LOADING  
Fiscaal
Civiel

Terug

Overige zoekresultaten

Uitspraak

Navordering successierecht over nalatenschappen van voor 1985 niet meer mogelijk

Uitspraak

Geen navorderingsbevoegdheid successierecht bij overlijden in 1981

Uitspraak

Hoge Raad sluit voor berekening van belastinglatentie van lijfrentepolis bij afwikkeling huwelijk aan bij nominale waarde op peildatum

Uitspraak

Renteaftrekbeperking wegens niet kunnen toepassen fiscale-eenheidsregime in strijd met EU-recht

Uitspraak

Terbeschikkingstelling sportpark door gemeente aan sportvereniging is vrijgestelde verhuur van een onroerende zaak

Uitspraak

Terbeschikkingstelling aan BV eindigt door verkoop economische eigendom aandelen in BV

Uitspraak

Door stamrecht-BV uitgeleende gelden als afkoop aangemerkt vanwege onvoldoende zekerheden

Uitspraak

Bij verkrijging van aandelen in BV is geen sprake van verdeling van een gemeenschap

Uitspraak

Waardestijging aandelen vlak voor overlijden door ongeneeslijke ziekte erflater belast als fictieve erfrechtelijke verkrijging

Uitspraak

Verbouwing kantoorgebouw tot studentenwoningen nog niet voldoende gevorderd dat 2%-tarief geldt: vergrijpboete blijft in stand

Minimalisering van heffing overdrachtsbelasting mag meespelen bij keuze voor juridische splitsing

Procedureverloop
Rechtbank Noord-Holland, 31-01-2018, nr. AWB - 16 _ 884, ECLI:NL:RBNHO:2018:1050 , Notamail 2018, nr 52

Gerelateerde thema's
Vrijstelling bij fusie, splitsing en interne reorganisatie


Mail a friend

Casus
In het kader van verbetering van risicoprofiel wil een Pensioenstichting haar directe vastgoedportefeuille omzetten naar een indirecte vastgoedportefeuille. Ter uitvoering daarvan draagt een Pensioenstichting eerst een aanzienlijke vastgoedportefeuille over aan een nieuw door haar opgerichte BV. Deze BV splitst de onroerende zaken onmiddellijk daarna af aan een NV tegen uitreiking van aandelen in de NV aan de Pensioenstichting. De keuze voor deze constructie is mede afhankelijk geweest van de fiscale mogelijkheden om de last van de overdrachtsbelasting te minimaliseren.
In geschil is of de afsplitsing is vrijgesteld van overdrachtsbelasting.

Rechtbank
De Rechtbank oordeelt dat de fiscale mogelijkheden om de last van overdrachtsbelasting te minimaliseren mee mogen spelen bij de keuze voor de juridische (af)splitsing zolang dit niet in overwegende mate het geval is. De Rechtbank is van oordeel dat in dit geval de fiscale mogelijkheden weliswaar een rol hebben gespeeld op de keuze voor de splitsing, maar niet in overwegende mate. Zulks omdat de transactie hoe dan ook zou plaatsvinden ongeacht de uitkomst van deze procedure en omdat gelet op het onderliggende plan en de bedoeling van de stichting het tussen schuiven van een BV nodig was om aan de voorwaarden van splitsing te kunnen voldoen.

...

Niet ingelogd - Welkom bij Via Juridica

Om dit document te kunnen bekijken moet u ingelogd zijn. U kunt rechtsboven inloggen.

Geen inloggegens?
Heeft u nog geen inloggegens dan kunt u dit document los kopen of een abonnement afsluiten.
Voor studenten is een abonnement gratis.

Gebruikers van Via Juridica

Hieronder treft u enkele notariskantoren aan die toegang hebben tot de inhoud van de databank Via Juridica. Als particulier kunt u bij deze kantoren terecht voor een antwoord op uw vragen.
Bent u notaris, heeft u een abonnement op Via Juridica en staat het logo van uw kantoor hier nog niet bij? Mail uw logo dan naar info@fbn.nl zodat wij deze kunnen plaatsen.