde thema's
Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie


Mail a friend

Casus
In het kader van verbetering van risicoprofiel wil een Pensioenstichting haar directe vastgoedportefeuille omzetten naar een indirecte vastgoedportefeuille. Ter uitvoering daarvan draagt een Pensioenstichting eerst een aanzienlijke vastgoedportefeuille over aan een nieuw door haar opgerichte BV. Deze BV splitst de onroerende zaken onmiddellijk daarna af aan een NV tegen uitreiking van aandelen in de NV aan de Pensioenstichting. De keuze voor deze constructie is mede afhankelijk geweest van de fiscale mogelijkheden om de last van de overdrachtsbelasting te minimaliseren.
In geschil is of de afsplitsing is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Rechtbank
De Rechtbank oordeelt dat de fiscale mogelijkheden om de last van overdrachtsbelasting te minimaliseren mee mogen spelen bij de keuze voor de juridische (af)splitsing zolang dit niet in overwegende mate het geval is. De Rechtbank is van oordeel dat in dit geval de fiscale mogelijkheden weliswaar een rol hebben gespeeld op de keuze voor de splitsing, maar niet in overwegende mate. Zulks omdat de transactie hoe dan ook zou plaatsvinden ongeacht de uitkomst van deze procedure en omdat gelet op het onderliggende plan en de bedoeling van de stichting het tussen schuiven van een BV nodig was om aan de voorwaarden van splitsing te kunnen voldoen.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.